Logistika a sklady

Linde Roadster s pohonem na palivové články

Koncept manipulačních vozíků Linde Roadster již dříve nastavil nové standardy provozní bezpečnosti a širokoúhlého výhledu z kabiny řidiče. Nyní přichází s mimořádným zdrojem pohonu – palivovými články.

Technologie pohonu Linde vozíků s využitím palivových článků v sobě zahrnuje velkou řadu předností spočívajících jak v provozu bez produkce škodlivých emisí, tak ve zvýšení využitelnosti vozíku díky velmi rychlém procesu tankování. Podstatná je ekonomická efektivita provozu vozíků s tímto pohonem a v neposlední řadě pozitivní ekologický dopad využívání tohoto alternativního druhu energie.

Přečtěte si také

Na vývoji manipulačních vozíků poháněných palivovými články pracuje společnost Linde Material Handling již dvě desetiletí. „V roce 1997 jsme byli úplně na začátku a díky usilovné práci na této slibné technologii jsme v roce 2010 představili první vozíky s tímto pohonem,“ sdělil pan Markus Weinberger, International Product Manager Energy Solutions z Linde Material Handling. „Dnes nabízí značka Linde největší portfolio manipulačních vozíků poháněných palivovými články. Asi 80 % našich modelů již lze objednat ve verzi s tímto novým zdrojem energie. Jedná se o paletové vozíky, tahače a retraky, stejně jako čelní elektrické protizátěžové vozíky včetně nejnovějšího modelu Roadster,“ doplnil pan Weinberger.

Provoz bez škodlivých emisí – ideální pro vnitřní prostory
Energetický systém využívající technologii palivových článků nevytváří během provozu žádné škodlivé emise. Produkce energie probíhá pomocí chemické reakce mezi kyslíkem a vodíkem. Takto vyrobená elektřina se ukládá v lithium-iontové baterii, která dodává energii pro elektromotory pojezdu a zdvihu. Současně baterie slouží jako úložiště pro rekuperovanou energii při brždění a jako „rezervní zdroj“ pro spotřebu v období špičky. Jedinými vedlejšími produkty během provozu jsou teplo a čistá voda, která se během doplňování vodíku odčerpá. „Jakmile se potvrdil fakt, že verze vozíku Linde Roadster je ideální pro vnitřní prostory, navrhli jsme jako vhodný pohon právě palivové články, které zajišťují provoz bez škodlivých emisí. Naši zákazníci neustále hledají ekonomicky a energeticky výhodná řešení. Stále častěji hraje rozhodující roli i emisní stopa CO2,“ říká Markus Weinberger, expert Linde.

Rychlý proces tankování
Technologie palivových článků umožňuje velmi rychlý proces plnění vodíkem. Zajišťuje tak maximální využitelnost vozíku, což je důležité především ve vícesměnných provozech. Snadný, rychlý a čistý proces plnění, které trvá pouhé tři minuty a je navíc bez potřeby výměny trakční baterie, činí Roadster s palivovými články ideální pro použití v odvětvích s vysokými nároky na hygienu, jako je farmaceutický a potravinářský průmysl.

Ekonomická efektivita
„Naše kalkulace a praktické testy dokazují, že systémy palivových článků mohou být ekonomicky zajímavé pro zákazníky s flotilou kolem 20 a vice vozíků. Pokud má společnost navíc vlastní vodíkovou infrastrukturu, protože již vodík používá ve své výrobě, pak je tato koncepce z ekonomického hlediska ještě atraktivnější,“ sdělil pan Markus Weinberger, expert Linde.

Palivové články a ekologie
Existuje celá škála ekologických výhod při provozu vozíku Linde Roadster v provedení s palivovými články. Jednou z nich je dlouhá životnost palivového článku, která představuje přibližně 10 000 provozních hodin. Pokud použitý vodík pochází z obnovitelných zdrojů jako je bioplyn nebo z elektrolýzy vody pomocí solární nebo větrné energie, dochází i ke snížení emisí CO2.

Inteligentní kombinace technického řešení a pohonu
Ve vysokozdvižném vozíku Linde Roadster se setkává mimořádný zdroj pohonu – palivové články – s výjimečným konceptem uspořádání vozíku, jehož základem je absence A sloupku rámu kabiny. Toto řešení, díky němuž má řidič vozíku optimální výhled na náklad, mohlo být použito za pomoci nahoře umístěných naklápěcích válců zdvihacího sloupu. Ty absorbují síly a přenášejí je směrem dozadu přes střešní ochranný rám.

Elektrické vysokozdvižné vozíky Linde E20 až E35 ve verzi Roadster jsou obzvláště dobře hodnoceny v logistických a průmyslových provozech s vysokou intenzitou pohybu osob. Kromě toho může řidič provádět precizněji přesné manipulace, jako je třeba nakládka přepravních leteckých kontejnerů, díky výrazně většímu zornému poli. 

Přečtěte si také

Back to top button