Námořní a lodní doprava

Rozhodnutí ohledně úpravy plavební dráhy dolního a vnějšího Labe má zpoždění

Stanovisko Axela Matterna a Ingo Egloffa, členů představenstva Hafen Hamburg Marketing, k dnešnímu rozhodnutí Spolkového správního soudu:

Dnešní rozhodnutí Spolkového správního soudu v Lipsku k úpravě plavební dráhy dolního a vnějšího Labe respektujeme. Definitivní rozhodnutí bude moci padnout teprve tehdy, až Soudní dvůr Evropské unie vyjasní zbývající otázky k takzvanému zákazu zhoršení a výzvě ke zlepšení Evropské rámcové směrnice vodní politiky. O těchto otázkách bude rozhodnuto v rámci žalob proti prohloubení řeky Vezery na jaře 2015.
 
Spolkový správní soud v Lipsku také potvrdil, že v oblasti kontrol posuzování životního prostředí sice existují ještě menší nedostatky v rozhodnutí o schválení plánu úpravy plavební dráhy dolního a vnějšího Labe, dle mínění soudu jsou však odstranitelné a nepovedou ke zrušení rozhodnutí o schválení plánu.
 
Je nám líto, že opět uplyne nějaký čas a že ještě nemůže být realizováno podstatné zlepšení dnes platných restrikcí o hloubce ponoru a šířce lodi. Po více než deseti letech plánování a jednání, která byla pro zákazníky přístavu, rejdařství a podniky činné v přístavu velmi obtížná, je rychlé a pečlivé uskutečnění rozšíření projektu nadále nejbližším cílem. S více než 140 miliony tun překladu námořního zboží a více než 9 miliony kontejnerů je Hamburk pro celosvětový zbožový tok a dopravní řetězce v námořním zahraničním obchodu optimální dopravní a geografickou točnou v Severní Evropě.
 
Z důvodu stoupajícího počtu příjezdů velkých lodí má námořní cesta po Labi pro přístav Hamburk a tamní podniky velký význam. S tím je spojeno také více než 150.000 pracovních míst. Podstatně lepší dosažitelnost přístavu naléhavě očekávají také průmyslové a obchodní podniky působící v zahraničním obchodě a které největší německý univerzální přístav využívají pro svůj vývoz a dovoz.
 

Přečtěte si také

Back to top button