Logistika a sklady

Distribuci vakcín proti COVID-19 v Berlíně má na starosti Dachser

Na základě pověření berlínského senátu tento mezinárodní logistický provider zabezpečuje skladování chladicích boxů s vakcínami a jejich distribuci do vakcinačních center, nemocničních lékáren a k mobilním vakcinačním týmům.

Na základě pověření berlínského senátu spravuje DACHSER zásoby vakcín od jejich dodání do centrálního skladu vakcín a denně je za dodržení všech bezpečnostních a kvalitativních standardů dodává do šesti berlínských očkovacích center, jedenácti nemocničních lékáren a až k šedesáti mobilním očkovacím týmům. Distribuce potřebného příslušenství pro očkování pak probíhá ze skladu společnosti DACHSER.

„S berlínským senátem úzce spolupracujeme od července minulého roku, kdy jsme začali skladovat osobní ochranné prostředky a rychlotesty na koronavirus a distribuovat je do zdravotnických zařízení ve městě,“ říká Olaf Schmidt, General Manager logistického centra DACHSER Berlín-Brandenburg v německém Schönefeldu, a dodává, „velmi rádi poskytujeme naše logistické know-how k podpoře tohoto pro společnost tak důležitého dodavatelského řetězce.“

Přečtěte si také

Back to top button