Logistika a sklady

GO! získalo oprávnění k mezinárodní přepravě GMO materiálu

Zákaznická potřeba a také ochota společnosti GO! Express & Logistics vyjít jí vstříc, takový byl počátek řízení, jehož cílem bylo pro expresního přepravce získání oprávnění pro převoz geneticky modifikovaných organizmů.

V České republice nebyl doposud expresní logistický provider se systémovými zásilkami, který by byl certifikován na převoz geneticky modifikovaných organizmů. Jedná se o rostlinné a živočišné organismy, kterým se umělou úpravou jejich DNA pozmění vlastnosti a funkce. Účelně se tak mění vlastnosti biologických organizmů. Již od roku 1983 se začalo s pěstováním modifikovaného tabáku, později kukuřice, pšenice, rýže a dalších rostlin.
 
Tyto upravené rostliny se tak dokáží lépe bránit škůdcům, mohou mít vyšší přírůstky a podobně. Známé jsou případy i geneticky upravených živočichů, například lososů, kteří rychleji dorůstají a podobně. Získání cenného oprávnění pro převoz geneticky modifikovaných organizmů, které vydává Ministerstvo životního prostředí, předcházela řada opatření, která reguluje zákon.
 
„Na počátku jsme zpracovali žádost a připravili celý projekt, na jehož konci bylo získání certifikátu, který nás opravňuje převážet geneticky modifikovaný materiál“, uvádí jednatel firmy GO! Express & Logistics Mgr. Martin Koča a dodává: “ Nejde o přepravu modifikované kukuřice nebo rajčat, což už je potravina uvolněná pro prodej a konzumaci. Naším úkolem je převážet látky, které jsou v určitém stádiu výzkumu a vývoje. Jedná se především o různé typy bakterií a virů, které mohou být součástí výzkumu. Certifikát nás zavazuje přepravovat látky tak, aby nedošlo k jakémukoli poškození. A to do všech států Evropy, kde působí GO!, např. Německo, Rakousko, Dánsko, Polsko, Švýcarsko…
 
“ Ve chvíli, kdy GO! dostává tento materiál k přepravě, je již zabalen podle přesných pravidel, jenž musí dodržet odesílatel. Většinou se jedná o laboratorní zkumavky s roztoky, které jsou obaleny absorpčním materiálem tak, aby se v případě havárie v co největší míře zabránilo úniku látky do okolí. Podobně i další obaly zajišťují maximální bezpečnost při transportu i eliminaci nebezpečí v případě nepředpokládané události. Samotná zásilka se ještě vkládá do styroporboxu a v případě vyšších teplot je zásilka chlazena gelovými vložkami.
 
„GO! Express & Logisics má oprávnění k tomu, aby mohlo převážet geneticky modifikované organizmy, které v případě poškození nepředstavují nebezpečí pro okolní prostředí. V rámci dodržení litery zákona muselo GO! ve svých skladech zajistit i speciálně označené a zajištěné místo pro skladování geneticky modifikovaných organizmů. Stejně i vozy jsou již nyní vybaveny, jak ukládá zákon. Dodržujeme tak všechny předepsané postupy a ohlášení, které jsou třeba a kde při jejich nedodržení hrozí odesílateli pokuta až 5 milionů korun.“, doplňuje Martin Koča.
 

Přečtěte si také

Back to top button