Logistika a sklady

Prologis a Norges Bank Investment Management vytvořili v Evropě společný podnik v hodnotě 2,4 miliardy EUR

Podnik získal portfolio 195 nemovitostí třídy A o celkové rozloze 4,5 milionu metrů čtverečních.

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), přední mezinárodní vlastník, provozovatel a developer industriálních nemovitostí, dnes oznámil vytvoření společnosti Prologis European Logistics Partners Sàrl (PELP), společného podniku v hodnotě 2,4 miliardy EUR (3,1 miliardy USD) s Norges Bank Investment Management (NBIM), správcem Globálního norského státního penzijního fondu. Podnik získal stabilní portfolio 195 logistických nemovitostí třídy A o celkové rozloze 4,5 milionu metrů čtverečních, plně vlastněných společností Prologis. PELP je strukturován jako společný podnik s vlastnictvím 50 / 50 a cílovou hodnotou vlastního kapitálu ve výši 2,4 miliardy EUR (3,1 miliardy USD), z nichž 1,2 miliardy EUR (1,55 miliardy USD) činí společná investice NBIM a Prologis.
 
„Naše partnerství s Norges Bank je vybudováno na vzájemné dlouhodobé investiční perspektivě, jejíž trvání se měří v řádu desetiletí,“ řekl Hamid R. Moghadam, předseda a CEO společnosti Prologis. „Tento podnik dále podtrhuje neustálé posilování evropského trhu průmyslových nemovitostí a investiční potenciál našeho vysoce kvalitního portfolia.“ Podnik může růst získáním strategických portfolií na klíčových trzích a ve vhodných případech též získáváním nemovitostí, které doplní stávající majetkovou základnu. Počáteční délka trvání společného podniku byla stanovena na 15 let a postupně může být prodlužována vždy o dalších 15 let. Prologis bude mít možnost snížit po dvou letech od vypořádání transakce svůj majetkový podíl na 20 %.
 
 
O společnosti Prologis
Společnost Prologis Inc. je předním vlastníkem, provozovatelem a developerem průmyslových nemovitostí. Společnost se zaměřuje na globální i regionální trhy v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii. K 31. prosinci 2012 měla společnost Prologis podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví či investic a jak na konsolidované bázi, tak formou nekonsolidovaných společných podniků) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše zhruba 51,5 milionu m2 ve 21 zemích světa. Společnost pronajímá moderní distribuční plochy více než 4 500 zákazníků včetně výrobců, maloobchodních prodejců, přepravců, poskytovatelů logistických služeb a jiných podniků.
 
Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž společnost Prologis působí, jakož i přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit hospodářské výsledky společnosti Prologis. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, nebo naší úvěrové a finanční pozice, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení a daňové struktury nemovitostní investiční společnosti (real estate investment trust – „REIT“), (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů a fondů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené společností Prologis ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Společnost Prologis není povinna výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.
 
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button