Silniční doprava

Další krok k ekologičtější výrobě autobusů IVECO BUS ve Vysokém Mýtě

IVECO BUS se významně angažuje v oblasti udržitelného rozvoje. Kromě toho, že je klíčovým hráčem v oblasti udržitelných autobusů, je značka zapojena do iniciativy udržitelného rozvoje i v oblasti výroby těchto vozidel.

Na přelomu let 2018 a 2019 ukončil výrobní závod Iveco Bus ve Vysokém Mýtě provoz původní uhelné kotelny a nahradil ji novými plynovými kotelnami, díky nimž se podařilo významně snížit emise do ovzduší.

Přečtěte si také

Původní uhelná kotelna včetně souvisejících technologií, jejíž demolice probíhala v období od listopadu 2021 do února 2022, zabírala plochu více než 10 000 m2. Poslední fází demolice je odstřel komína, který byl postaven v roce 1969.

V souvislosti s rozvojem nových typů nízkoemisních autobusů „Mild Hybrid“ a plně elektrických autobusů vznikla potřeba vybudovat zázemí pro tyto nové výrobky, a to zejména skladové prostory pro nové díly, rychlonabíjecí stanici nebo mezisklad pro bateriové sety.

Plocha po bývalé kotelně těmto novým potřebám plně vyhovuje, a proto jsme přistoupili k demolici kotelny a komína a následnému vybudování zázemí pro výrobu nových bezemisních a nízkoemisních autobusů, řekl David Kříž, generální ředitel Iveco Czech Republic a.s.

Demolice továrního komínu se uskutečnila 22.2.2022 ve 12:00 hod. Odstřel prováděla společnost Swietelsky. Bylo použito 6 kg trhavin rozdělených do 120 náloží umístěných ve výšce od 0,5 do 2m nad úrovní terénu.

Tovární komín – data: Objekt s nosnou železobetonovou monolitickou konstrukcí kónického tvaru. Vnitřní část s vyzdívkou z kyselinovzdorného zdiva.
Výstavba komínu: 1968–1969
V provozu: od 1969 do 12/2018 bez zásadní rekonstrukce. V roce 1996 doinstalovány elektrostatické odlučovače popílku.
Výška komínu: 84,5 m
Průměr u paty komínu: 5,7 m
Průměr hlavy komínu: 3,2 m
Hloubka založení: cca 2,6 m, průměru 11 m
Kubatura (bez základů): 580 m3, tj. cca 1400 t

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button