Logistika a sklady

Místo uhlených dolů u Nýřan bude průmyslový park

Nová průmyslová zóna Panattoni Park Nýřany Terminál nabývá konkrétních obrysů. Panattoni připravuje u Nýřan na Plzeňsku výstavbu dvou průmyslových budov o rozměrech 34 tisíc m2 a 25 tisíc m2 zastavěné plochy s ambicí nabídnout regionu na 850 nových pracovních příležitostí.

Projekt se zařadí mezi ostatní industriální developerské počiny společnosti Panattoni, které citlivě a smysluplně přetvářejí nevyužité areály ve funkční průmyslové prostory. Nové haly by měly sloužit pro logistiku či lehkou výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

Industriální využití krajiny v průběhu několika minulých dekád si před zahájením stavebních prací vyžádá důkladnou rekultivaci lokality tak, aby odpovídala nejpřísnějším kritériím bezpečné a udržitelné výstavby. Společnost Panattoni nedávno požádala o posouzení dopadů na životní prostředí EIA. Protože projekt počítá s vysokým počtem zaměstnanců v řádu vyšších stovek, stavitel chce využít i přímého napojení na nedaleké vlakové nádraží Nýřany, které umožňuje pohodlnou přepravu z Plzeňska či Domažlicka.

Panattoni Park Nýřany Terminál není první industriální výstavbou, která historicky u Nýřan vznikla. Oblast má bohatou průmyslovou tradici, která na časové ose sahá o 150 let dozadu. Započal ji v té době nejhlubší uhelný důl západočeského revíru Krimich a o dvacet let později na ni navázala společnost Škoda stavbou tepelné elektrárny. Během 50. – 60. let využívala pozemky dnešního moderního průmyslového parku betonárna Prefa, přičemž v 70.  letech byl areál přebudován na potravinářský závod Likona Nýřany. Výstavbou ekologicky udržitelného
a moderního industriálního parku tak společnost Panattoni symbolicky udělá zelenou tečku za barvitou průmyslovou minulostí celé oblasti.

Přečtěte si také

Back to top button