Logistika a sklady

Raben v roce 2022

Raben v roce 2022. Přestože rok 2022 stabilitu ekonomiky nepřinesl, do více než devadesátileté historie skupiny Raben se zapsal jako úspěšný.

Akvizice rakouské společnosti Bexity a vstup na patnáctý evropský trh, investice do vozového parku a infrastruktury v mnoha zemích, desítky nových mezinárodních spojení plus ambiciózní projekty v oblasti udržitelnosti – není pochyb o tom, že logistická společnost je stále na cestě růstu a nic ji nemůže zastavit.

Raben v roce 2022

V uplynulém roce rizika ohrožující globální ekonomiku nezmizela, změnila se pouze jejich povaha. Potíže způsobené pandemií covid-19 vystřídal nedostatek surovin, rekordní růst cen a zběsilá inflace, která se dotkla prakticky všech – spotřebitelů, poskytovatelů služeb i výrobců ze všech odvětví. Segment dopravy a logistiky se navíc již delší dobu potýká s nedostatkem řidičů. Především však Evropa čelila velké lidské tragédii způsobené válkou na Ukrajině, která v mnoha ohledech otřásla světem.

„Pro skupinu Raben Group to byl přesto bezpochyby velmi dobrý rok. V prvním čtvrtletí se k nám připojilo Rakousko a nyní tak rodina Raben čítá více než 11 tisíc lidí v 15 zemích. To je velmi uspokojivý růst – nejen z hlediska zvyšování dosahu našich aktivit, ale také z hlediska rozvoje a zlepšování našich služeb. Bylo to možné díky našim zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům a našemu týmu People with Drive. Ti všichni k tomuto úspěchu přispěli. Zároveň jsme hned za našimi hranicemi svědky situace, která by se ve svobodné Evropě neměla dít, a přesto se stala skutečností. Ukrajina je součástí našeho podnikání a my se snažíme podpořit naše zaměstnance tím, že se zapojujeme do různých iniciativ pomoci,“ uvádí Ewald Raben, generální ředitel skupiny Raben. „V této těžké době nám jako společnosti záleží nejen na lidech, ale také na životním prostředí. Proto jsme v loňském roce realizovali různé projekty udržitelnosti s ohledem na budoucí generace, do kterých jsme často zapojovali i naše zákazníky. Věříme, že společně dokážeme víc,“doplňuje.

V roce 2022 se struktura odvětví, jimž skupina Raben Group poskytuje služby, prakticky nezměnila a zahrnovala potravinářství (26 %), automobilový průmysl (20 %), technologie (19 %), chemický průmysl (16 %), obchod (11 %) a nepotravinářské zboží rychlé spotřeby (8 %). Rozsah nabízených služeb byl rovněž podobný jako v předchozím roce: dominovala silniční doprava (65 %) následovaná smluvní logistikou (11 %), celonákladovou a intermodální dopravou (9 %), logistikou čerstvých potravin (6 %), námořní a leteckou dopravou (3 %), 4PL (3 %) a ostatními službami. Navzdory četným výzvám zaznamenala logistická společnost tržby přesahující 2 miliardy eur.

„Právě ve chvíli, kdy jsme se naučili fungovat v pandemii, vypukla válka na Ukrajině. Navíc jsme se všichni museli potýkat s vysokými cenami pohonných hmot a v poslední době i plynu a elektřiny. Odhadli jsme, že náklady na elektřinu a plyn tvoří dohromady asi 25 až 30 procent nákladů na skladování. Naše podnikání také silně komplikuje a prodražuje nutnost dodržovat ustanovení evropského Balíčku mobility,“ říká Jakub Trnka, jednatel společnosti Raben Logistics Czech. „Schopnost přizpůsobit se současné ekonomické a geopolitické nestabilitě je jednou z největších výzev, jimž čelí všechny společnosti, nejen ty v oboru dopravy a logistiky. Zejména poslední dva roky ukázaly, že potřeby našich zákazníků, a tedy i svět logistiky, se dynamicky mění. Rychlost reakce v mimořádných situacích, partnerství se zákazníky a flexibilita všech článků logistického řetězce se staly zkouškou efektivity našeho podnikání,“ dodává.

