Logistika a sklady

Citylogin na pražské konferenci „Smart Cities“

13. června uspořádalo francouzské velvyslanectví v rámci třetího ročníku Týden France 2016 konferenci “Smart Cities”.

Akce se konala na pražském magistrátu pod záštitou hlavního města Prahy a Svazu Měst a Obcí České republiky. Na konferenci se setkali aktéři vyvíjející řešení pro inteligentní města, ať už z řad institucí, volených zástupců velkých českých a francouzských měst, nebo firem.
 
Společnost FM Logistic byla přizvána, aby v rámci sekce „Konkrétní inovace jako jádro inteligentních měst“ prezentovala svůj koncept udržitelné městské logistiky, Citylogin. Gregoire Lapillon, Projektový manažer skupiny FM Logistic, představil řešení „schizofrenie“ spotřebitele žijícího ve městě. Tedy jeho neustále se zvyšující nároky na dostupnost a portfolio zboží v místě, kde se pohybuje a zároveň jeho požadavek na kvalitu života, co se týče omezení znečištění a hlukové zátěže spojené se zásobováním.
 
Koncept Citylogin rozpolcený postoj městského spotřebitele řeší trojím způsobem. Prvním je „zelenější“ přepravní řešení s využitím nákladních automobilů s pohonem na elektřinu nebo plyn a cargo kol. Druhým je využití mnohaletých zkušeností FM Logistic  ve sdružování zásilek různých dodavatelů podle místa doručení a to jak na úrovni čtvrtí, ulic, ale i konkrétních obchodů. Zásilky jsou sdružovány v Citylogin distribučním centru umístěném poblíž centra města a místo deseti dodávek, které projedou napříč celé centrum, než doručí zboží jednoho dodavatele na několik míst určení, vypraví do jednoho místa jednu dodávku naloženou zbožím od více dodavatelů. Řešení doplňují mikrologistické služby, které vedou k snížení nároků na logistiku daného prodejního místa, omezují jeho plochu dedikovanou pro zásoby a napomáhají při rozvoji prodeje přes nové distribuční kanály.
Koncept Citylogin byl v minulém roce úspěšně implementován v Římě, kde vedení města razantním způsobem omezilo možnost zásobování centra. V současné době jeho implementace probíhá v dalších evropských metropolích, mezi které patří i Praha. V ulicích Prahy je již v současné době možné potkat zelený Citylogin automobil s elektrickým pohonem, který zásobuje část prodejen v centru města.
 
Diskuze mezi účastníky konference potvrdila, že ať už ve střednědobém, nebo dlouhodobém horizontu, budou radnice měst přistupovat k podobným omezením, která v minulém roce přijalo vedení města Říma. FM Logistic je se svým konceptem Citylogin připravena podílet se na zkvalitnění života obyvatel center měst a také podpořit své klienty a jejich spotřebitele v dostupnosti zboží.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button