Motorismus

Trh nových užitkových vozidel v Evropě stále klesá

Růst byl zaznamenán pouze u registrací autobusů.

Podle údajů za 1. pololetí 2012, zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, se pokles prvních registrací nových užitkových vozidel v zemích EU27 a EFTA oproti 1. čtvrtletí dále prohloubil. Ke zvýšení prvních registrací naopak došlo u nových autobusů.
 
I. Lehká užitková vozidla – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCVs)
 
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2011 zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 11,64 % (za 1. čtvrtletí byl pokles 10,67 %).
 
6 největších trhů za 1. pololetí 2012+ údaje za ČR, EU a EU+EFTA
 
 
*Nezahrnuta Malta
 
 
II. Užitková vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem(MCV+HCV >3,5t – Trucks)
 
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za 1. pololetí 2012 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 155 749 ks, což je o 5,19 % méně než za stejné období roku 2011 (za 1. čtvrtletí činil pokles jen 2,04 %).
 
6 největších trhů za 1. pololetí 2012+ údaje za ČR, EU a EU+EFTA
 
 
*Nezahrnuta Malta a Bulharsko
 
Z uvedeného počtu 155 749 ks vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 116 318 ks (74,68 %) o celkové hmotnosti větší než 16 tun, meziroční pokles registrací zde činil 5,77 %.
 
III. Autobusy (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
 
První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se oproti stejnému období roku 2011 zvýšily o 7,19 %, pouze v zemích EU však bylo zvýšení nižší (o 5,21 %). Na šesti největších trzích nebyl vývoj stejný.
 
 
6 největších trhů za 1. pololetí 2012+ údaje za ČR, EU a EU+EFTA
 
*Nezahrnuta Malta, Bulharsko a Kypr
 
Podrobněji viz

http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/commercial_vehicle_registrations_-10.8_in_first_half-year_-5.8_in_june

Přečtěte si také

 

Přečtěte si také

Back to top button