Silniční doprava

Nová odpojitelná tandemová náprava od Scanie může přinést úsporu paliva až 6 procent

Společnost Scania představuje tandemovou nápravu RB662 s přídavnou zvedací a odpojovací funkcí. Používáním těchto přídavných funkcí lze snižit spotřebu a poloměr otáčení.

Nová tandemová náprava RB662 je ideální pro vozidla v konfiguraci 6×4 nebo 8×4, jakými jsou například nákladní vozidla se sklápěcí korbou, nákladní vozidla pro přepravu dřeva a další vozidla, která často jezdí v jednom směru nenaložená a u kterých je odpojením tandemové nápravy možno dosáhnout snížení spotřeby paliva až o 6 procent. Tato technologie zároveň snižuje opotřebení pneumatik a u nenaloženého vozidla umožňuje zmenšení poloměru otáčení při současné optimalizaci přenosu zatížení, která poskytuje zlepšenou adhezi poháněných kol.

Přečtěte si také

Zvedání trvá méně než 25 sekund a při normální výšce podvozku činí světlá výška zvednutí u vozidla vybaveného běžnými pneumatikami téměř 70 mm.

Zvednutí zadní nápravy trvá méně než 25 sekund (FOTO: Scania)

„Jedná se o funkci, která je ze strany zákazníků v určitých situacích velmi žádaná, a já nyní mohu toto velmi šikovné řešení s potěšením blíže představit,“ říká Bo Eriksson, který ve společnosti Scania Trucks zastává funkci produktového manažera. „U nenaloženého vozidla může rozdíl ve spotřebě paliva dosahovat, v závislosti na provozních podmínkách, až 6 procent. To je velmi podstatná skutečnost, zejména pak tehdy, vezme-li se v úvahu, že zpáteční úsek jízdy může představovat i 150 až 200 kilometrů, jako je tomu často u nákladních vozidel používaných ve Švédsku k přepravě dřeva. Navíc se také snižuje opotřebení pneumatik a zlepšuje celková ovladatelnost vozidla.“

Scania R 770 XT V8 6×4 Highline, přeprava dřeva (FOTO: Scania)

Zvedatelné a odpojitelné tandemové nápravové ústrojí (LDTA) vyžaduje vzduchové odpružení a zvyšuje vlastní hmotnost nákladních vozidel přibližně o 60 kg. Na úspoře paliva se v převážné míře podílí snížené tření uvnitř druhého (odpojeného) nápravového převodového mechanismu, zatímco pouze asi 10 procent této úspory připadá na snížený valivý odpor. K dispozici jsou 3 tandemové nápravy – 19, 21 a 26 tun, přičemž maximální zatížení na nápravě při zvednuté druhé nápravě činí u těchto vozidel 9,5, 10,5, resp. 13 tun.

Tandemová náprava RB662 (FOTO: Scania)

Tandemové nápravové ústrojí LDTA, kterým mohou být vozidla na přání vybavena v současnosti nelze kombinovat s nápravami s redukcemi v kolech ani s uspořádáními zahrnujícími tři zadní nápravy (tridem). Řidič ovládá zvedání nápravy jednoduchým otočením knoflíku. Jestliže vozidlo rozpozná přetížení, na přístrojovém panelu se zobrazí výstražné hlášení. V tomto případě se náprava nezvedne. Funkci zvedání nápravy je možno provést při jakékoli rychlosti. Vlastní odpojování se uskutečňuje prostřednictvím „zubové spojky“.

O odpojení se stará zubová spojka (FOTO: Scania)

Přínos zvedací nápravy na manévrovatelnosti názorně ukazuje následující video.

Přečtěte si také

Back to top button