Silniční doprava

Eurovia v otevřeném dopise v novinách žádá ŘSD o jednání k D47

Stavební společnost Eurovia CS celostránkovými inzeráty v českých denících žádá vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o jednání k dálnici D47, jejíž vozovka se u Ostravy zvlnila.

V otevřeném dopise pověřenému řediteli ŘSD Renému Porubovi firma ohlašuje zahájení informační kampaně, kterou chce uvést na pravou míru údajně zkreslené informace ŘSD o D47. ŘSD na základě kontrolních vrtů tvrdí, že Eurovia při stavbě dálnice nedodržela domluvené postupy. 
    
Eurovia v otevřeném dopise uvedla, že společný problém je třeba vyřešit společně. „Jsme i nadále připraveni jednat s ŘSD o údajných reklamacích a opravit ty chyby, za které neseme skutečnou odpovědnost,“ píše v inzerátech Porubovi. Ředitelství silnic bude v případě D47 postupovat podle pravidel řádného reklamačního řízení a inzerce společnosti Eurovia na tom nemůže nic změnit, reagoval dnes Poruba. „Kdyby dnes společnost Eurovia místo zaplacení nic neřešících, finančně nákladných inzerátů plnila své povinnosti, byli by řidiči o další krok blíže ke konci nepříjemných dopravních omezení na dálnici D47,“ dodal s tím, že ŘSD bude nadále trvat na nápravě chyb, které zjistilo na dokončených stavbách na D47. 
    
Firma také uvedla, že ŘSD mnohokrát vyzvala, aby ji seznámilo s přesnými výsledky vrtů, které podle ŘSD ukazují na nesrovnalosti při výstavbě D47. Podotkla, že opakovaně žádala o provedení společných kontrolních vrtů. „Dodnes jste řádné vrty provést neumožnil,“ píše Eurovia Porubovi. ŘSD už dříve uvedlo, že dálnice se zvlnila kvůli použití nevhodné ocelárenské strusky namísto dohodnuté vysokopecní strusky, rozdíl prý ukázaly sondy do podloží stavby. Použitá ocelárenská struska je podle ŘSD navíc výrazně levnější než vysokopecní, kterou fakturoval zhotovitel stavby. ŘSD kvůli údajným stamilionovým škodám podalo podnět k prošetření státnímu zastupitelství v Ostravě. 
    
Eurovia v otevřeném dopise zopakovala, že do dálnice bylo navezeno přesně to, co si ŘSD objednalo. Argumentace rozdílem v cenách strusek je podle firmy nesmyslná. „Cenový rozdíl mezi oběma druhy strusky je prakticky nulový,“ píše Eurovia. Společnost také odmítla kritiku ŘSD kvůli stavu mostů na D47 u Ostravy. Ředitelství tvrdí, že tři z mostů jsou po pěti letech ve stavu, který odpovídá konci jejich životnosti, a další dva mají menší závady. Firma proti tomu tvrdí, že mosty se propadají kvůli poddolovanému podloží a že byly pro postupné sedání projektovány.

„Okázalé snižování rychlosti v blízkosti těchto mostů je bezdůvodné,“ píše se v otevřeném dopise. Problematický úsek D47 Rudná – Hrušov u Ostravy v délce zhruba osm kilometrů postavilo za 4,5 miliardy korun konsorcium firem v čele se společností ODS-Dopravní stavby Ostrava, kterou později převzala stavební firma Eurovia CS. Jezdí se po něm od prosince 2007. ŘSD opakovaně uvedlo, že zjištěné nedostatky budou součástí reklamačního řízení.
 

Přečtěte si také

Back to top button