Zprávy

Nová konstrukce trupu nákladních lodí a menší rychlost pomohly snížit uhlíkovou stopu

Ekologické partnerství DB Schenker a Hapag-Lloyd ušetřilo 130 000 tun CO2.

To, co začalo jako pilotní projekt „zeleného“ dodavatelského řetězce mezi Švédskem a Čínou v roce 2006, se postupně proměnilo ve strategické partnerství v oblasti ochrany životního prostředí a světových oceánů. Logistická společnost DB Schenker a kontejnerový přepravce Hapag-Lloyd se nyní mohou společně ohlédnout za dekádou intenzivní spolupráce, která zásadně přispěla k omezení emisí oxidu uhličitého. Za posledních deset let společně dokázali omezit uhlíkaté zplodiny o 130 000 tun.
 
„Jako poskytovatel logistických služeb máme odpovědnost za plánování přeprav a jejich dopad na životní prostředí. Námořní přeprava tvoří až 22 procent všech přímých i nepřímých uhlíkatých zplodin v DB Schenker. Dlouhodobě tak ve spolupráci s rejdaři klademe velký důraz na investice do ochrany životního prostředí a naplňování našich ekologických cílů,“ říká Andrea Dorothea Schön, která v DB Schenker zodpovídá za ochranu životního prostředí a kontrolu emisí CO2. Díky seberegulaci bude moci DB Schenker do roku 2020 snížit emise škodlivých plynů přepočítané na jeden kontejner až o 23 % ve srovnání s rokem 2014.
 
Oba partneři si poprvé smluvně určili cíle ochrany životního prostředí v roce 2015. Hamburské rejdařství chce do roku 2020 ušetřit dodatečných 20 000 tun emisí oxidu uhličitého z přepravy kontejnerů společnosti DB Schenker.
 
Jak snížit emise CO2? A o kolik?
 
„Tyto cíle můžeme naplnit tak, že budeme plout rychlostí, která snižuje spotřebu paliva. Naše lodě mají nejen speciálně navržený trup, ale také efektivní pohonné systémy a špičkové motory,“ říká Erika Sagert, která má v Hapag-Lloyd na starosti ochranu životního prostředí a udržitelnost. Klíčovou roli v úspoře paliva během plavby také hraje aktivní navigace v závislosti na počasí a optimalizace plavební trasy.
 
DB Schenker navrhl své první klimaticky šetrné produkty ve spolupráci s rejdařskou společností Hapag-Lloyd v roce 2006, který už tehdy využíval plavidla s omezenou rychlostí na trase ze Švédska do Číny. Celková úspora oxidu uhličitého se mohla vypočítat díky tomu, že rejdařství vyvinulo jednu z prvních metod reportingu CO2, která byla uznána Clean Cargo Working Group. O dva roky později, právě díky datům poskytnutým společností Hapag-Lloyd, si mohl DB Schenker stanovit první závazné limity pro uhlíkovou stopu na vybraných námořních trasách.
 
Dalším milníkem ve spolupráci mezi těmito dvěma firmami bylo uvedení kalkulátoru emisí EcoTransIT. V roce 2010, vyvinuli DB Schenker a Hapag-Lloyd ve spolupráci s dalšími partnery nástroj pro přesný a transparentní výpočet dopadu přepravy na životní prostředí. Tento nástroj je obecně přijímán jako spolehlivý standard pro měření spotřeby energie a emisí CO2 i dalších škodlivých plynů pro jakoukoliv nákladní přepravu.
 
Ochrana klimatu jako podmínka spolupráce
 
„Přední rejdařská společnost jako je Hapag-Lloyd hrálo zásadní roli při zlepšování naší uhlíkové stopy i díky transparentnímu omezování emisí. Úspěšné a dlouhotrvající partnerství musí být založeno na důvěře a fair play při dosahování environmentálních cílů. Tyto dohody jsou milníky, které nám umožňují začlenit principy udržitelnosti do našich obchodních vztahů,“ pokračuje Andrea Dorothea Schön. DB Schenker se na těchto cílech ochrany klimatu dohodl s dalšími šesti globálními přepravními společnostmi.
DB Schenker zaujímá pomyslné třetí místo na trhu světové námořní přepravy. V roce 2015 DB Schenker denně přepravil více než 5 400 kontejnerů o celkovém objemu 2 miliony TEU. Námořní přepravní síť společnosti pokrývá 130 zemí se zhruba 600 pobočkami DB Schenker po celém světě.  
 
Ekologicky na vodě i na souši
 
DB Schenker se však při snižování emisí neomezuje pouze na námořní přepravu. Zákazníci v České republice mohou při přepravě využít železniční přepravu bez emisí CO2, případně leteckou přepravu s emisemi sníženými až o 20 %. Navíc DB Schenker do své flotily postupně zařazuje nákladní a osobní vozy na alternativní paliva jako je například stlačený zemní plyn (CNG). Nedílnou součástí zeleného logistického řetězce jsou i energeticky účinné a udržitelné skladové kapacity.
 
 

Přečtěte si také

Back to top button