Logistika a sklady

Sdílení zdrojů a osvědčených postupů je důležité i v energetickém průmyslu

Nový průzkum společnosti DHL, předního světového poskytovatele logistických služeb, ukazuje, že velký počet společností v energetickém průmyslu stojí před nutností přizpůsobit své dodavatelské řetězce mimořádně nepříznivým tržním podmínkám, které v tomto odvětví panovaly v roce 2015 a budou přetrvávat i v roce 2016.

Nová studie se zabývá jak konvenční energetikou, tak i výrobou energie z obnovitelných zdrojů a navrhuje zlepšení přehlednosti dodavatelského řetězce, zvýšení efektivity a přijetí nového přístupu zaměřeného na sdílení logistických aktiv a zdrojů napříč odděleními a společnostmi.
 
„Rok 2016 je pro energetické odvětví v oblasti dodavatelských řetězců přelomový. Vzhledem k vývoji trhu s ropou a zemním plynem neexistuje žádný prostor pro provozní neefektivitu, která mohla být dříve tolerována. Nepřehlednost zásob a jejich využívání stejně jako decentralizované kontrolní systémy musí být vymýceny – zejména v oboru průzkumu a těžby, v němž jsou nyní marže velmi nízké nebo dokonce žádné,“ říká Steve Harley, prezident zodpovědný za odvětví energetiky v divizi DHL Customer Solutions & Innovation.
 
Uplynulé dva roky postavily energetický průmysl před nebývalé výzvy, což platí ve zvláštní míře pro společnosti zabývající se těžbou ropy a zemního plynu. Ceny ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) klesly od července 2014 o více než 60 procent a v současnosti se pohybují kolem 30 USD za barel ropy.
 
Na druhé straně pokračuje v globálním energetickém mixu růst podílu energií z obnovitelných zdrojů. V uplynulém roce představovaly více než polovinu nově budovaných kapacit pro výrobu energie. Avšak navzdory dobrým výhledům jsou projekty v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů stále často závislé na subvencích, což je vystavuje riziku politických změn.
 
„Přestože toto průmyslové odvětví čelí výzvám, existuje mnoho příležitostí pro konvenční energetické podniky i pro výrobce energií z obnovitelných zdrojů. Reakce na průzkum ukazují, že existuje prostor pro zlepšení, co se týče efektivních, dobře organizovaných dodavatelských řetězců,“ pokračuje Harley. „Obnovitelné zdroje energie a energetické dodavatelské řetězce se sbližují z hlediska průměrné velikosti projektu, umístění a růstu počtu integrovaných aktérů. Každý má jedinečné silné stránky, které představují příležitosti pro vzájemné učení a využívání synergií.“
 
Prohlášení manažerů logistiky v ropném a plynárenském průmyslu potvrzují, že více než 40 procent věří, že jejich organizace postrádá přehled o dodavatelském řetězci. Pouze jeden z dvaceti manažerů si myslí, že jejich společnost má dokonalý přehled. Studie navrhuje centralizovanější přístup ke koordinaci logistiky podporovaný globálním přehledem o dodavatelském řetězci. To umožní energetickým společnostem snížit režijní náklady a vylepšit správu materiálů centralizací zásob sdružováním zdrojů a snižováním zastaralosti.
 
Autoři na závěr zvažují sdílení zařízení a znalostí s konkurenty jako řešení pro zvyšování efektivity v tomto odvětví. Příklady, jako je americká těžba ropy z břidlic, ukazují, že standardizace nabízí obrovská zvýšení efektivity napříč průmyslovým oborem. Od roku 2007 rostla díky standardizovaným procesům produktivita o 30 procent ročně. Historicky se však energetický průmysl bránil přijímat opatření, jako je standardizované technické vybavení nebo sdílené průmyslové struktury. Je zajímavé, že většina (73 procent) pracovníků s rozhodovací pravomocí si myslí, že by měli být více otevření, zatímco pouze 13 procent z nich je již otevřeno vůči sdílení zařízení a znalostí za účelem snížení nákladů.
 
Energetické společnosti by měly také uvažovat nad poučením od podniků v jiných odvětvích. Specifickým příkladem adaptace dodavatelského řetězce pro zvýšení provozní efektivity je automobilový průmysl.

Přečtěte si také

Back to top button