Letecká dopravaLogistika a skladyRůznéSilniční doprava

Kuehne+Nagel rozjel dobře rok 2021

Zahájení roku 2021 se pro skupinu Kuehne+Nagel celosvětově neslo v duchu vysoké poptávky po přepravních službách, a to zejména pro segmenty farmacie a e-commerce fulfilmentu.

V prvním kvartále dosáhl čistý obrat skupiny přes 6 miliard švýcarských franků (CHF), EBIT činil 431 milionů CHF
a výnosy během daného období představovaly 318 milionů CHF. Co je však zásadní, všechny tyto hodnoty se v meziročním srovnání zásadním způsobem navýšily.

Přečtěte si také

Silniční přeprava

mil. CHFQ1 2021Q1 2020Δ
Čistý obrat8708630,8 %
Hrubý zisk3042818,2 %
EBIT241741,2 %

Pro divizi Silniční přepravy byl první kvartál roku 2021 charakterizován význačným nárůstem objemu zásilek a návratem přepravních kapacit napříč zeměmi Evropy na úroveň z období před rokem. Ačkoli tomu stav na počátku kvartálu nenasvědčoval, poptávka po silniční přepravě ve Spojeném království se do konce čtvrtletí zásadním způsobem zotavila. Obrat divize dosáhl v prvním kvartále roku úrovně 870 milionů CHF, v meziročním srovnání zde tedy nedošlo k žádné změně, nicméně EBIT na úrovni 24 milionů CHF byl meziročně o 41,2 % vyšší.

Rezervační platforma divize Silniční přepravy eTrucknow byla sice původně vyvinuta pro asijské trhy, avšak v prvním čtvrtletí letoška byla úspěšně spuštěna také pro Austrálii a v Rusko.

Námořní přeprava

mil. CHFQ1 2021Q1 2020Δ
Čistý obrat2 3931 72438,8 %
Hrubý zisk48234440,1 %
EBIT20679160,8 %

V průběhu prvního kvartálu letoška pokračoval trend růstu zisků divize Námořní přepravy, který byl patrný již ve druhé polovině roku 2020. Supina Kuehne+Nagel zintenzivnila své služby, aby dokázala uspokojit mimořádně vysokou zákaznickou poptávku, především ve Spojených státech. Tržní prostředí přitom bylo ovlivňováno omezenou dostupností přepravních kontejnerů, sníženými kapacitami přístavních terminálů a stoupající poptávkou. Ta rostla především ze strany segmentu spotřebního zboží.

Objem kontejnerové přepravy v prvním kvartále 2021 meziročně vzrostl o 2 %, na 1,1 milionu TEU, a to navzdory poklesu poptávky od společností zabývajících se recyklací. Divize dosáhla čistého obratu ve výši téměř 2,4 miliardy CHF a její EBIT činil 206 milionů CHF.

Díky nové funkci upozornění, která se stala součástí platformy Seaexplorer, jsou nyní zákazníci divize Námořní přepravy bezprostředně informováni o neobvyklých událostech v prostředí kontejnerové přepravy. Tato transparentní funkcionalita se ukázala být obzvláště praktická během narušení dodavatelských řetězců způsobeného březnovou nehodou v Suezském průplavu.

Letecká přeprava

mil. CHFQ1 2021Q1 2020Δ
Čistý obrat1 6501 09151,2 %
Hrubý zisk40230730,9 %
EBIT16371129,6 %

V divizi Letecké přepravy došlo v prvním čtvrtletí 2021 poprvé za více než dva roky k opětovnému růstu objemu transakcí. Současně s tím však byly celosvětově omezeny přepravní letecké kapacity. To, že se skupina Kuehne+Nagel dokázala s těmito podmínkami vyrovnat, se ukázalo být klíčové zejména v otázce přepravy farmaceutických produktů a nezbytného zboží.

Objem letecky přepraveného nákladu vzrostl, v prvním kvartále dosáhl 433 000 tun (16% meziroční navýšení). V kombinaci s vysokými výnosy čistý obrat divize stoupl na téměř 1,7 miliardy CHF a EBIT dosáhl výše 163 milionů CHF.

V prvních třech měsících roku pokročila digitalizace a automatizace procesů divize Letecké přepravy (eTouch). Rozvoje se dočkaly především rezervační, fakturační a dokumentační systémy.

Kontraktní logistika

mil. CHFQ1 2021Q1 2020Δ
Čistý obrat1 1191 234-9,3 %
Hrubý zisk831946-12,2 %
EBIT3817123,5 %

V průběhu prvního kvartálu 2021 došlo v divizi Kontraktní logistiky, v souladu s tržními trendy, k návratu k přirozenému 4% růstu. Vzhledem k prodeji části divize ve Spojeném království k 1. lednu 2021 došlo v prvním čtvrtletí k poklesu obratu. Čistý obrat divize dosáhl více než 1,1 miliardy CHF, což je o 9,3 % méně než ve stejném období loňského roku. EBIT nicméně stoupl o 123,5 %, na úroveň 38 milionů CHF.

Pozitivním způsobem se projevila poptávka ze strany farmaceutických společností a poskytovatelů fulfilmentu pro e-commerce. V březnu navázala divize Kontraktní logistiky strategické partnerství se společností Jointown, největším nestátním farmaceutickým distributorem v Číně.

Přečtěte si také

Back to top button