Logistika a sklady

Mistrovské dílo vnitropodnikové logistiky

Mistrovské dílo vnitropodnikové logistiky. Společnost Rhenus Warehousing Solutions přebírá logistiku společnosti SPAX, výrobce spojovacích prvků, a spojuje procesy v novém logistickém centru v Bönenu v Severním Porýní-Vestfálsku.

Při automatizaci inovativního skladu se poskytovatel logistických služeb spoléhá na odborné znalosti specialisty na vnitropodnikovou logistiku, společnosti STILL. Společnost STILL je jako komplexní poskytovatel inovativních logistických řešení v závodech s dlouholetými zkušenostmi v oblasti automatizace ideálním partnerem pro tento projekt, který je doposud v Německu jedinečný.

Přečtěte si také

Mistrovské dílo vnitropodnikové logistiky

Logistické centrum pro SPAX, celosvětově uznávanou značku šroubů, bude jedním z největších a nejmodernějších zařízení pro vychystávání zboží s autonomními mobilními roboty (AMR) v Německu. Společnosti STILL a Rhenus Warehousing Solutions zavádějí komplexní koncept vnitropodnikové logistiky zahrnující dopravní systémy bez řidiče, autonomní mobilní roboty a plně automatizovaný regálový systém VNA (Very Narrow Aisle) s více než 42 000 skladovacími místy na ploše téměř 30 000 metrů čtverečních.

Plně automatizované procesy pro maximální efektivitu a bezpečnost

Celkem více než 150 automatizovaných vozíků STILL – včetně zakladačů pro vychystávání zboží MX-X iGo, vysokozdvižných paletových vozíků EXV iGo a autonomních mobilních robotů ACH 10 – bude využíváno ve vícesměnném provozu, aby bylo veškeré zboží spolehlivě přepraveno na různá pracoviště, uskladněno a podle potřeby připraveno pro další procesy. 

V souladu s požadavkem na inovace společnosti Rhenus a koncového zákazníka SPAX zavádí STILL celkovou logistickou koncepci, která funguje zcela bez manuálních přepravních procesů mezi příjmem a výdejem zboží.  Zboží přicházející z oddělení příjmu zboží se skladuje v úzkoprofilovém skladu pomocí automatizovaných vysokozdvižných paletových vozíků a zakladačů pro vychystávání. Odtud je zboží automaticky přepraveno z úzkoprofilového skladu do balicího oddělení SPAX, kde je rozděleno do balíků. Hotové zboží zabalené systémem SPAX je odtud automaticky přepravováno do úzkoprofilového skladu k meziskladování a poté distribuováno do skladu AMR. V této oblasti přicházejí ke slovu autonomní mobilní roboti ACH, kteří doplňují automatizované vychystávací vozíky MX-X iGo a vysokozdvižné paletové vozíky EXV iGo. Ty zajišťují automatizované zásobování vychystávacích stanic hotovým zbožím. Odtud odvezou kompletně vychystané objednávky na výdejní místo, kde se zboží připraví k expedici.

„Plně automatizované řešení s inteligentními vozíky a regálovým systémem na míru zajišťuje maximální spolehlivost procesu a optimalizovanou kapacitu,“ vysvětluje Patrick Litz, vedoucí oddělení pokročilých aplikací společnosti STILL. „Kromě toho výrazně zvyšujeme bezpečnost ve skladu a nabízíme našim zákazníkům způsob, jak do budoucna reagovat na rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků v logistice.“

Kompetence a partnerství

Klíčem k úspěšné realizaci projektu takového rozsahu jsou nejen rozsáhlé odborné znalosti a technologická expertíza, ale také konstruktivní partnerství mezi všemi účastníky projektu. Například odborníci ze společnosti STILL se zapojili již v počátečních fázích projektu a přispěli svým know-how a dlouholetými zkušenostmi k plánování a projektování. „Mluvíme o závodě, který nemá v Německu obdoby. V takovémto rozsahu a míře složitosti je důležitým faktorem úspěchu úzká partnerská spolupráce,“ vysvětluje Patrick Litz. A dodává: „Všechny tyto nezbytné složky svědčí o naší vynikající spolupráci se společností Rhenus Warehousing Solutions a jsme velmi rádi, že jsme mohli pomoci utvářet tento projekt, který určuje trendy ve vnitropodnikové logistice.“ Zákazník, společnost Rhenus Warehousing Solutions, je s výběrem svého partnera pro vnitropodnikovou logistiku také více než spokojen. „Vysoká úroveň poradenských znalostí a partnerský přístup týmu STILL nás přesvědčily hned od začátku,“ vysvětluje Andreas Mayer, člen vedení společnosti Rhenus Warehousing Solutions Německo.

Zdroj
Tisková zprávaSTILL

Přečtěte si také

Back to top button