Silniční doprava

V roce 2015 půjdou na opravy silnic nižších tříd 3 miliardy korun

Stát bude krajům přispívat i v dalších letech.

Ministrem dopravy Antonínem Prachařem připravovaná pomoc krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy ve formě finanční podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získává konkrétní obrysy. Metodický pokyn, který bude hotov v průběhu listopadu, jasně stanoví, jak budou finanční prostředky v nové stavební sezóně čerpány. Práce na schválených projektech se budou moci rozjet od března 2015. Ministerstvo dopravy předpokládá podobnou podporu v oblasti financování oprav silnic nižších tříd i v dalších letech.
 
Dosud stát krajům na opravy jejich komunikací přispíval jen v mimořádných situacích, například po rozsáhlých povodních. Rozhodnutí ministra Prachaře je proto zásadní. „Je to krok směrem k občanům naší země a doklad o schopnosti ministerstva dopravy podporovat rozvoj veškeré silniční infrastruktury v celé České republice, tedy nejen páteřních komunikací, ale i silnic druhé a třetí třídy,“ řekl Antonín Prachař.
 
Návrh na financování oprav krajských komunikací projednal ministr dopravy se zástupci krajů, reakce na připravované investice jsou pozitivní a kraje je uvítaly. Nyní probíhá příprava podrobných pravidel, na základě kterých budou peníze směřovat do jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy.
 
„Na opravy všech silnic nižších tříd by kraje od ministerstva dopravy potřebovaly až deset miliard korun, to bohužel není v našich možnostech. Věřím ale, že se dostaneme alespoň k částce kolem tří miliard. V tomto způsobu financování oprav krajských silnic bychom pak chtěli pokračovat i v dalších letech,“ plánuje ministr dopravy.
 
Z poskytnutých finančních prostředků budou hrazeny akce investičního i neinvestičního charakteru za účelem uvedení dopravní infrastruktury do normového stavu. Primárně budou peníze určeny na opravy mostů a na opravy těch komunikací nižší třídy, které jsou návazné na silnice vyšších tříd.
 
Kraje se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních prostředků na opravy a údržbu komunikací, které vlastní. „Po mém nástupu do čela ministerstva dopravy jsme provedli prosté zhodnocení toho, kolik máme k dispozici finančních prostředků a jak jsou připraveny jednotlivé projekty a stavby. Několikaleté zpoždění v oblasti majetkoprávní přípravy na klíčových stavbách způsobené nečinností mých předchůdců nebylo možné během doby, co jsem ve funkci, dohnat. Udělám ale maximum možného pro to, abych v rozpočtu neponechal ani korunu nevyčerpanou,“ dodal ministr Prachař.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button