Logistika a sklady

Společnost PST CLC Mitsui-Soko dosáhla obratu 931 milionů

Společnost PST CLC Mitsui-Soko dosáhla obratu 931 milionů. Společnost PST CLC Mitsui-Soko v uplynulém fiskálním roce dosáhla obratu 931 milionů Kč. Zisk před zdaněním činil 60 milionů Kč. Šlo o poměrně těžký rok.

Negativně na obrat působil například pokles objemů námořních přeprav, dále skutečnost, že nově otevřený sklad v Pohořelicích u Brna se zaplňoval velmi pomalu, postupně, což mělo negativní vliv na náklady. Velký zájem byl tradičně o celní služby. V závěru fiskálního roku se společnosti PST CLC Mitsui-Soko podařilo získat významného klienta na Slovensku, což se výrazně projeví na úspěchu stávajícího fiskálního roku.

Společnost PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje na zvýšení efektivity a produktivity v jednotlivých logistických centrech. To má již nyní pozitivní vliv na ekonomiku firmy.

Dashboardy už přinášejí první výsledky

„Vytvořili jsme systém dashboardů, díky kterým máme aktuální on-line data z jednotlivých skladů a můžeme tak vše jednoduše porovnávat a vyhodnocovat. Našim cílem je zvýšení výkonnosti firmy, tedy profitability, k čemž už teď dashboardy výrazně napomáhají,“ konstatuje David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko, který má současně na starost i vedení multi-user skladů. 

Uvádí dále: „Díky dashboardům jsme přijali řadu akčních kroků, což se projevuje v našich ekonomických výsledcích, které se i díky dashboardům zvyšují. Na efektivitu a produktivitu našich logistických center se budeme zaměřovat i nadále. Data vyhodnocujeme na denní bázi.“ 

Očekávají se pozitivní ekonomické výsledky

Pokud letos nenastane žádná nenadálá událost, lze předpokládat, že aktuální fiskální rok skončí velmi pozitivně. „V ekonomice se projevuje i současná situace týkající se námořních přeprav. Lodě kvůli bezpečnosti neproplouvají přes Suezský průplav, plují delší trasou, kvůli čemuž se zvýšily ceny přeprav. Velmi se daří celním službám, získali jsme řadu nových klientů,“ uvádí David Zimandl. 

Nová služba v logistických centrech: co-packing

Doplňuje, že první čtvrtletí letošního roku je pro PST CLC Mitsui-Soko ekonomicky nejlepší za posledních několik let. Očekává se, že se podobně skvěle bude dařit i nadále. Napomoci by tomu mělo i to, že firma nedávno začala ve svých logistických centrech napříč republikou nabízet službu co-packing, o kterou je na trhu zájem.

Zdroj
PST CLC Mitsui-Soko

Přečtěte si také

Back to top button