Logistika a sklady

DACHSER Czech Republic letos očekává obrat přes tři miliardy korun

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic oznámil předběžné výsledky svého hospodaření za letošní rok – počet zásilek by se měl vyšplhat na 1,12 milionu kusů a obrat společnosti by měl překročit hranici tří miliard korun.

Společnost letos organicky rostla a věnovala se posilování kvality svých služeb, inovacím a vzdělávání svých zaměstnanců. Rok 2019 byl pro DACHSER Czech Republic úspěšný v mnoha ohledech. Společnost expandovala na severu Moravy, posílila v oblasti kontraktní logistiky a navýšila svůj obrat o přibližně pět procent na více než tři miliardy korun. Mírně se zvýšil i počet realizovaných zásilek a jejich tonáž. „Jsme rádi, že i letošní rok byl u nás ve znamení organického růstu, přesně v souladu s naším dlouhodobým růstovým plánem,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „rostli jsme společně s našimi zákazníky a zaznamenali jsme i nové akvizice především v oblasti automotive a strojírenského průmyslu, a to jak ve sběrné službě, tak i v celovozech. Především jsme se však soustředili na další zvyšování kvality našich služeb. Také v následujícím období bychom chtěli udržet křivku organického růstu.“

Přečtěte si také

Inovace a technologie
DACHSER je specialista na sběrnou službu, vysoké know-how má i v oblasti kontraktní logistiky a nabízí oborová řešení pro segment DIY a chemickou logistiku. „Naším cílem je poskytovat kvalitní služby na míru našim zákazníkům, stále proto vyvíjíme nová řešení, testujeme nové technologie a přicházíme s inovacemi,“ vysvětluje Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic. Jen v letošním roce DACHSER testoval několik technologických novinek. Ve své provozovně v Letohradu ve východních Čechách například vyzkoušeli skladoví operátoři výhody exoskeletonu, největší česká pobočka DACHSER Kladno otestovala tzv. finger scaner a pro plánování skladových layoutů využila společnost i virtuální realitu. DACHSER u nás poprvé v souladu s principy udržitelného rozvoje představil i nákladní elektrokolo, které už úspěšně testuje při zásobování center některých evropských měst. S nápady na zlepšení přicházejí v rámci programu Idea2net zaměstnanci společnosti na všech úrovních. „Idea2net je specifický systém DACHSERU pro cílené vyhledávání nápadů souvisejících s logistikou a naším byznysem,“ uvádí Jan Polter, a vysvětluje, „zavádí se na všech pobočkách ve světě a přispívat do něho mohou všichni naši zaměstnanci. Nejlepší nápady jsou potom implementovány v celé naší logistické síti.“

Vzdělávání
DACHSER si na know-how svých zaměstnanců zakládá a soustavně do jejich vzdělávání investuje. V České republice činily vzdělávací a školicí aktivity v letošním roce více než 13 000 hodin, což představuje v průměru tři celé člověkodny za rok. 

„Vzdělávání u nás je založené na konsensu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a propracovaném systému vzdělávacích aktivit,“ vysvětluje Jan Pihar. Šedesát procent zaměstnanců DACHSER Czech Republic tvoří pracovníci skladu, na které se vztahují povinná školení například v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a majetku a další podle jejich pracovního zařazení. Čtyřicet procent zaměstnanců na administrativních, obchodních a manažerských pozicích musí podle zákona projít školením například v oblasti nové legislativy účetnictví, celní problematiky či zacházení s chemickými látkami, dispečeři se pak účastní kurzů v oblasti AETR či CMR. Vzdělávací aktivity DACHSERU ale jdou nad rámec legislativních povinností.

DACHSER si vytvořil globální systém interních auditorů. Odborníci na procesy v přepravách a ve skladech se nazývají DENO (DACHSER Experts Network Operations) a DEWO (DACHSER Experts Warehouse Operations) a mají za úkol hlídat správnost procesů na pobočkách, implementovat nové know-how a školit zaměstnance v procesních oblastech. Po celém světě jich pracuje víc než stovka, jen v České republice působí pět DENO a DEWO expertů. Další interní lektoři se věnují předávání know-how v oblasti celní problematiky, nakládání s nebezpečným zbožím či obchodních dovednostech. Vzhledem k tomu, že si společnost vyvíjí své IT systémy sama, interní lektoři se rekrutují i z řad IT odborníků na vlastní DACHSER aplikace a systémy. Kromě toho provozuje společnost DACHSER vlastní školicí středisko – DACHSER Academy, které již deset let nabízí výukové programy ve specifických oblastech zaměřených přímo na společnost DACHSER a vycházejících přímo z korporátní strategie. Ročně využije kurzů v DACHSER Academy přes 4 000 lidí a účastní se jich i zaměstnanci z České republiky. DACHSER samozřejmě využívá pro zvyšování kvalifikace a odbornosti svých lidí i externích odborníků. „Jsme si vědomi toho, jakým způsobem ovlivňuje vzdělání našich lidí kvalitu našich služeb. A také víme, jak významné důsledky může přinést situace na trhu práce a nízká nezaměstnanost,“ vysvětluje Jan Pihar, a upřesňuje, „naším dlouhodobým cílem je proto soustavně zvyšovat kvalifikaci našich lidí a zaměřovat se na ještě lepší zapracování nových zaměstnanců, tzv. on-boarding proces.“ Investice DACHSER Czech Republic i nadále poplynou také do prohlubování IT a jazykových znalostí a soft skills.

Společenská odpovědnost
DACHSER Czech Republic se dlouhodobě věnuje i podpoře lidí s hendikepem. Již pátým rokem spolupracuje s projektem Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu a za tu dobu podpořil Světlušku logistickými službami v hodnotě jeden a čtvrt milionu korun. „Jako logistická firma jsme se rozhodli pomáhat tím, co nejlépe umíme. Pro Světlušku tedy skladujeme a před sbírkou či Nočními běhy také balíme a expedujeme pověstná tykadla a další sbírkové, propagační a organizační předměty,“ uvádí Jan Pihar.

Přečtěte si také

Back to top button