Logistika a sklady

Dachser v roce 2023 investoval 

Dachser v roce 2023 investoval. Rok 2023 byl pro Dachser Czech Republic rokem investic. Tato mezinárodní logistická společnost spustila provoz nových skladových prostor v Českých Budějovicích a zahájila výstavbu vlastního překládkového skladu v Kladně.

Významně také rozšířila svůj koncept bezemisního zásobování a další projekty pro ochranu klimatu. Celkové investice do rozvoje společnosti činily přes 330 milionů korun. Podle předběžných výsledků společnost letos odbavila 1,2 milionu pozemních, leteckých a námořních zásilek o celkové tonáži 850 tisíc tun a rok uzavře s obratem ve výši přibližně 4 miliardy korun. 

Přečtěte si také

Rok 2023 byl poznamenaný zpomalováním ekonomiky v České republice i v Německu, naší největší exportní destinaci, a nízkým, téměř nulovým růstem v celé EU. Přesto se nám dařilo na situaci mimořádně dobře reagovat, zejména nabídkou skladovacích kapacit, po kterých se v důsledku změn ekonomického prostředí poptávka významně zvýšila,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic a.s., a dodává, „dokážeme tak uspokojit požadavky našich zákazníků na skladování a logistické služby s přidanou hodnotou. Kromě toho jsme posilovali naši logistickou síť, která nám umožňuje realizovat přepravy s rekordními doručovacími časy.“ 

Zvýšení skladových kapacit

Dachser Czech Republic v roce 2023 pokračoval ve své dlouhodobé strategii udržitelného rozvoje a investoval do posílení logistické sítě a svých služeb. V Českých Budějovicích rozšířil svoji pobočku o novou skladovou halu se 14 000 m2 a 25 000 paletovými místy a dále se zde specializuje na služby kontraktní logistiky. Zahájena byla také největší investice společnosti – výstavba nového překládkového skladu o velikosti 4 000 m2 s administrativní vestavbou na pobočce v Kladně. Stavba byla započata v červnu tohoto roku a po jejím dokončení, které je naplánované na první polovinu roku 2024, bude pobočka v Kladně zahrnovat na 18 500 m2 skladových prostor a stane se tak největším terminálem společnosti v České republice. „Výstavba nového překládkového skladu nám umožní zrychlit procesy a do určité míry tak absorbovat vnější vlivy trhu na naše zákazníky,“ uvádí Ing. Jan Polter, MBA, obchodní ředitel Dachser Czech Republic a.s.

Rozvoj sítě a největší evropská akvizice v logistice v roce 2023

Evropská síť pozemních přeprav společnosti Dachser zahrnuje 223 vlastních a 66 partnerských poboček ve 37 zemích, které jsou vzájemně propojeny tisíci přímými denními linkami sběrné služby. Jen z České republiky každý den vyjíždí více než 100 linek do všech koutů Evropy. Jejich optimální nataktování a výběr trasy umožňují společnosti Dachser poskytovat vysokou kvalitu přeprav. Jsou také základem pro oborová řešení DACHSER Chem Logistics a DACHSER DIY Logistics, která jsou ušitá na míru specifickým segmentům trhu a kombinují hluboké oborové know-how s kvalitou sítě.

V letošním roce se logistická síť společnosti Dachser významně rozšířila akvizicí na jihu Evropy. Skupina Dachser zde posílila svoji přítomnost, když se svým dlouholetým italským partnerem společností Fercam založila joint venture Dachser Fercam Italia S.r.l. Do té přejdou divize Fercam Distribution (sběrná služba) a Fercam Logistics (kontraktní logistika), které zaměstnávají 920 lidí ve 43 pobočkách po celé Itálii a v roce 2022 vygenerovaly obrat ve výši cca 400 milionů eur. V novém joint venture bude mít Dachser 80% podíl.

Jedná se o významný krok, který vyplnil zbývající místo na evropské mapě a doplnil naši vlastní síť. Přinese řadu benefitů i našim českým zákazníkům,“ říká Jan Polter. Česká republika je už nyní propojena s italským trhem prostřednictvím denních linek sběrné služby do Padovy a Verony, společnost pro své zákazníky realizuje i další služby jako například odvádění spotřební daně. Díky akvizici budou čeští zákazníci profitovat z ještě lepší návaznosti linek i do těch nejvzdálenějších destinací v Itálii a společnost bude mít ideální podmínky pro rozvoj speciálních řešení a kontraktní logistiky na italském trhu.

Udržitelný rozvoj

Dachser Czech Republic v roce 2023 navázal na svoje aktivity v oblasti bezemisního doručování a navýšil počet tras realizovaných s nulovými emisemi. Na svoji pravidelnou denní linku Kladno – Hradec Králové a zpět nasadil plně elektrický tahač Volvo FH Electric, který je používán jako tandemová souprava se dvěma výměnnými nástavbami. Na tuto linku v obou městech navazují regionální rozvozy realizované také s nulovými emisemi CO2.

I další aktivity společnosti směřovaly do udržitelného rozvoje a ochrany klimatu. Dachser Czech Republic financoval posílení vlastní elektrické infrastruktury a instaloval na všech pobočkách dobíjecí stanice pro nákladní i osobní vozidla. „Cílem těchto investic je zajistit si nezávislost na veřejných dobíjecích stanicích a tím i flexibilitu pro naše přepravce a zaměstnance, kteří využívají flotilu služebních elektromobilů,“ vysvětluje Jan Pihar.

Dachser financoval také vlastní fotovoltaickou střešní elektrárnu o výkonu 387 kWp, kterou instaloval na překládkovou halu v Kladně. V současné době jsou realizovány přípravné práce pro osazení druhé fotovoltaické střešní elektrárny s výkonem 280 kWp na nové hale ve výstavbě. Pro uskladnění přebytečné energie vygenerované fotovoltaikou společnost pořídila dvě úložiště, každé o kapacitě 300 kWh a výkonu 210 kW.

Na principech udržitelného rozvoje je postavena i personální politika této rodinné společnosti. Dachser v České republice zaměstnává 580 zaměstnanců v sedmi pobočkách a třech provozovnách a investice plynuly i do jejich růstu. „V roce 2023 jsme spustili nový vzdělávací projekt a realizovali řadu školení na míru našim zaměstnancům. Také jsme nastartovali řadu interních změn v personální oblasti, které přinesou ještě lepší komunikaci napříč celou společností. Po několikaleté vynucené pauze se nám také podařilo znovu uspořádat DACHSER Evropský festival – platformu pro setkání zaměstnanců, zákazníků a partnerů v neformální atmosféře, která je oslavou naší logistické sítě,“ udává Jan Pihar, a doplňuje, „podobně jako v předchozích letech jsme se věnovali i veřejně-prospěšným aktivitám – ať už je to mnohovrstevná spolupráce s projektem Světluška Nadace Českého rozhlasu či podpora iniciativy Dr. Klaun (Chance4Children)“.

Výhled do roku 2024

V roce 2024 se Dachser Czech Republic bude i nadále soustředit na rozvoj služeb kontraktní logistiky, svých oborových řešení a rozšíření kapacit sběrné služby. V plánu jsou i další kroky k rozvoji bezemisního zásobování. S dokončením nového překládkového skladu v Kladně bude společnost moci ještě více zefektivnit procesy své největší pobočky a dále zvýšit kvalitu svých služeb. Pro zákazníky společnost připravuje nové digitální prostředí s vysokým uživatelským komfortem a intuitivním ovládáním. Investice společnosti nadále poplynou do vzdělávání zaměstnanců a jejich odborného růstu.

Zdroj
Dachser

Přečtěte si také

Back to top button