Zprávy

Výše investic ve střední Evropě dosáhla 4,16 miliardy eur

Podle společnosti Cushman&Wakefield se investiční aktivitave střední Evropě ve třetím čtvrtletí výrazně zvýšila.

Objem investic činil 1,8 miliardy eur oproti 889 milionům eur ve druhém čtvrtletí. V regionu (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) činídosavadní letošní výše investic 4,16 miliardy eur, což je částka srovnatelná se stejným obdobím v loňském roce.
 
 „Výsledky ukazují, že aktivita se ve třetím čtvrtletí oproti předchozímu čtvrtletí zdvojnásobila. Výše investic je přibližně o třetinu nad pětiletým průměrem a to je důkazem dobrého naladění trhu – zejména v Polsku a České republice,“ říká James Chapman, partner a vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman&Wakefield.
 
Všechny země jdou nahoru
Všechny země a sektory zaznamenaly v tomto čtvrtletí zlepšení. Hlavní cílovou zemí mezinárodního kapitálu zůstává Polsko, kde se výše investic ve třetím čtvrtletí zdvojnásobila na 800 milionů eur oproti 365 milionům eur v předchozím čtvrtletí. Česká republika je se 428 miliony eur investovanými ve 3. čtvrtletí na druhém místě, za ní následuje Rumunsko a Maďarsko s 338 miliony, respektive 242 miliony eur. U těchto dvou trhů se jedná o významné oživení. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v roce 2016 a odrazí se také v dalších zemích střední a východní Evropy jako je Bulharsko a Chorvatsko.
 
Vede retail a kanceláře
O maloobchodní a kancelářská aktiva byl podobně vysoký zájem: dohromady tvořila 82 % celkové investiční aktivity. V oblasti pronájmů kancelářských prostor byla aktivita dokonce vyšší, než jsme očekávali, takže míra nepronajatosti klesá. Největší transakcí ve třetím čtvrtletí bylo odkoupení polského nákupního centra Riviera o rozloze 70 000 m2 společností Union Investment, kterého se jako poradce účastnil investiční tým společnosti Cushman&Wakefield. Největší transakcí v ČR byl ve třetím čtvrtletí prodej portfolia Bluehouse o rozloze 50 000 m2 za 62 milionů eur.
 
„V závěrečných měsících roku očekáváme ještě vyšší růst. Střední Evropa přitahuje čím dál širší spektrum investorů a budeme mít řadu příležitostí, jak uspokojit jejich zájem. V roce 2015 dosáhne výše investic ve střední Evropě kolem 7 miliard eur, přičemž v roce 2016 tato cifra ještě dále poroste,“ dodává James Chapman k vyhlídkám pro poslední čtvrtletí.

Přečtěte si také

Back to top button