Silniční doprava

AKTUALIZOVÁNO: Dopravní informace z jednotlivých zemí

Celá Evropa bojuje proti šířícímu se novému koronaviru přísnými bezpečnostními opatřeními. Níže přinášíme přehled dopravních omezení, nařízení a zákazů v jednotlivých zemích. Informace budou průběžně aktualizované.

Česká republika
Hlavní důležitou novinkou je dočasné tolerování jízdních časů pro řidiče silniční nákladní dopravy nad 3,5 tuny (článek 6 a 9 Evropské směrnice č. 561/2006), které má platit následujících 30 dní.

V Česku platí nouzový stav, hranice jsou uzavřeny, do země se dostanou pouze občané ČR a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR. Nařízení se nevztahuje na silniční nákladní dopravu, otevřené však jsou pouze hlavní hraniční přechody s Rakouskem (Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov) a Německem (Strážný, Pomezí n. O, Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, Hora Svatého Šebestiána). Jízdu po dálnicích, silnicích I. třídy v ČR mají povoleno nákladní vozidla a soupravy s celkovou hmotností nad 7,5 tuny a nákladní vozidla a speciální vozidla s návěsem / přívěsem, pokud překračují celkovou hmotnost 3,5 tuny. Na řidiče se nevztahuje 14denní povinná karanténa, kterou musí podstoupit každý, kdo se vrací do Česka ze zahraničí.

Slovensko
Zastavena jsou všechna mezinárodní autobusová i vlaková spojení. Povolená je jakákoliv forma zásobování, právnická osoba musí ale mít oprávnění. Řidiči musí být vybaveni a používat ochranné pomůcky. Na řidiče se nevztahuje 14denní povinná karanténa, kterou musí podstoupit každý, kdo se vrací na Slovensko ze zahraničí. Na neděli 22. března je udělena výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla.

Na území Slovenska jsou vpouštěni pouze obyvatelé s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, neplatí to pro řidiče zásobování, ti mohou vstoupit ovšem pouze na provedení potřebných úkonů (doručení zboží). Otevřené jsou pouze velké hraniční přechody, na kterých se provádějí hraniční kontroly a náhodné zdravotní prohlídky. Malé hraniční přechody jsou uzavřeny. Uzavřené jsou také všechny tři mezinárodní letiště (Bratislava, Košice, Poprad).

Polsko
Polsko vyžaduje po řidičích kamionů na hranicích vyplnit vstupní kartu řidiče, kterou si můžete stáhnout zde. Svou kartu musí vyplnit i případný spolujezdec (odkaz zde). Po včerejším kolapsu na hraničním přechodu v Náchodě, kdy kamiony stály v koloně dlouhé až 40 k, Polsko otevřelo další hraniční přechody:

Královec/Lubawka (silnice I. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9 t), Mikulovice/Głucholazy (bez omezení), Závada/Golkowice (silnice II. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t, zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 3,4 m)!

Čekací doba na polských hranicích dostupná na tomto odkazu.

V Polsku platí stav ohrožení. Byly obnoveny hraniční kontroly, cizinci se do země nedostanou, zastavena byla i mezinárodní letecká a želzničná doprava. Občané Polska a lidé pracující v Polsku, kteří se vracejí ze zahraničí, musí podstoupit povinnou 14denní karanténu. Toto nařízení se nevztahuje na mezinárodní silniční nákladní dopravu. Pro silniční nákladní dopravu stejně neplatí zákaz vstupu do země. Otevřené jsou pouze vybrané hraniční přechody. Vnitrostátní autobusové, železniční a letecké spojení fungují v normálním režimu.

Německo
Hraniční kontroly byly obnoveny na hranicích s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem a Dánskem. Přeshraniční přeprava zboží i přeshraniční pohyb lidí dojíždějících za prací je zatím povolen. Musí vśak mít validní důvod pro vstup nebo opuštění země, jinak jim tyto mohou být zamítnuty. Víkendový zákaz jízdy pro nákladní vozidla přepravující hygienické potřeby, potraviny a zboží je dočasně zrušen v spolkových zemích Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko a Dolní Sasko.

