Logistika a sklady

Speditér by měl zajistit efektivní supply chain

Odborné příručky popisují spedici (zasilatelství) jako předmět podnikání spočívající ve zprostředkování přeprav a navazujících činností. Jedná se například o uzavírání smluv, zajištění dokladů, naložení zásilky nebo vyřízení případných reklamací. Zákazník však dnes od speditéra očekává daleko více.

Zákazník očekává úspory

Přečtěte si také
Petr Václavek, ředitel společnosti MP – Sped, vidí speditéra jako architekta dopravy spojující jednotlivé body (místa), na nichž se nachází určité zboží. Speditér by měl společně s dopravcem nacházet určitou synergii umožňující zboží bezpečně, včas a při zachování kvality přepravit k zákazníkovi.
„Ovšem musíme rozlišovat mezi speditéry, kteří pracují na různých úrovních. Na nejnižší úrovni působí speditéři zajišťující poměrně nenáročné přepravy mezi body „A“ a „B“, což zpravidla nebývá nic složitého. V těchto případech zákazník od speditéra očekává co nejnižší cenu a speditér z pochopitelných důvodů tlačí na dopravce, aby mohl co nejnižší ceny dosáhnout,“ tvrdí Petr Václavek a upozorňuje, že v této souvislosti speditéři bývají mnohdy obcházeni, protože zákazníci běžně oslovují přímo dopravní firmy. „Velcí zákazníci sami zjišťují, kolik má dopravce k dispozici nákladních vozů a jak může garantovat případné zpoždění nebo nedodání zásilky. To má za následek vytváření interních spedičních oddělení u dopravních firem, které vše organizují a sledují jednotlivé přepravy.“
 
Daleko složitější činnost pro speditéra představuje zajišťování a organizace přeprav mezi více body (místy). Jedná se o takzvaná „kolečka“. Spediční firmy v tomto případě vytvářejí určitou přidanou hodnotu. Zkušený speditér dokáže zákazníkovi přinášet úsporu, která může v některých případech dosáhnout až několika desítek procent.
 
Speditér analyzuje, řídí a optimalizuje
Podle názoru Jana Poltera, obchodního a marketingového ředitele společnosti DACHSER Czech Republic, se můžeme na úlohu speditéra v logistice podívat ze dvou úhlů. K jeho úkolům již tradičně patří přeprava, překládka a maximálně ještě skladování zboží. V poslední době má však speditér, nebo můžeme říci logistik, na starosti celý supply chain. Je to sofistikovaná činnost, při které představuje přeprava zboží z bodu „A“ do bodu „B“ jen jednu část celého řetězce.
 
„Hlavním úkolem speditéra je analyzovat, řídit a optimalizovat toky zboží, poradit s alokováním skladů, podílet se i na řešení nákupní logistiky a zabezpečovat plynulost zásobování jak směrem dovnitř, tak i směrem ven. Jeho prioritní úlohou je zajistit efektivní supply chain, který bude konkurenční výhodou jeho zákazníků a bude jim vytvářet pozitivní logistickou bilanci,“ podotýká Jan Polter. „Zákazník od logistika/speditéra proto očekává vysoké analytické schopnosti, hluboké znalosti nejen logistických procesů, ale i oboru, v němž zákazník podniká, spolehlivost a vysokou flexibilitu.“
 
Nový předpis EU platí od dubna 2013
Exportéři (odesilatelé) využívající leteckou přepravu zásilek mimo prostor Evropské unie by se měli co nejdříve připravit na nový předpis, který začne platit od dubna příštího roku. Předpis zcela mění povinnosti evropských odesilatelů a speditérů.
 
V současné době může speditér místo odesilatele potvrdit prohlášení o nakládce, jež proběhla v souladu s veškerými předpisy a směrnicemi v souvislosti se zabezpečením zboží proti zneužití teroristy.
 
Od dubna příštího roku speditér toto právo ztratí. Dodržování přísných bezpečnostních předpisů bude muset prokázat odesilatel, což pro něj znamená provedení změn už při odbavování leteckých zásilek ve vlastním skladu. Změny se týkají například oddělení zásilek určených pro leteckou přepravu od ostatních zásilek nebo vyškolení personálu a nižšího managementu. Odesilatel se bude muset prokázat certifikací „Známý odesilatel (Known Consignor)“. Bez certifikátu nebude možné zásilku letecky přepravit do žádné země mimo Evropskou unii, aniž by prošla složitým skenováním a kontrolou na letišti. Jisté úlevy jsou možné pouze u zásilek přepravovaných leteckými cargo speciály.
 
„Podle výpočtů odborníků by například v Německu skenování zásilek při dnešní úrovni certifikace na „Známého odesilatele“ znamenalo jejich zdržení až o několik dnů,“ upozorňuje Petr Rožek, Country Manager ASL společnosti DACHSER Czech Republic, a dodává, že odesilatelé by neměli certifikaci nechávat na poslední chvíli, protože samotný proces certifikace trvá minimálně půl roku.
 
Tento článek byl zveřejněn v Magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA, 9-10/2012
 
 
 
 

Přečtěte si také

Back to top button