Logistika a sklady

Známe výsledky soutěže OBAL ROKU 2014 a DESIGN TOUCH 2014

Soutěž o nejlepší obalová řešení, OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na realizaci zajímavého, inovativního obalového řešení.

Cílem soutěže je přinést vedle rozšířeného, nepříliš pozitivního pohledu na obaly i pohled navýsost pozitivní a to jako nutnou součást naší civilizační úrovně. I díky kvalitnímu systémům balení, které máme vytvořeny v našem evropském prostředí, netrpí obyvatelstvo tohoto regionu nedostatkem potravin, což z pohledu globálního není samozřejmostí a to bychom měli mít na paměti.  

Organizátor soutěže vnímá tento projekt jako vhodnou cestu k vyzdvihnutí a propagování nejlepších myšlenek, inovací a technologií v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Současně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění. Soutěž je otevřená nejen pro české, ale i zahraniční firmy, což skýtá příležitost hlavně pro naše slovenské sousedy, kteří tak mají možnost prezentovat své tvůrčí schopnosti. Čehož v hojné míře také využívají.
 
Letos dvacátý ročník
Ranná historie soutěže je trošku zahalená mlžným oparem, sahá do 70. let minulého století. Mnoho dokumentů se nezachovalo, organizátor má k dispozici alba černobílých fotografií z ročníků 1972, 1973 a 1974.
Na začátku 90. let bylo založeno obalové sdružení SYBA, které soutěž vzkřísilo a letos probíhá jubilejní 20. ročník (po sametové revoluci).
Organizátor se rozhodl u příležitosti tohoto jubilea finančně podpořit vybrané oceněné exponáty a podílet se na úhradě přihlašovacího poplatku do soutěže Worldstar Packaging českým a slovenským přihlašovatelům formou příspěvku ve výši 5 % zmíněného poplatku.
 
Zaostřeno na čárové kódy
Do soutěže se letos přihlásilo 59 obalových prostředků, ocenění OBAL ROKU 2014 získalo 23 z nich. Po loňském zklamání z kvality čárových kódů u mnoha přihlášených obalů lze konstatovat zlepšení, nicméně pořád provedení tohoto důležitého identifikátoru není takové, jak by si specialisté přáli. Je to v podstatě jediný objektivně měřitelný parametr přihlášených obalů. Požadavky na provedení čárových kódů jsou dané technickými normami. Tyto požadavky nejsou voleny náhodně, ale tak, aby načtení skenerem pokladny bylo bezproblémové a rychlé.
 
DESIGN TOUCH – obalový design roku
Paralelně se soutěží OBAL ROKU probíhá soutěž o nejlepší obalový design roku – DESIGN TOUCH Porota v čele s předsedkyní Ing. Janou Lukešovou se sešla k hodnocení přihlášených obalů 19. června 2014. Letos probíhal 3. ročník, do kterého se přihlásilo, stejně jako loni, 31 obalů.
 
Stejně jako soutěž OBAL ROKU, je od loňského roku, také soutěž DESIGN TOUCH certifikovaná jako plnohodnotná soutěž pro vstup do WorldStar Packaging Awards. Trefné logo soutěže vytvořila agentura Fiala&Šebek – Visual Communications, kte­rá se specializuje na budování značek a obalový design (www.fiala-sebek.cz). Zástupcům firem oceněných exponátů v soutěži OBAL ROKU 2014 i v soutěži DESIGN TOUCH 2014 budou předány trofeje a certifikáty v rámci Obalového galavačera dne 26. listopadu 2014 v Aquapalace Hotel Prague.
 

Přečtěte si také

Back to top button