Itálie
Navzdory kritické situaci není silniční nákladní doprava v zemi obemdzená, na hranicích se však provádějí zdravotní prohlídky a řidiči musí v některých případech vyplnit certifikát. V neděli 22. března neplatí zákaz jízdy nákladních vozidel a jízdních souprav nad 7,5 tuny. Itálie oficiálně požádalo Rakousko, aby obnovilo normální režim kontroly pro silniční nákladní dopravu na hraničním přechodu Brenner.

Rakousko
Na hranicích s Itálií jsou dočasně zavedeny hraniční kontroly, řidičům zde měří teplotu a ptají se jich kde byly za posledních 10 dní. Do 3. dubna jsou zastaveny železniční spojení směřující z Itálie, neplatí to pro nákladní přepravu.

Pro vozidla nad 7,5 tuny dočasně neplatí zákaz víkendové jízdy (předběžně do 3. dubna). Toto opatření bylo konzultovány i s Itálií a německou spolkovou republikou Bavorsko, aby se eliminovaly čekací doby na hranicích. Dočasně platí i tolerance jízdních časů pro řidiče silniční nákladní dopravy nad 3,5 tuny (článek 6 a 9 Evropské směrnice č. 561/2006). Toto opatření platí zatím do 14. dubna.

Maďarsko
V Maďarsku stejně platí nouzový stav, lidé z rizikových zemí (Itálie, Čína, Jižní Korea, Írán) se do země nedostanou, pouze občané Maďarska. Ti však musí podstoupit povinnou 14denní karanténu. Stejně je zastavena veškerá letecká, vlaková i autobusová přeprava z těchto zemí.

Hraniční kontroly byly obnoveny na hranicích se Slovinskem a Rakouskem, provádějí se zde i zdravotní prohlídky. Přepravy zboží se zákaz netýká, policie však určila tranzitní trasy, po kterých mohou vozidla přepravující zboží jít (mapa povolených tras). Stejně dočasně na celém území Maďarska neplatí omezení pro nákladní vozidla a soupravy s celkovou váhou nad 7,5 tuny (až do odvolání).

Španělsko
Od půlnoci 15. března vyhlásila Španělská vláda stav ohrožení, který potrvá zatím 15 dní. Lidé mají dovoleno pouze jít si nakoupit nebo jít do práce. Mezinárodní přeprava zboží je povolena, transport životně důležitých zboží může mít nejvyšší prioritu. Veřejná doprava je značně omezená.

Od 14.3. dočasně neplatí některá nařízení pro silniční nákladní dopravu:
– pro vozidla a soupravy nad 7,5 tuny na těchto cestách a v daných datech: http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-2020_Anexo-II_15-01-2020_VI.pdf

– pro vozidla prepavujúce zboží v rámci dohody ADR na těchto cestách a v daných datech: http://www.dgt.es/images/Resolucion_DGT-2020_Anexo-V_15-01-2020_VI.pdf

Pokud vozidla procházejí přes nejvíce ohrožené oblasti Španělska, platí dočasná tolerance jízdních časů a časů na odpočinek uvedených v nařízení Evropské směrnice 561/2006.

Ukrajina
Své hranice pro cizince uzavřely i na Ukrajině, hraniční přechody zůstávají otevřené pro silniční nákladní dopravu (i tranzitující), řidičům budou při průchodu hranicí měřit tělesnou teplotu a vyžadováno je použití ochranných prostředků (rouška, resp. respirátory, ochranné rukavice, dezinfekční gely).

Francie
Silniční nákladní doprava zatím není omezená.

Článek budeme průběžně aktualizovat. Pokud hledáte informace o situaci v zemi, která není uvedena, prosím kontaktujte nás na tel. č. +420 604 986 482, případně na emailové adrese michal.stengl@transport-logistika.cz, pokusíme se vám pomoci.

 

Přečtěte si také

Back to top button