Logistika a sklady

Maminko, tatínku, můžete klidně spát… i díky DHL Express

Společnost DHL Express, přední poskytovatel expresních logistických služeb, přepravila v rámci své sítě první monitory dechu určené pro česká novorozenecká oddělení.

Podpisem smlouvy bylo k 1.1.2017 zahájeno nové partnerství s Nadací Křižovatka, mimovládní neziskovou organizací. Ta od svého založení v roce 1995 šíří jako jediná v České republice povědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS), který ohrožuje všechny děti v období prvního roku života.
 
 „Spolupráce s Nadací Křižovatka nás velmi těší a dokládá zájem DHL Express aktivně se podílet na lokálních projektech, které mají pozitivní dopad na celou společnost,“ říká Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku a střední Evropu.
 
Díky dárcům a sponzorům pomáhá Nadace Křižovatka prostřednictvím projektu „Maminko, dýchám‟ vybavit české nemocnice, jejich novorozenecká, dětská a JIP oddělení monitory dechu Babysense II. Společnost DHL Express jako oficiální logistický partner bude monitory dechu od Nadace Křižovatka bezplatně rozvážet po nemocnicích napříč celou Českou republikou. „Odhadujeme, že měsíčně takto zajistíme přepravu více než 150 zásilek s monitory, které jsou tou nejlepší ochranou kojenců ohrožených Syndromem náhlého úmrtí. Pro naši společnost se jedná o dlouhodobou spolupráci v oblasti CSR, která u nás nemá v tomto rozsahu obdoby, “ doplňuje rozsah spolupráce Kateřina Zrcková, marketingová manažerka DHL Express.
 
Monitor dechu Babysense II je certifikované monitorovací zařízení, které trvale detekuje dechové pohyby dítěte a při zaznamenání život ohrožujícího zpomalení, nepravidelnosti, zástavy či apnoické pauzy (bezdeší) spustí zvukový a optický alarm. Dokáže tak včas přivolat pomoc a tím ochrání život dítěte. Celý systém zahrnuje kontrolní jednotku připojenou k senzorovým deskám umístěným mezi matrací a dnem postýlky, které monitorují pohyby dítěte.
 
Cílem projektu „Maminko, dýchám“ je, aby bylo monitorem dechu vybaveno každé lůžko pro novorozence a kojence. Během 20 let své existence pomohla Nadace Křižovatka vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 6.500 monitory dechu v celkové hodnotě více než 27 milionů Kč. Nyní bude distribuci monitorů do nemocnic po celé České republice bezplatně zajišťovat právě společnost DHL Express.
 
Nedílnou součástí projektu „Maminko, dýchám“ je i zřizování a provoz výpůjčních míst při novorozeneckých a dětských odděleních nemocnic, kde si rodiče nově narozených dětí mohou při odchodu domů monitor dechu vypůjčit, aby i doma mohli klidně spát, s vědomím, že dech jejich děťátka hlídá monitor dechu. V současné době je na Moravě 38 výpůjčních míst a v Čechách 44 výpůjčních míst.
 
„Jsme velmi rádi, že se společnost DHL stala partnerem Nadace Křižovatka. Je to pro nás nesmírně významná spolupráce ojedinělého rozsahu. Nadaci to umožní být pružnější ve vztahu ke  koncovým zákazníkům, tedy rodičům novorozených dětí. Monitory dechu, které jsou obsahem zásilek, jsou citlivé přístroje a mají omezenou životnost. Naší prioritou je proto zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích a doufáme, že se nám to i díky podpoře společnosti DHL bude lépe dařit.“ sdělila ředitelka nadace Štěpánka Pokorníková.

Přečtěte si také

Back to top button