Logistika a sklady

Soutěž Speed Docking o nejrychlejší vykládku kamiónů už zná své vítěze

Soutěž Speed Docking, kterou v České Republice organizuje Česko-Slovenská iniciativa ECR, zaznamenává další zajímavé výsledky.

Díky údajům o jednotlivých vykládkách je možné identifikovat příležitosti ke zlepšení distribuční logistiky. Zároveň výsledky soutěže ukazují, jaký celkový potenciál ke zlepšení distribuční logistika představuje, díky možnosti srovnání výsledků jednotlivých zemí. Speed Docking je soutěž o nejrychlejší vykládku kamiónu v distribučním centru (DC). Měří se celkový čas strávený v prostoru DC a zaznamenávají se údaje týkající se dodržování závozových oken, využívání SSCC a DESADV, či zpětného odběru palet. Dílčí dodávky jsou překalkulovány na plný kamión.
 
Projekt má za cíl podpořit efektivitu distribuční logistiky a v rámci společného přístupu ze strany výrobců, poskytovatelů logistických služeb a obchodních řetězců hledat příležitosti k dalšímu zlepšování. Soutěž probíhá v Nizozemí již čtvrtý rok, druhý rok v Belgii a Lucembursku a letos se konala také v České a Slovenské republice. Speed Docking je jedním z ECR Europe Activation Projects, které jsou realizovány Národními iniciativami ECR a členskými organizacemi GS1 po celé Evropě.
 
Následující tabulka ukazuje výsledky soutěže. Nejrychlejší distribuční centrum bylo holandské Deen Superkamarkets s časem něco málo přes jednu hodinu. Vítěz v Belgii a Lucembursku (Colruyt and Camal Barchon) byl jen o něco málo pomalejší a v České republice dosáhlo nejlepšího výsledku DC společnosti Billa Modletice s časem necelých 2,5 hodiny. Jedná se o čas dosažený v průběhu celé soutěže, nikoliv o jednotlivou vykládku.
 
Země Nejrychlejší čas vykládky
Průměrný čas v zemi (vykládky přepočteny na plný kamion)
Holandsko Deen Supermarkets (Hoorn): 1:03  3:00
Belgie a Lucembursko

Vítěz v oblasti maloobchodu s trvanlivým zbožím:

Colruyt Ghislenghien: 1:29

Vítěz v oblasti maloobchodu s čerstvým zbožím:

Camal Barchon: 1:39

 4:01
Česká a Slovenská republika Billa Modletice: 2:27  4:04

Soutěž upozornila na to, že obrovské množství kamionů není plně vytížených. Z 37.000 dodávek sledovaných v Nizozemí bylo pouze 38% dodávek realizováno plně naloženými nákladními automobily, podobné výsledky zaznamenala soutěž rovněž v Belgii a Lucembursku. Optimismus z výsledků dosažených v ČR a SR zkresluje fakt, že první ročník soutěže byl omezen pouze na 40 největších distribučních center. V ostatních zemích byly zahrnuty výsledky z celého trhu, včetně velkoskladů, což představuje několikanásobně vyšší počty závozových míst. Rozdíl mezi průměrným časem nakládky a nejrychlejší nakládkou ukazuje na možnosti zlepšení – a to nejen zlepšení v čase samotného cyklu, ale i na poli snížení nákladů, efektivního využití zdrojů a dopadů na životní prostředí.
 
Na základě výsledků soutěže Speed Docking a podrobné analýzy procesů distribuční logistiky byl vytvořen Inovační model, který zahrnuje tyto hlavní oblasti:
 
1. Green Order / Sdružování dodávek (více dodavatelů) s cílem dosáhnout lepšího využití ložné plochy kamiónu,
2. Scan & Go / Využití standardní evropské logistické etikety GS1 (GS1 ELE) a využívání EDI zprávy DESADV (elektronický dodací list),
3. Dynamic on-Time / Využívání dynamického plánování závozových oken,
4. Dock & Roll / využití kolečkových dopravních pásů pro zrychlení nakládky a vykládky.

Výsledky soutěže potvrzují, že zavedení těchto postupů umožňuje dosáhnout u jednotlivé nakládky/vykládky doby cyklu kratší než 30 minut.
 

Přečtěte si také

Back to top button