Logistika a sklady

Logport se zaměřuje na alternativní zdroje

Logport se zaměřuje na alternativní zdroje. Obchodně-průmyslové parky Logport, které připravuje česká společnost Logport Development ve spolupráci s tamějšími municipalitami, v dané lokalitě rozšiřují občanskou vybavenost a rozvíjí klíčovou městskou infrastrukturu.

Areály Logport jsou připravovány v nejvyšším environmentálním standardu s důrazem na využití alternativních zdrojů energie. Nabízet budou prostory pro skladování a lehkou výrobu, administrativu, showroomy a prodejní plochy. Sloužit budou jak lidem z blízkého okolí a města, tak firmám, které v nich najdou kvalitní zázemí pro své podnikání. Velkou pozornost Logport Development věnuje úpravám bezprostředního okolí svých projektů, které citlivě navazují na stávající zástavbu, popř. revitalizují brownfieldová území. V současnosti developer chystá dva projekty: Logport Prague West na západním a Logport Kladno Poldi na severozápadním okraji Prahy. 

Zaměřujeme se na budování klíčové městské infrastruktury. V našich obchodně-průmys-lových parcích vytváříme špičkové zázemí pro logistiku poslední míle, e-shopy a jejich výdejní místa, strategické skladové a výrobní prostory, showroomy, prodejny velkoskladů a kanceláře. Součástí našich areálů budou také maloobchodní prodejny, supermarket a restaurace, které využijí jak lidé pracující v našich areálech, tak žijící v jejich bezprostředním okolí,“ říká David Vais, ředitel společnosti Logport Development. 

Logport se zaměřuje na alternativní zdroje

Logport nabízí dva typy prostor. LogSpace je vhodný pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu. LogBox představuje zázemí pro showroomy, menší sklady a výrobní firmy, prodejny 
a kanceláře. Mix jednotlivých prostor je v každém projektu jiný a vychází z možností daných konkrétní lokalitou a poptávkou. Multifunkční koncept Logport vytváří synergické efekty mezi nájemci a tím zkvalitňuje jejich podnikatelské prostředí.

Naše zóny Logport jsou koncipovány tak, aby urbanisticky vhodně doplňovaly okolní zástavbu. Rozšiřujeme občanskou a komerční vybavenost daného území, díky které už místní lidé nebudou muset tak často dojíždět za nákupy, službami a prací. Naše parky vytvoří nová pracovní místa a přispějí k rozvoji dopravní infrastruktury. Usilujeme o zlepšení kvality života v okolí našich parků a v tomto směru spolupracujeme jak s vedením dané municipality, tak projekt konzultujeme přímo s jejími obyvateli. Těší nás pozitivní naladění vůči našim dvěma aktuálním projektům,“ dodává David Vais z Logport Development. 

Logport Ekosystém 

V jednotlivých parcích bude využit Logport Ekosystém. Jedná se o unikátní technický standard budov, který splňuje nejpřísnější kritéria dlouhodobé udržitelnosti a vlivu na životní prostředí. Základním pilířem Logport Ekosystému je využití alternativních zdrojů energie. Solární panely na střechách zcela pokryjí spotřebu elektrické energie nutnou pro provoz jednotlivých nemovitostí. Retenční nádrže na zachytávání dešťové vody sníží spotřebu pitné vody o 33 %.

Logport Ekosystém

Dešťová voda bude využitá ke splachování toalet, zalévání zeleně a případně jako technická voda pro nájemce. Částečně zelené fasády sníží celkovou energetickou náročnost budov. Logport podporuje alternativní způsoby dopravy, a proto je každá zóna napojena na městskou hromadnou dopravu a síť cyklostezek. V parcích nebudou chybět stojany pro kola a nabíjecí stanice pro elektrokola. 30 % parkovacích míst bude vybaveno nabíjecími stojany pro elektromobily. Všechny zóny Logport budou stavěny v mezinárodně uznávaném standardu zelených budov BREEAM na úrovni Excellent.

Připravované parky

Logport Prague West

Nachází se na západním okraji Prahy u obce Jinočany. Na pozemku o rozloze 150 000 m2 se připravuje trvale udržitelný obchodně-průmyslový park, který nabídne sklady, maloobchodní prostory, kanceláře, supermarket, provozovnu rychlého občerstvení a čerpací stanici. Logport Prague West vytvoří 400 nových pracovních míst.   

Logport Kladno Poldi 

V areálu bývalé továrny Poldi Kladno vlastní Logport pozemek o rozloze 15 000 m2, na kterém po kompletní sanaci vyroste nový obchodně-průmyslový areál Logport. Vznikne v něm 50 pracovních míst.     

Zdroj
TZ
Back to top button