Raben v Evropě

Hlavní událostí uplynulého roku byla další expanze skupiny Raben. V únoru 2022 byla dokončena akvizice 100 % akcií rakouské společnosti Bexity od jejího předchozího vlastníka, společnosti Mutares Holding. Díky tomu má Raben depa již na 15 trzích a rozšířil svou evropskou rodinu o více než 500 zaměstnanců a 16 poboček. Společnosti Raben a Bexity jsou partnery již více než 10 let a obě společnosti sdílejí i „zelený“ přístup k logistice – mnoho terminálů rakouské společnosti nabízí přímé napojení na železnici.

Na novém trhu se již otevřelo nové depo: v Inzersdorfu na jihu Vídně má společnost k dispozici 17 000 m2 skladové kapacity a 900 m2 kancelářských prostor, více než 90 nakládacích ramp, 4 železniční rampy a 200 metrů dlouhou železniční vlečku. Díky tomu je nové depo schopno splnit požadavky široké škály průmyslových odvětví a zároveň zajistit udržitelnou přepravu.

O necelých 150 km dále na východ, ale již na druhé straně hranice, vznikla další pobočka. V maďarském Györu byl v březnu 2022 otevřen sklad s kapacitou 3 000 m2 (s možností rozšíření) a několika typy ramp přizpůsobených různým vozidlům. O měsíc později byla zahájena výstavba cross-dockového skladu v Dunaharaszti na okraji Budapešti. Téměř 40 ramp, včetně multifunkčních, a rozšíření kapacity přibližně o 75 % oproti stávajícím prostorám umožňuje větší flexibilitu a lepší servis pro rostoucí objemy objednávek.

Z hlediska počtu investic je skutečným rekordmanem země, kde se historie společnosti Raben začala psát. V Nizozemsku byl v loňském roce uveden do provozu sklad v Etten-Leur (25 000 m2, 38 574 paletových míst) a nové depo v Hazerswoude-Dorpu (1 250 m2 cross-dockové plochy) a kromě toho byla zahájena výstavba nového skladového objektu (kapacita 13 000 m2). Jedná se o obrovskou pýchu celé skupiny – jde totiž o první sklad s nulovými emisemi, který bude dokončen v březnu 2023.

V Estonsku je Raben zase od poloviny loňského roku držitelem certifikátu poskytovatele služeb IFS Logistics 2.3 pro přepravu potravin s řízenou teplotou. Díky tomu získala společnost Raben Eesti OÜ možnost rozšířit jak své stávající služby, tak portfolio svých zákazníků.

Za zmínku stojí také řešení, která byla ve společnosti zavedena, aby alespoň částečně kompenzovala potíže spojené s nedostatkem pracovníků v odvětví dopravy a logistiky. Skupina Raben důsledně investuje do robotické automatizace procesů. V roce 2022 prováděly roboty ve společnosti už více než 140 procesů. Toto řešení zbavuje zaměstnance monotónních, opakujících se úkolů a umožňuje jim využít svůj potenciál pro kreativnější projekty.

Souběžně s rozvojem infrastruktury pokračovala skupina Raben v rozsáhlém projektu rozšiřování a reorganizace své sítě na starém kontinentu. Toto úsilí bylo zahájeno v roce 2018 v Německu a do klíčové fáze vstoupilo v roce 2021, kdy se do něj zapojilo devět zemí střední a východní Evropy a na pobřeží Baltského moře. V reakci na ekonomickou situaci a potřeby zákazníků, ale také s ohledem na své akvizice a investice, začleňuje skupina Raben distribuční sítě získaných společností do vlastního systému, a navíc spouští nové linky. Na konci roku 2022 měla již více než 600 mezinárodních linek v rámci Evropy, včetně téměř 180 sběrných linek, které jezdí mezi Bulharskem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Českem, Polskem, Litvou, Lotyšskem a Estonskem. Za zmínku stojí, že jen za posledních 12 měsíců skupina zahájila provoz více než 40 nových linek v tomto pro ni mimořádně důležitém evropském regionu. Tento výsledek byl možný i díky otevření menších poboček v jednotlivých zemích pro přímou mezinárodní výměnu nákladu.

