Logistika a sklady

AFI: Rozpočtové určení daní je jedním z účinných řešení pro spolupráci mezi investory a obcemi

V průzkumu „Sdružení pro zahraniční investice – AFI“ 71 % investorů uvedlo, že se místní samospráva nezajímá o jejich aktivity.

Výsledky průzkumu Sdružení pro zahraniční investice – AFI mezi investory, kteří v České republice investovali v oblasti průmyslu a služeb v posledním čtvrtstoletí,  odkryl téměř nulovou spolupráci mezi investory a obcemi. Téměř 71 % respondentů totiž uvedlo, že se místní samospráva nezajímá o jejich aktivity.

Český průmysl zůstává i nadále spolehlivým motorem české ekonomiky, který pumpuje do veřejných rozpočtů miliardy korun. Dotčené obce však mají z těchto peněz nedostatečný podíl, a to snižuje jejich potenciál k rozvoji i motivaci k podpoře rozvoje nejen průmyslových zón. Potvrzuje to studie KPMG, která analyzovala finanční a nefinanční přínosy průmyslové nemovitosti. V důsledku tohoto stavu Česko přichází o prostory vhodné k výstavbě industriálních nemovitostí a postupně ztrácí dech v souboji o investory s okolními zeměmi.

Klára Sobotková, místopředsedkyně kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice – AFI:Z výsledku průzkumu, ve kterém téměř 71 % respondentů uvedlo, že se místní samospráva nezajímá o aktivity a možnou podporu jejich firmy vyplývá, že většina firem vnímá nezájem místních samospráv o dění v průmyslových areálech v katastru obcí, což odpovídá i neradostnému stavu v povolovacích procesech při jakémkoli rozvoji. Problémem je nedostatek pozitivní motivace pro spolupráci. Místní samosprávy se soustředí jen na případný negativní dopad z podnikání, protože nevidí reálný přínos. Řešením by přitom (mj.) mohla být změna rozpočtového určení daní s větším příjmem obecního rozpočtu z podnikatelské činnosti v rámci katastru obce.“

Analýza KPMG zpracovala dokonce modelový příklad, kdy pracovala s výrobním závodem o rozloze 25 000 m2 a 140 zaměstnancích. Analýza potvrzuje, že díky takové budově přitečou do veřejných rozpočtů jen z daní, odvodů a pojistného, v průběhu 30ti let, téměř tři miliardy korun. Z toho připadne státu na daních téměř 2,3 miliardy, dotčené obci přímo pak jen 15 milionů korun. Výstavba a následný provoz závodu dále vygeneruje v ČR celkovou spotřebu přes 61 miliard korun a celkové tržby ve výši téměř 112 miliard korun. Stejný výrobní závod umístěný v Německu, dle analýzy KPMG, přinese do rozpočtu obce v průběhu 30ti let 1,5 miliardy korun. Motivace samospráv v ČR a v Německu je v oblasti rozvoje průmyslu propastná.

„Jako lídr českého trhu už se nemůžeme dívat na to, jak obce stagnují a stávají se apatické k rozvoji, přestože mají šanci vzkvétat. Jsou města, která už desítky let čekají na obchvat a rozšíření přetížené kanalizace, a přitom mají za humny 5 průmyslových hal, říkám si, že tady je něco špatně. Naše společnost potřebuje, aby obce měly větší podíl na daňových příjmech generovaných ve vlastním katastru, a dokázaly si tak samy poradit s negativními dopady průmyslu, a ještě k tomu využily část těchto prostředků k dalšímu rozvoji. Letošní úprava koeficientů daně z nemovitých věcí, je sice krokem vpřed, ale zásadní úprava rozpočtového určení daní je nevyhnutelná, “ doplňuje Klára Sobotková, která mimo jiné pracuje pro společnost Panattoni.

Průmyslový developer Panattoni je lídrem na českém i evropském trhu industriálních nemovitostí. Jeho aktuální apel na spravedlivější přerozdělení daní ve prospěch dotčených obcí navazuje na dlouhodobé poslání dobrého souseda, podle kterého se firma chová ve všech lokalitách, v nichž působí.

O Sdružení pro zahraniční investice – AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh.

Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále – od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID.  AFI zprostředkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Business Guidebook – ojedinělý průvodce pro zahraniční investory

Jednou z nejdůležitějších rolí AFI je být prvním kontaktním místem pro zahraniční investory, poskytovat jim pomoc s navigací a procesy při rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. Pro tento účel proto pravidelně AFI vydává v tuzemsku ojedinělou publikaci Business Guidebook. Ta představuje Českou republiku komplexně ve všech makroekonomických úhlech pohledu a poskytuje nově příchozím i současným investorům komplexní informace o investování v ČR.

Back to top button