Námořní a lodní doprava

Další navýšení překladu zboží v přístavu Hamburk za první čtvrtletí 2015

Přístav Hamburk dosáhl za první čtvrtletí letošního roku celkového překladu zboží ve výši 35,6 milionů tun (+0,1 procent).

K nárůstu nejvíce přispěl překlad hromadného zboží s 11,7 miliony tun (+12,3 procent) a kontejnerová přeprava se zázemím přístavu s 602.000 TEU (+11,1 procent).
 
„S vývojem překladu zboží za první kvartál 2015 můžeme celkem být spokojeni. I když nám lehký pokles překladu kusového zboží s 23,9 miliony tun (-4,9 procent) trochu kazí radost, je to i přesto nejlepší první kvartál v dějinách přístavu“, říká na tiskové konference k výsledkům prvního čtvrtletí Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing (HHM).
 
Překlad kontejnerů za první tři měsíce tohoto roku zaostává s 2,3 miliony TEU za silným výsledkem loňského roku, který s nárůstem o 8 procent dopadl mimořádně dobře. Lehký pokles odpovídá snížení o 2,3 procenta. Tento vývoj se odráží především v poklesu kontejnerové přepravy s Ruskem. V prvním čtvrtletí bylo mezi Hamburkem a ruskými přístavy v Baltském moři přepraveno celkem 109.000 TEU.
 
Ve srovnání s rokem minulým zde došlo k poklesu o 34,8 procent. Z pohledu Axela Matterna je třeba vycházet z toho, že po odvolání sankcí a zotavení ruského hospodářství  se zahraniční námořní obchod opět zotaví. Ingo Egloff, druhý člen představenstva HHM poukazuje na to, že přístav Hamburk je v severní  Evropě největší točnou pro kontejnerovou dopravu v regionu Baltského moře a Hafen Hamburg Marketing tyto trhy velmi podporuje. Příznivé propojení s tímto regionem podtrhují i noví členové HHM – přístavy Göteborg a Bronka.
 
Nadprůměrný nárůst přeprav v zázemí
Přeprava kontejnerů v zázemí po železnici, kamiony a říčními loděmi se v prvním čtvrtletí  vyvíjela nadprůměrně dobře a zaznamenala celkem 1,5 milionu TEU (+7,3 procent).  „Nadarmo nejsme vůdčí železniční přístav v Evropě a díky inteligentnímu konceptu dopravy bychom měli pokud možno zamezovat zácpám při příjezdu a odjezdu do přístavu Hamburk. K tomu by mohlo dojít například větším využíváním železnice v dopravě na území námořního přístavu“, vysvětluje Ingo Egloff.
 
V síti hamburské přístavní dráhy bylo za první tři měsíce přepraveno celkem 11,4 milionů tun zboží (+8,3 procent). Kontejnerová doprava po kolejích dosáhla počtem 602.000 TEU dokonce nárůstu o 11,1 procent. V budoucnu by železniční přístavní infrastruktura měla být využívána ještě efektivněji. Z tohoto důvodu převezme koordinaci železniční dopravy „Rail Operations Management, neutrální a řídící jednotka, která bude průběh celého procesu dále zlepšovat.
 
Provozovatelé terminálů, přístavní správa a síť železnice DB chtějí spolupracovat na zvýšení kvality a výkonnosti přístavu Hamburk. „Společně s ostatními spolkovými zeměmi na severu Německa se v Berlíně zasadíme o to, aby v novém spolkovém plánu dopravních cest byly uvedeny i dopravní cesty v zázemí námořního přístavu. Pouze schopná a intaktní infrastruktura zajistí příjezdy a odjezdy v námořních přístavech v zájmu celého národního hospodářství. Proto doufáme v pozitivní rozhodnutí Spolkového správního soudu v Lipsku ve věci prosazení prohloubení plavební dráhy na dolním a vnějším Labi ještě v tomto roce“, zdůraznil Ingo Egloff.
 
Pro další rozvoj Hamburku, jako předního německého přístavního a logistického stanoviště, má velký význam prohloubení plavební dráhy a výstavba a modernizace dopravní  infrastruktury. Výkonná dopravní spojení jsou životně důležité tepny v globálním zahraničním obchodě. Inteligentní propojení a využití dopravních dat a dat o nakládkách v rámci smartPORTu ulehčí efektivní řízení multimodálních dopravních řetězců. Lepší vytížení  stávající dopravní infrastruktury umožní ve svém důsledku i přijetí a dopravu dalšího a většího množství zboží.
 

Přečtěte si také

Back to top button