Námořní a lodní doprava

Evropští rejdaři podpořili české kolegy v požadavku splavnit Labe

Lodní dopravci sdružení v Evropské unii říčních rejdařů (EBU) podporují české kolegy při prosazování požadavku celoročního splavnění Labe.

Na dnešním setkání s novináři to uvedl prezident EBU André Auderset. Celoročnímu splavnění Labe by podle něj mohlo výrazně pomoci nedávné zařazení této řeky do evropské sítě páteřních komunikací TEN-T. Podle Auderseta zahraniční rejdaři čekají pouze na výstavbu plavebního stupně v Děčíně, který by celoročně garantoval minimální hloubku Labe na 1,4 metru. „Trh zde je, zbývá pouze odstranění úzkého hrdla,“ popsal Auderset. Vybudování říční infrastruktury by podle něj povzbudilo výrobní odvětví tradičně závislá na lodní dopravě. 

    
Evropská komise potvrdila Labe jako součást transevropské sítě vodních cest s kategorií IV. To podle předsedy Sekce vodní dopravy při Svazu dopravy ČR Milana Raby znamená, že by měla splňovat určité parametry, například celoroční minimální hloubku 1,2 metru. Takovýchto parametrů ale řeka nedosahuje právě zejména v příhraničním úseku s Německem. Jez v Děčíně by měl pomoci udržet hladinu Labe po celý rok na takové úrovni, aby lodní doprava byla ekonomicky návratná. Proti jeho výstavbě protestují ekologové. V současnosti ji blokuje nedořešený posudek o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), který ministerstvo životního prostředí vrátilo Ředitelství vodních cest (ŘVC) k dopracování. 

   
Na splnění parametrů předepsaných Evropskou komisí má Česko čas do roku 2030, upozornil Auderset. Do té doby může žádat o dotace z Evropské unie, které v případě tohoto vodního díla mohou představovat 30 procent z celkových nákladů. Evropská unie říčních rejdařů sdružuje říční dopravce států Beneluxu, Německa, Švýcarska, Francie, Rakouska, České republiky a Rumunska. Jeho členy je zhruba 10.000 dopravních společností s téměř 13.000 loděmi.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button