Silniční doprava

Volvo Trucks představuje koncept elektrických nákladních vozidel pro stavebnictví a regionální přepravu

Jak lze snížit dopady nákladní dopravy na životní prostředí a na klima, i když poptávka po přepravě stále roste?

Společnost Volvo Trucks, která nedávno zahájila prodej elektrických nákladních vozidel pro městskou přepravu, věří, že elektrifikace se může stát konkurenceschopnou alternativou i na poli těžších nákladních vozidel. Abychom prozkoumali a demonstrovali možnosti, vyvinula společnost Volvo Trucks dva koncepty evropského elektrického nákladního vozidla pro stavebnictví a regionální přepravu.

Přečtěte si také

„Z dlouhodobého hlediska vidíme velký potenciál elektrických nákladních vozidel pro podmínky v regionální přepravě a ve stavebnictví. S naším konceptem se snažíme objevovat a zkoušet různá řešení pro budoucnost a zároveň hodnotit úrovně zájmu na trhu a ve společnosti. Aby se zvýšila poptávka po elektrifikovaných nákladních vozidlech, je třeba rychle rozšířit nabíjecí infrastrukturu a současně musí být vytvořena silnější finanční podpora pro dopravce, kteří fungují jako průkopníci volící nová vozidla s nižší ekologickou a klimatickou stopou,“ uvádí Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks.

Elektrická nákladní vozidla pro náročné podmínky mohou přispět ke zlepšení pracovního prostředí řidičů a stavebních dělníků díky nízké hladině hluku a nulovým emisím výfukových plynů při provozu. Druhý zmíněný faktor bude mít významný a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší ve městech, kde probíhá mnoho stavebních projektů. Vzhledem ke své omezené hlučnosti umožňují tato nákladní vozidla také provádět přepravy více hodin denně, což otevírá nové možnosti pro zjednodušení operací, například při velkých stavebních projektech a v dopravě ve městech a jejich okolí.

Použitím těžkých elektrických vozidel v regionální přepravě je možné snížit celkový dopad dopravy na klima. Většina zboží se v rámci EU nákladními vozidly přepravuje regionálně.

„V Evropě existuje obrovské množství nákladních vozidel používaných pro regionální nákladní přepravu, které ročně najedou v průměru 80 000 km. To znamená, že zvýšené používání elektrických vozidel pro regionální distribuci by mělo za následek výrazné zlepšení klimatu, pokud bude elektřina vyráběna bez využití fosilních paliv“, říká Lars Mårtensson, ředitel pro životní prostředí a inovace společnosti Volvo Trucks.
Plán společnosti Volvo Trucks na poli elektrických nákladních vozidel pro stavebnictví a v regionální přepravě začne pilotním provozováním malého množství budoucích elektrických vozidel u vybraných zákazníků v Evropě. Rozsáhlejší komerční využívání bude následovat později.

„Rychlost elektrifikace bude záviset na řadě faktorů. Na jedné straně je nutné rozsáhlé rozšíření nabíjecí infrastruktury a na druhé straně je nutné zajistit, aby regionální energetické sítě dokázaly dlouhodobě zajistit dostatečnou přenosovou kapacitu. K tomu, aby dopravci více investovali do elektrických vozidel, je nezbytná finanční podpora. Zákazníci v dopravě mohou také přispět tím, že nabídnou delší smlouvy a budou ochotni platit za udržitelnou dopravu. Mnoho provozovatelů nákladní přepravy má velmi malé marže, takže každá nová investice musí být zisková,“ vysvětluje Mårtensson.

Souběžně se zvýšenou elektrifikací v odvětví dopravy bude po mnoho let i nadále hrát klíčovou roli v nákladní dopravě na dlouhé vzdálenosti pokračující vylepšování účinnosti spalovacích motorů.

„Motory dnešních nákladních vozidel jsou účinnými měniči energie. Mohou pracovat na naftu nebo různá obnovitelná paliva, jako je zkapalněný bioplyn nebo HVO, a technologie má stále potenciál pro další rozvoj,“ uvádí Mårtensson.

Nákladní vozidla Volvo na alternativní paliva/pohony

• Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Obě tato nákladní vozidla jsou plně elektrická a určená například pro místní distribuci a svoz odpadu v městském prostředí.
• Volvo FH LNG a Volvo FM LNG. Volvo FH pro dálkovou přepravu a Volvo FM pro regionální přepravu používají jako palivo zkapalněný zemní plyn nebo bioplyn.
• Volvo FE CNG. Volvo FE na stlačený zemní plyn nebo bioplyn je určeno k místní distribuci a svozu odpadu.

Přečtěte si také

Back to top button