Motorismus

Iveco Czech Republic, a. s. oceněna jako nejlepší Zaměstnavatel regionu 2014

V pondělí 2. června 2014 byla společnost Iveco Czech Republic, a. s. oceněna jako nejlepší Zaměstnavatel regionu 2014 do 5 000 zaměstnanců v Pardubickém kraji.

Organizátorem projektu je Klub Zaměstnavatelů, která ocenění uděluje ve třech kategoriích v jednotlivých krajích CR. JUDr. Alena Kozáková k ocenění uvedla:
 
“Soutěž Zaměstnavatel regionu je pro naši společnost každoroční příležitostí k získání informací o tom, jak si ve srovnání s ostatními zaměstnavateli kraje vedeme v oblasti hospodaření, odměňování, motivování či rozvíjení zaměstnanců, a nakolik jsou námi poskytované odměny a benefity již standardem či stále něčím navíc, čím oceňujeme naše současné zaměstnance a přitahujeme zaměstnance budoucí. Úspěšné výsledky a trvalý rozvoj Iveco Czech Republic, a. s. jsou potvrzeny radou získaných prestižních ocenění. Zaměstnavatel regionu 2014 je jedním z nich a my si ho velice vážíme.”
 
Mezi klíčové skupiny parametru hodnocení pozice společnosti v soutěži Zaměstnavatel roku tvoří například hodiny věnované školení, náklady na vzdělávání nebo mzdové náklady na jednoho pracovníka, míra interního povyšování a kariérního vývoje, počet dní absence či míra dobrovolné fluktuace. Vyhodnocuje si i produktivita a finanční ukazatele, například celkové náklady na odměňování v poměru k výnosům nebo nákladům. Společnost je hodnocena opravdu komplexně a úspěch v soutěži je důkazem systémového a promyšleného přístupu k vlastním pracovníkům.
 
Oblast vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s. mezi priority vedení společnosti. Strategický plán vzdělávání probíhá dlouhodobé a úspěšné pokračovali i v loňském roce. Ocenění Zaměstnavatel regionu 2014 je pro tým personalistu pod vedením JUDr. Aleny Kozákové důkazem, že svoji práci dělají na velmi dobré úrovni. Ostatně svědčí o tom i druhé ocenění z 22. května letošního roku, které ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek předal společnosti Iveco Czech Republic, a. s. za dlouhodobé a aktivní prosazování programu spolupráce průmyslu a středních odborných škol.
 
Oceněna byla dlouhodobá příprava mladé generace na technická povolání a podpora ze strany společnosti Iveco Czech Republic, a. s., a tím i zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Ředitelka lidských zdrojů Iveco Czech Republic, a. s., Alena Kozáková, přezvala ocenění na konferenci „PARTNERSTVÍ“, věnované podpore technického vzdělávání.
 
Konference se za reprezentativní účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové, hejtmana plzeňského kraje Václava Šlajse a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy CR (SP CR) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Pavla Jurčíka konala 22. května 2014 v Plzni v rámci úspěšného projektu IQ Industry.
 
Tento projekt se v průběhu let 2010–2012 zaměřoval na vzdělávání pedagogických pracovníku v odborném, zejména technickém, školství a aktivně reagoval na dlouhodobý problém českého trhu práce – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníku pro výkon technických povolání v průmyslu. 
 

Přečtěte si také

Back to top button