Silniční doprava

DEKRA – s nebezpečným nákladem jezdíme bezpečně

Před nedávnem jsme absolvovali kurz Školy bezpečné jízdy DEKRA společně s řidiči společností PETROTRA​NS, s.r.o. a ABS Bonifer Czech, s.r.o., které dopravují pohonné hmoty mimo jiné do sítě čerpacích stanic SHELL, jejichž zástupci z vedení společnosti byli na kurzu osobně také přítomni.

Těžká cisternová vozidla na přepravu pohonných hmot jsou na našich silnicích sama o sobě potenciálním zdrojem velkého nebezpečí. Řízení takových souprav vyžaduje již notnou dávku zkušeností, u cisteren je to možná ještě trochu složitější s ohledem na charakter kapalného nákladu.  Plná cisterna s návěsem může vážit až 45 000 kg.
 
Na sněhu, na zledovatělé vozovce, musí řidiči umět vždy bezpečně zastavit, případně bezpečně zvládnout smyk. K prohloubení takových znalostí řízení v krizových situacích slouží profesionálním řidičům Škola bezpečné jízdy DEKRA. Patrně jenom na specializovaných polygonech DEKRA v Mostě, Jihlavě a ve Vysokém Mýtě si lze bezpečně v praxi nacvičit nebezpečné extrémní situace.
 
Pod vedením zkušených instruktorů zde mají řidiči velký prostor ověřit si, do jaké míry svá těžká vozidla skutečně správně ovládají. Podle našeho názoru by kurzem Školy bezpečné jízdyměl projít úplně každý řidič. Mnoho nehod se smrtelným zraněním je způsobeno právě neznalostí a nezkušeností při ovládání vozidla v extrémních podmínkách na mokré vozovce, na sněhu a ledu.  
 
Uvědomujeme si nebezpečná rizika při řízení?
Klid na silnici je pouze zdánlivý, neměl by snižovat naši bystrost a pozornost, je nutné se za každých okolností plně věnovat řízení. Už jenom tím, že si rizika spojená s řízením plně uvědomujeme, snižujeme pravděpodobnost toho, že se dostaneme do nepříjemných situací s fatálním koncem. Být plně koncentrovaný na jízdu a řídit s vědomím všech možných rizik je základem k dobrému zvládnutí neočekávané události.  Na správné rozhodnutí, na správnou reakci na vzniklou situaci nemáme obvykle příliš mnoho času, mnohdy je to méně než dvě vteřiny!      
 
Statistika nehod je doslova strašidelná
Policie ČR v roce 2014 vyšetřovala 85 859 nehod, je to sice nejméně za několik posledních let, přesto však vloni zahynulo na našich silnících 629 lidí. Těžce se zranilo 2 762 osob a 23 655 lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 4 933,23 mil. Kč. Představa, že policie v průměru každou hodinu vyšetřuje 10 vážných dopravních nehod, je přímo hrozivá.
 
Lidský faktor při těchto nehodách hraje hlavní roli ve více než 90 % případů. Jednou z častých příčin nehod je také podceňování míry rizika při řízení a zbytečné riskování. Zvyšováním znalostí řidičských dovedností jak u soukromých řidičů, tak i profesionálů máme možnost nepříznivou bilanci ovlivnit a nehodám tak předcházet.    
 
Jak vypadá škola bezpečné jízdy v praxi
Kurzy Školy bezpečné jízdy se pořádají na specializovaných pracovištích DEKRA v Mostě, Vysokém Mýtě a Jihlavě na polygonech s upraveným povrchem a technickým vybavením. Kurz má dvě části, načerpání teoretických vědomostí a jízdu na extrémních kluzných plochách se simulací neočekávaných krizových situací. Dvě hodiny trvá teoretická příprava a další tři až čtyři hodiny si mají možnost adepti kurzů ověřit znalosti „naživo“ za volantem.
 
Kurzy se organizují bez ohledu na roční dobu a počasí.  Na cvičných kluzných plochách se jezdí za asistence instruktorů, kteří navigují frekventanty pomocí vysílaček. Běžný výcvikový den začíná v 8:45 příjezdem, od 9:00 do 11: 00 hod. probíhá výuka teorie na učebně, ve 12:15 je oběd, odpoledne od 13: 00 do16:00 hodin pak praktický výcvik.  Jednotlivé kurzy mají mnoho společného, liší se však podle druhu vozidel, jinak jezdíme s osobním vozem, nebo dodávkou, jiné zásady určitě platí při ovládaní těžké soupravy.       
 
Jaké platí zásady a pravidla v krizové situaci?
Těch zásad není zase tak příliš mnoho, o to je však důležitější je dodržovat. DEKRA není autoškolou, ale institucí, která vám, již hotovým řidičům, vštěpuje správné zásady reakcí při řízení motorového vozidla. Velká většina křížků v blízkosti našich silnic patří těm řidičů, kteří tyto zásady a pravidla nerespektovali. Klíčovým pravidlem je krizovým situacím se pokud možno vyhnout a předcházet jim.  
 