„Nejsilnější oblastí se stává střední a východní Evropa, která předstihla doposud prioritní dopravu mezi Polskem a Německem a již se navzdory prvním příznakům krize podařilo uzavřít s téměř desetiprocentním nárůstem očekávaného objemu. To vše díky téměř 130 sběrným spojům denně, které jsme neustále sledovali a reagovali na měnící se objemy nákladu,“ shrnuje Łukasz Lubanski, ředitel pro rozvoj obchodu skupiny Raben„Nejdůležitější však je, že jsme ve druhé polovině loňského roku zahájili významné investice do infrastruktury v Česku a Německu, které by měly v následujících čtvrtletích nového roku zásadně ovlivnit rozvoj společnosti a její schopnost odbavovat export a import z Německa do zemí, jako jsou Itálie, Rakousko, Řecko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Jde o reakci na očekávání trhu a zákazníků v měnícím se ekonomickém prostředí a posun v globálních logistických řetězcích,“ doplňuje.

Investicí do nových linek se Raben napřímo dostane do více míst v Evropě, a to nejen do těch velkých, ale i do menších hospodářských center.

Raben v Česku a na Slovensku

Loňský rok byl na českém trhu rokem velkých investic. Ve druhé polovině roku 2022 byla zahájena stavba moderního překladiště v Rokycanech u Plzně v bezprostřední blízkosti dálnice D5. Denně bude odbavovat 33 přímých spojů z a do Německa, což klientům zaručí nejrychlejší dodací lhůtu na trhu. Nové distribuční centrum v Rokycanech bude sloužit jako most mezi zeměmi střední a východní Evropy a západní Evropou. Dodávka zboží do 24 hodin, od jedné palety až po celý kamion, je něco, co na trhu nemá obdoby. Přeprava do Německa a zpět bude nejen rychlejší, ale také jednodušší. „Německo je navíc pro Českou republiku největším obchodním partnerem, takže je logickým krokem posílit naši pozici na trhu i tímto směrem. Díky své flexibilitě má do budoucna velký růstový potenciál nejen pro Českou republiku a Slovensko, ale i pro další země skupiny Raben zapojené do této sítě, tedy Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko,“ popisuje Marián Budzel, obchodní ředitel společnosti Raben pro Českou republiku a Slovensko. Otevření nového logistického centra je plánováno na začátek druhého čtvrtletí roku 2023.

K významným investičním akcím patří rovněž rozšíření skladovacích kapacit v lokalitě Cerhovice, kde skupina brzy přivítá dalšího známého klienta z oblasti FMCG potravinářství.

Raben v Německu

Uplynulých 12 měsíců se v Německu neslo ve znamení dalšího rozvoje vlastní sítě koncernu, zřizování nových mezinárodních linek v Evropě s cílem posílit systém linek a rozvoje infrastruktury. V březnu začala výstavba nového depa v hesenském Herbornu, které nahradilo dosavadní pobočku v nedalekém Haigeru a udrželo stávající zaměstnance – celkem 60 lidí. Logistické centrum o celkové ploše 28 360 m2 (včetně 5 600 m2 plochy cross-dock) bylo do provozu uvedeno v lednu 2023.

V Dolním Sasku zase společnost Raben přemístila své depo z Langenhagenu do Sarstedtu, kde vznikl areál o celkové ploše 35 800 m2 a se 40 000 paletovými místy, což v nové lokalitě znamená více než desetinásobné zvýšení logistické kapacity. Logistické centrum nabízí zvýšenou manipulační kapacitu pro spotřební, automobilové a chemické zboží a také dostatek skladovacích prostor pro smluvní logistické zákazníky. V současné době již probíhají další investice s cílem zlepšit mezinárodní tok zboží v rámci sítě Raben.

Raben v Polsku

V loňském roce se na mapě Raben v Polsku objevil další bod. Tentokrát skupina otevřela depo ve Varšavě. V listopadu zde byl otevřen cross-dockový sklad Raben Logistics Polska o rozloze 7 500 m2, který je vybaven 71 nakládacími rampami a inovativními řešeními pro úsporné hospodaření s energiemi, snížení emisí a efektivitu práce (například světlíky umožňující přístup denního světla, LED osvětlení řízené pohybovými senzory, vysokozdvižné vozíky s Li-lon bateriemi). V novém depu našlo práci přibližně 250 lidí. Jde přitom o místo jak pro cross-dockové operace, tak o mezinárodní platformu – startovní bod pro kamiony se zásilkami do pobaltských zemí a Finska.

