Silniční doprava

Společnost Advanced World Transport dokončuje největší vzdělávací projekt

Společnost Advanced World Transport a.s. (dále AWT a.s.) dokončuje dosud největší projekt na vzdělávání svých zaměstnanců.

Od září 2009 bylo proškoleno na 400 zaměstnanců napříč všemi úrovněmi od top managementu přes obchodníky až po specialisty a odborné pracovníky provozů. Celkové investice přesáhly 9 milionů korun.

Projekt s názvem „Zmírnění dopadu hospodářské krize a osobnostní rozvoj zaměstnanců OKD, Doprava, a.s. prostřednictvím vzdělávacího procesu“ byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. OKD, Doprava je původní jméno společnosti AWT a.s.

Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v rámci sedmi programů. Spektrum vzdělávacích témat bylo velmi široké od manažerských, přes komunikační, obchodní a prezentační dovednosti až po jazykové kurzy. Proběhly také specificky zaměřené kurzy pro strojvedoucí a svářeče. Všechna školení byla ukončena v červnu letošního roku, do konce srpna probíhá ještě administrativní a hodnotící fáze projektu.

„Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců prostřednictvím zvýšení jejich odborných znalostí a kvalifikace a tím i konkurenceschopnosti celé skupiny AWT,“ vysvětluje Dana Janowská, personální ředitelka skupiny AWT. Skupina v posledních letech prošla zásadními změnami. Vznikla spojením několika tradičních dopravních společností (vedle OKD Doprava také například Čechofracht či Viamont Cargo), změnila název, vnitřně se restrukturalizovala a zefektivňovala své činnosti. „Pro zaměstnance AWT a.s. přišly tyto změny právě v průběhu realizace projektu. Tlak na jejich dovednosti obstát v koncepčně novém, moderním a nadnárodním prostředí tak ještě více rostl,“ doplňuje Janowská.
 

 

Přečtěte si také

Back to top button