Nenechat se překvapit, a když ano, tak nepodlehnout panice! Čím více zpanikaříte, tím máte menší šanci pro vás nepříjemnou situaci zvládnout. Neměli bychom podléhat vlastní psychice, která mnohdy odporuje logickému řešení vzniklé situace. Při správném ovládání vozu musíte v každém okamžiku vědět, co se s ním děje a znát, jak na něj působí fyzikální síly. Máme pro vás důležitou radu – plně se soustřeďte na teoretický výklad ve Škole bezpečné jízdy. Jedná se o pouhé dvě hodiny vaší pozornosti a naslouchání, které vám v budoucnu mohou být hodně užitečné.                    
 
Elektronika je fajn, ale fyzikální zákony stále platí!
Chytré elektronické systémy v moderních automobilech v zájmu bezpečnosti hrají dnes významnou roli, smrtelných nehod však stále neubývá. Proč tomu tak je?  Jsme totiž příliš sebejistí, že právě nám se nemůže nic stát a na elektroniku spoléháme, jezdíme rychle a příliš riskujeme. Elektronický systém ESP (Electronic Stability Programme) – nyní také nově ESC, je jedním z nejvíce používaných elektronických stabilizačních systémů.
 
ESP nepřetržitě vyhodnocuje stav jízdní stability, je přibližně 30 krát pohotovější, než sám řidič a v případě potřeby reaguje okamžitě formou cílených zásahů do řídící jednotky motoru, převodovky a brzd. ESP  k činnosti využívá i dalších elektronických systémů podvozku, jako například ABS. To vše zní až neuvěřitelně nádherně, ovšem pozor, je zde stále lidský faktor.
 
Pokud nepředvídáme reakce okolí, chodců a ostatních řidičů, či jedeme riskantně, rychleji, než nám to umožnuje stav vozovky, nezachrání nás ani nejlepší elektronický systém na světě a vy jedete rovnou do pekla! Fyzikální zákony jsou neúprosné, pokud je porušíme, zaplatíme nepřiměřeně vysokou daň. O tom všem se měli možnost přesvědčit i naši účastníci kurzu Školy bezpečné jízdy DEKRA na mosteckém polygonu. Zde bylo sice vše pouze „jako“ a nanečisto, ale i tady bylo vidět, kdy řidič překročil magickou hranici bezpečné rychlosti a skončil ve virtuálním „poli“ mimo vozovku nebo povalil výstražné kužely na vyznačeném přechodu.
 
Technicky nejmodernější kamiony VOLVO, MAN, MERCEDES, které jsou elektronickými systémy doslova prošpikovány, zde neposlouchaly, pokud řidiči porušovali hranici bezpečné rychlosti. Tady si právě uvědomíme, jak tenká hranice je mezi tím, kdy jedeme ještě bezpečně a kdy již začínáme riskovat a vystavujeme se nebezpečí.            
 
Proč máme nedostatek profesionálů za volantem
Řidičů profesionálů pociťujeme stále větší nedostatek, je to problém, který neumíme zatím vyřešit. Pomalu odchází generace řidičů, které získaly řidičské oprávnění v průběhu předvojenské přípravy nebo v učilištích. Tento problém neřešíme pouze my, ale i celá Evropa.  Objem nákladní dopravy v posledních letech stoupá, ale chuť mladé generace řídit náklaďák nebo autobus zatím příliš velká není.
 
Jedním z důvodů je určitě i vysoká cena řidičského oprávnění a profesního průkazu. Možná, že atraktivní prezentace řidičské profese na českých polygonech časem přiláká nové zájemce o řízení kamiónů a autobusů. Je to jeden z možných námětů k zamyšlení směrem k dopravcům, jak získávat nové adepty řízení.         
 
Co nám kurz Školy bezpečné jízdy dal?
Při nejmenším jsme si potvrdili, že při řízení v běžném provozu neděláme vážnější chyby. Vyzkoušeli jsme si bez potenciálního nebezpečí situace, které se nedají nacvičit v běžném provozu.  Důležitější však pro nás bylo v roli pasivního pozorovatele vidět, jak se s jednotlivými úkoly vypořádali řidiči těžkých cisteren.
 
Přestože se zde projevovala rutinní praxe řidičů, z nichž mnozí mají najeto statisíce kilometrů, velká většina řidičů nám potvrdila, že to pro ně byla neocenitelná zkušenost. A jaký pro nás byl nejsilnější zážitek? Bude to znít možná divně, ale ten negativní, kdy jsme ztráceli kontrolu nad vozidlem. To je ten okamžik, kdy si řeknete, zaplať pánbůh, že to není na silnici a uberete plyn.
 

Přečtěte si také

Back to top button