Silniční doprava

IDS otevírá více než 30 strategicky umístěných provozoven po celé Evropě

Společnost International Diesel Service (IDS) je se svými více než 600 čerpacími stanicemi rozmístěnými v klíčových oblastech celé Evropy podnikem zaměřeným na uspokojování potřeb doplňování paliva mezinárodních silničních dopravců.

Společnost IDS je součástí společnosti Kuwait Petroleum Company a zabývá se obchodem s pohonnými hmotami pro dálkovou dopravu. Ze své pozice neustále investuje ve strategických evropských regionech, aby mohla plnit a uspokojovat potřeby svých zákazníků.
 
Konkrétně společnost IDS rozšíří svou síť na rozvíjející se trhy, jakými jsou například Chorvatsko a Slovensko, kde společnost IDS nedávno zprovoznila nové čerpací stanice a připojila je ke své síti. Dále postaví zcela nové čerpací stanice v zemích střední Evropy, kde již působí a jež jsou součástí sítě společnosti IDS, například v polském Gdaňsku.  
 
Rozšířena bude také síť v západní Evropě, neboť společnost nadále investuje a posiluje svou síť v zemích, ve kterých již dlouhodobě působí. K těmto zemím patří Německo, Nizozemsko, Francie a Itálie. Dobrým příkladem je vybudování zcela nové čerpací stanice v Mylhúzách ve Francii nebo rozšíření sítě přijímající karty IDS o 13 nových míst v Německu.      
 
Strategicky vybrané provozovny  
Umístění každé nové stanice bylo pečlivě vybráno a naplánováno, ať už se nachází poblíž hraničního přechodu, přístavu, křížení dálnice nebo na hlavní přístupové trase oblíbené mezi řidiči kamionů. Cílem je nabízet čerpací stanice na místech, kde je k tomu dostatek prostoru, což znamená poskytovat nejlepší přístup pro řidiče kamionů a také veškeré požadované vybavení.  
 
Pieter Declerck, generální ředitel společnosti IDS Europe, potvrzuje, že otevření těchto nových provozoven je součástí dlouhodobého plánu. „Každá z těchto nových stanic je důkazem, že se společnost IDS zavázala poskytovat svým zákazníkům celoevropský rozsah svých služeb, o které její zákazníci stojí a které potřebují. U toho se však nezastavíme a budeme dále investovat i v budoucnosti.“  
 
Priorita číslo jedna: spokojenost zákazníků  
Společnost IDS se zaměřuje na poskytování co nejlepších služeb, aby dosáhla co nejvyšší spokojenosti zákazníků z řad dálkových dopravců. Z tohoto důvodu jsme tolik investovali do zabezpečení a kontroly, díky čemuž jsme se stali lídry na tomto trhu, a proto je nyní možné si u nás předplatit libovolné mýtné nebo lístky požadované na evropských silnicích.   Společnost IDS byla prvním dodavatelem pohonných hmot, který zavedl bezkontaktní inteligentní palivovou kartu s čipem RFID a PIN kódem, což urychlilo transakce a ještě zvýšilo jejich bezpečnost. Každá transakce prochází autorizační on-line kontrolou, přičemž 365 dní v roce je k dispozici tým pro zabezpečení, který monitoruje všechny podezřelé transakce.   Zákazníci společnosti IDS mohou prostřednictvím webových stránek spravovat, blokovat či nastavovat maximální množství pohonných hmot, které lze načerpat, a to kdykoli, pro každou kartu a stanici. Mohou také zobrazit každou transakci provedenou kdekoli v rámci sítě. Společnost IDS poskytuje služby zaručující maximální přehled a transparentnost pro veškerý provoz zákazníka související s pohonnými hmotami.  
 
Společnost IDS nedávno spustila službu umožňující bezhotovostní elektronickou platbu mýtného na dálnicích v celé Evropě, což opět zajišťuje pohodlnou a bezpečnou kontrolu plateb. Je to další způsob, jak společnost IDS svým zákazníkům poskytuje vše, co na cestách potřebují.

Přečtěte si také

Back to top button