Logistika a sklady

Současnou situaci lze přirovnat k válečnému stavu, říká Jan Kodada z Gebrüder Weiss

„Doprava je krví ekonomiky, pohyb zboží musí zůstat zachován,“ říká k aktuální situaci v přepravě obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR, Jan Kodada.

S jakými přepravními problémy se jako logistická a přepravní firma v současnosti nejvíce potýkáte?

V přepravě aktuálně řešíme především kolony na hraničních přechodech a s tím související zpoždění v České republice i zahraničí. Dopravní i administrativní situaci na přechodech bedlivě sledujeme a průběžně informujeme naše zákazníky o aktuálním stavu. Nejhorší dopravní situace je momentálně na hranici se Slovenskem a následně na slovensko-maďarském hraničním přechodu. Je to z toho důvodu, že Maďarsko přistoupilo k přísným kontrolám. Slovensko se situaci snaží korigovat tak, aby nedošlo k blokaci Bratislavy, proto kamiony na této hranici také brzdí. Aktuálně jsou zde 6-7hodinové kolony. Nadále také platí, že do řady oblastí v Rakousku a severní Itálii nelze doručovat, týká se to i vybraných měst v ČR.

K jakým opatřením jste v Gebrüder Weiss v České republice přistoupili? Vaši řidiči denně rozváží zboží a přicházejí do kontaktu s řadou lidí.

V důsledku šířícího se koronaviru se snažíme minimalizovat rizika přenosu nemoci. Vůbec největším oříškem pro nás byl problém s nedostupnými rouškami a respirátory. Ty jsme potřebovali primárně pro řidiče, kteří přijdou každý den do kontaktu s řadou zákazníků, chránit potřebujeme ale také další zaměstnance ze skladu a překládek, kteří nemohou pracovat z domova. Nakonec jsme si s tím poradili po svém. Tři kolegyně se nabídly a dobrovolně přetvořily kancelář v Jenči na provizorní šicí dílnu. Z velké části tak používáme roušky, které si sami šijeme. Kromě toho jsme přijali i další opatření. Řidiči jsou vedle roušek vybaveni dezinfekčními prostředky, rukavicemi a etickým kodexem chování. U B2C přeprav jsme zavedli tzv. bezkontaktní doručení a omezili jsme dočasně služby, u kterých je nutné vstupovat do bytů a domů zákazníků. Snažíme se tím maximálně snížit interakci řidič-příjemce.

S koronavirem se svět potýká již od ledna. Jakým způsobem od té doby dokázal ovlivnit odvětví přepravy a logistiky?

V době, kdy začala Čína kvůli koronaviru přistupovat k řadě opatření, byl výrazně ovlivněn dodavatelský řetězec. Nastalo uzavření měst a karanténa velkého počtu lidí, uzavření nebo omezení provozu továren, přerušení letecké, námořní a v některých oblastech i pozemní přepravy a tranzitních uzlů. Kvůli tomu začalo docházet na některých logistických trasách ke zpoždění, byly přerušeny dodávky surových materiálů nebo dílů do zemí po celém světě a ty tak nemohly kompletovat zboží. Následně se to netýkalo jen Číny, ale dalších asijských zemí a dnes je tento problém již globální.

Jak v takové výjimečné situaci probíhá kooperace s vašimi klienty a partnery?

S našimi mezinárodními partnery, klienty, ale také odpovědnými orgány jsme v intenzivním kontaktu, neustále s nimi konzultujeme aktuální stav. Zároveň jsme zřídili krizové centrum, jehož prostřednictvím přijímáme informace o karanténních zónách a překážkách v dopravě. Vytváříme také plány pro stavy nouze, jakési krizové scénáře, ke kterým by teprve mohlo dojít. Chceme být připraveni na všechny alternativy, abychom byli vždy schopni zajistit hladký tok dodávek lidem i podnikům. Nejen Gebrüder Weiss, ale celé logistické odvětví má v těchto dnech důležitější roli než kdykoli předtím. Pohyb zboží totiž musí zůstat zachován, zásobování obyvatelstva ani podniků se nesmí zastavit. Doprava je krví ekonomiky, jakmile přestaneme obrazně řečeno živinami a vzduchem zásobovat jakoukoli oblast, je ve hře její odumírání. Myslím, že současná situace z tohoto pohledu snese srovnání s válečným stavem.

Myslíte, že se změní pohled veřejnosti na logistiku a přepravu ze strany veřejnosti?

Věřím, že už se tak stalo. Přeprava a logistika je v dnešním globalizovaném světě doslova páteřním elementem pro každý stát i jednotlivce. Bez ní by firmy nemohly kompletovat zboží, nedocházelo by k přesunu zboží mezi zeměmi a lidé by nedostávali zásilky. Za normálních okolností to lidé nevnímají a berou jako samozřejmost, dnes je situace jiná. Více než kdy jindy si to lidé uvědomují. Každý den se totiž spoléhají na dodávky z e-shopů, ať už s jídlem, oblečením, léky nebo elektronikou. Je potřeba si uvědomit, že řidiči kamionů převážející zboží, jsou v současné době jedni z mála, kteří mohou volně cestovat napříč státy po celé Evropě. Bez nich bychom neměli potraviny, hygienické potřeby, ale ani léky.

Domníváte se, že současná krize nějakým způsobem posune logistiku jako odvětví? Třeba i ve vnímání její role širší veřejností?

Ano, myslím, že změní. Dnes, více než kdy jindy, si uvědomujeme, jak jsme na sobě v globalizovaném světě závislí. Předpokládám, že jako společnost tuto propojenost přehodnotíme a budeme směřovat k větší nezávislosti. Že se odvětví logistiky a přepravy mění, můžeme v některých ohledech pozorovat už dnes. Dříve jsme si nedokázali představit, že nebude dostupná služba hotovostní dobírky, dnes ji zákazníci sami nechtějí. Také vidíme, že pokud nemohou lidé nakupovat v kamenných obchodech, velmi rychle se přesunou na internet a nakupují v e-shopech.

Přečtěte si také

Back to top button