Logistika a sklady

cargo-partner představuje řešení intermodální přepravy

cargo-partner představuje řešení intermodální přepravy. Kromě řešení železniční přepravy mezi Asií a Evropou nabízí nyní tento mezinárodní poskytovatel přepravy a logistiky intermodální služby do a z různých zemí Evropy, včetně Turecka, Velké Británie a Irska. Intermodální přeprava, která bezproblémově spojuje železniční a silniční přepravu, přináší značné výhody z hlediska nákladové efektivity, udržitelnosti a spolehlivosti.

V reakci na přetrvávající nedostatek řidičů nákladních automobilů a časté přetížení silnic na evropských hranicích zavedla společnost cargo-partner řadu řešení v oblasti intermodální přepravy, která pokrývají širokou síť zemí EU i mimo ni.

Intermodální přeprava jako spolehlivá a udržitelná alternativa

Řešení intermodální přepravy od cargo-partner využívají 45 stopé kontejnery a 13,6m plachtové návěsy, které využívají železnici jako hlavní tranzitní úsek a zajišťují pohyb zboží bez překládky mezi jednotlivými druhy přepravy. Tato metoda nejen snižuje náklady, ale také minimalizuje dopad na životní prostředí, přičemž potenciální úspory CO₂ dosahují až 80 % ve srovnání s konvenčními řešeními nákladní dopravy.

„Intermodální logistika je díky své efektivnosti a spolehlivosti ideální volbou pro různá odvětví,“ uvedl Vladislav Kovačovský, Corporate Product Manager Intermodal ve společnosti cargo-partner. „Odvětví, jako jsou móda, elektronika, automobilový průmysl a běžné průmyslové zboží, významně profitují z její nákladové efektivity a nižšího dopadu na životní prostředí.“

Poptávku po těchto inovativních řešeních vyvolaly stávající komplikace v přepravě, příkladem může být nedávná kolona kamionů na hranici Hamzabeyli/Kapetan Andreevo mezi Tureckem a Bulharskem. Takováto zdržení zdůrazňují potřebu alternativních způsobů přepravy, které by umožnily předejít stále častějším dopravním zácpám a problémům  při překračování hranic.

Flexibilní možnosti tras pro celoevropské door-to-door pokrytí

Nabídka intermodálních služeb společnosti cargo-partner zahrnuje flexibilní možnosti tras s častými odjezdy do a z České republiky, Rakouska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka a také Německa, Belgie a Nizozemska. Belgie a Nizozemsko jsou navíc využívány jako brány pro poskytování dalších přepravních služeb do Velké Británie a Irska.

Intermodální přeprava je vhodná zejména pro přepravu zásilek na dlouhé vzdálenosti nad 1 000 kilometrů a nabízí konkurenceschopné tranzitní časy a dlouhodoběji stabilní ceny. Intermodální logistika, podporovaná robustní sítí evropských železničních uzlů a bezproblémovým door-to-door propojením, zaručuje spolehlivost a efektivnost v různých geografických oblastech.

„Náš integrovaný přístup kombinuje silniční a železniční přepravu a přináší udržitelnou alternativu, která snižuje přetížení silnic a zajišťuje plynulé přepravní procesy,“ dodal Vladislav Kovačovský.

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku řidičů nákladních vozidel, který se bude podle očekávání v příštích letech ještě prohlubovat a již nyní jsou desítky tisíc těchto pracovních pozic neobsazených, nabízí intermodální logistika reálné řešení, jak zmírnit tlak na tradiční silniční přepravu. Využitím železnice jako primárního druhu dopravy mohou společnosti snížit závislost na přetížených přepravních sítích a zároveň efektivně uspokojit rostoucí poptávku po přepravě.

Zdroj
cargo-partner

Přečtěte si také

Back to top button