V posledním čtvrtletí roku 2022 byla dokončena další investice v Grodzisku Mazowieckém, kde byl vybudován sklad s řízenou teplotou pod značkou Fresh Logistics. Díky rozšíření se nyní logistické centrum může pochlubit skladovací kapacitou 18 564 m2 (3 340 m2 cross-dock a 15 224 m2 high-bay sklad) s možností skladování téměř 23 000 palet při teplotách od 0 do +2 °C (zóna Ultra Fresh) a od +2 do +6 °C. Sklad využívá nejmodernější chladicí systém na bázi čpavku, který je šetrný k životnímu prostředí a současně umožňuje vytápění až na 15 °C, dále lithium-iontové vysokozdvižné vozíky a samonosné nakládací rampy (takzvané dock houses).

Udržitelnost a investice

Pokud jde o udržitelnost, v roce 2022 skupina Raben jednala v souladu se strategií stanovenou o rok dříve a zohlednila environmentální, sociální a správní otázky (ESG). Společnost se připojila k mezinárodní iniciativě Science Based Target (SBTi) a stanovila si ambicióznější cíle v oblasti dekarbonizace, které byly následně revidovány. Nové cíle skupiny Raben Group spočívají ve snížení emisí Scope 1 (vlastní vozový park provozovatele) a Scope 2 (údržba budov a skladové infrastruktury) o 38,7 % ve srovnání s emisemi v roce 2020, a to do roku 2030. Kromě toho se provozovatel zavázal, že do roku 2026 zapojí do opatření v oblasti klimatu pravidelné dopravce, kteří jsou společně odpovědní za 77 % emisí Scope 3, a bude je podporovat, aby si stanovili vlastní cíle snižování emisí v souladu s vědeckými poznatky.

Ke splnění cílů Scope 2 přispěla implementace klimaticky šetrných řešení ve stávajících zařízeních a výstavba nových zařízení, která splňují nízkouhlíkové cíle. Zlepšení v oblasti Scope 1 bylo podpořeno investicemi do vozového parku, jenž splňuje normy Euro 6. V oblasti dekarbonizace vozového parku učinila skupina Raben Group další významný krok ve spolupráci se společnostmi Volvo Trucks a IKEA Industry, a to využitím elektrických nákladních vozidel s nulovými emisemi v dopravním systému zákazníka. První elektrický nákladní automobil vyjel na silnici loni na podzim v rámci pilotní fáze projektu. Vozidlo Volvo FM zajišťuje vnitropodnikovou přepravu zboží na vzdálenost 12 km mezi továrnami IKEA Industry ve Zbązynku a Babimośći, kde se nabíjí energií z obnovitelného externího zdroje. Další řešení s elektrickým pohonem se připravují.

V Česku byla na začátku října 2022 oficiálně zahájena výstavba oázy pro čápy bílé u Dvora Králové nad Labem. Tento projekt zvítězil v ekohlasování u příležitosti 90. výročí skupiny Raben v roce 2021. Po získání všech potřebných povolení zorganizovala místní společnost první dobrovolnický den, během něhož zaměstnanci Raben Logistics Czech a místní komunita vyčistili část území od rákosu a další biomasy a připravili místo pro obnovu rybníků.

Skupina Raben tradičně pamatovala na lidi v nouzi. Vánoční konvoj se v prosinci opět vydal na cestu. Ze 13 skladů Raben v Německu vyzvedlo 45 kamionů celkem 132 606 dárků, které byly následně doručeny dětem v Bulharsku, Moldavsku, Rumunsku, Polsku a na Ukrajině.

V Polsku Raben jako logistický partner již počtvrté podpořil Šlechetný dar během Víkendu zázraků, kdy v předvánočním čase putovala organizovaná pomoc k těm nejpotřebnějším. Kromě toho se v červnu skupina zapojila do speciální edice projektu Dárek solidarity věnovaného rodinám z Ukrajiny. V rámci pomoci dal provozovatel k dispozici svá vozidla, řidiče a logistické specialisty a využil své zkušenosti s přepravou zásilek.

Zdroj
RABEN

Přečtěte si také

Back to top button