Logistika a sklady

Panattoni drží provozní náklady v průmyslových zónách již pět let prakticky stejné

Provozní praxe dokazuje, že stavitel průmyslových budov Panattoni úspěšně eliminuje dopad inflace na nájemce ve svých parcích. Daří se mu to díky správnému nastavení výše záloh na servisní poplatky v kombinaci s neustálým tlakem na efektivitu vynaložených nákladů.

To je dobrou zprávou pro klienty v oblasti logistiky a průmyslu, kteří mohou dobře předvídat budoucí náklady, ale také pro investory, kteří mohou lépe plánovat své investice na jednotlivé projekty. „Graf srovnávající skutečné náklady a harmonizovaný index spotřebních cen jasně dokazují, že máme provozní ekonomiku v parcích dobře spočítanou a profitují z toho nájemci. Přinášíme jim maximální komfort při udržení nízkých nákladů. S ohledem na velice přesné nastavení výše záloh, která se téměř rovná nebo jen o trochu převyšuje skutečný náklad, můžeme do budoucna velice přesně odhadnout náklady spojené s provozem budov pro nové klienty,“ říká Robert Chmelař, vedoucí oddělení správy nemovitostí pro Panattoni.

Přečtěte si také

Graf založený na datech z Eurostatu dokazuje, že pohyby míry inflace nemají zásadní vliv na růst výše servisních poplatků. Nárůst Inflace v ČR neovlivnila stabilitu růstu servisních nákladů ani v minulém roce, kdy se míra inflace dostala přes 3,5 %. Růst mezd v Čechách z posledních let se také na konečných číslech servisních poplatků neprojevil.

„Stabilitu servisních poplatků u správy logistických a průmyslových center lze připsat právě neustálé optimalizaci v rámci průmyslových parků, jakožto celků, automatizaci a postupné implementaci softwarového řešení. To činí tento segment komerčních nemovitostí daleko stabilnější a předvídatelnější než například office centra,“ vysvětluje Robert Chmelař.

Robert Chmelař (FOTO: Panattoni)

Společnost Panattoni je stavitelem průmyslových a logistických komerčních ploch, které následně spravuje. K dnešnímu dni spravované portfolio čítá 800 000 m² pronajímatelných ploch. Jedná se především o budovy s jedním velkým nájemníkem, které jsou součástí uceleného průmyslového parku. Více než polovina těchto staveb, jsou takzvané built to suit budovy, které jsou pro klienta navrhnuty dle jeho potřeb ještě před začátek stavby. Více jak čtyři pětiny budov se nachází na území Čech a zbylá pětina na území Moravy. Panattoni díky své strategii Go Earthwise patří mezi nejvíce zelené stavitele průmyslových hal na světě. Řada jejich budov dosáhla či aspiruje na vysoké hodnocení v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction.

Přečtěte si také

Back to top button