Logistika a sklady

Společnost Zetes pomáhá organizaci Lékaři bez hranic monitorovat pacienty nakažené ebolou

Organizace Lékaři bez hranic zahajuje ve svém největším léčebném středisku v Monrovii (Libérie) projekt na monitorování pacientů nakažených virem eboly.

Společnost Zetes se podílí na počáteční fázi tohoto projektu poskytnutím aplikace pro mobilní zařízení, která bude sledovat polohu, stav a léčbu pacientů ve velice obtížném prostředí pomocí přenosných terminálů. Tento systém je nyní v Monrovii v pilotní fázi. Zařízení na léčbu eboly ELWA3, které organizace Lékaři bez hranic zřídila v Monrovii, se nachází ve skupině velkých stanů.
 
Informace o stavu pacientů se v současné době předávají ústně nebo na listech papíru, které se ručně skenují ve vysoce rizikové zóně. Lékaři bez hranic požadují efektivnější, robustnější a spolehlivější systém, který by umožňoval zadávání, odesílání a zpracování dat v reálném čase a zároveň by omezil riziko chyby a šíření viru nokozomiálním přenosem.
 
Při příchodu do střediska každý pacient obdrží náramek s vytištěným čárovým kódem a jedinečným identifikačním číslem. Lékaři naskenují identifikátor pacienta, což jim dále umožní vyhledat pacientovy záznamy a zadat diagnózu přímo pomocí formuláře zobrazeného na obrazovce mobilního terminálu.
 
Tyto informace jsou odeslány do databáze střediska prostřednictvím bezdrátové sítě. Na základě výsledků vyšetření je stanovena léčba, kterou provádí tým sester a hygieniků, a výsledky jsou přidány do epidemiologické databáze. Díky řešení poskytnutému společností Zetes nyní může zdravotnický personál kdykoli zjistit polohu, stav a průběh léčby každého pacienta.
 
Mimořádně odolné zařízení do extrémních podmínek
Personál organizace Lékaři bez hranic pracuje za mimořádně nepříznivých a náročných podmínek s teplotou téměř 40 °C a vlhkostí vyšší než 90 %. Lékaři navíc musí nosit těžké a rozměrné ochranné oděvy. Kvůli tomu je omezen čas, který mohou strávit s pacienty. A proto také nelze plýtvat časem při odesílání dat. Dodané mobilní terminály jsou odolné vůči vysoké teplotě, vlhkosti a prachu. Jsou navrženy tak, aby snášely kontakt s tekutinami, což je nezbytné, protože veškeré vybavení používané při vyšetřování pacientů je nutné dezinfikovat chlórovým roztokem.
 
Cílem společnosti Zetes bylo zohlednit všechny tyto požadavky a zároveň poskytnout co nejjednodušší a nejvhodnější řešení. Robin Vincent-Smith, manažer projektu ELEOS (Ebola Link Emergency Operational Support) v organizaci Lékaři bez hranic, říká: „Řešení navržené společností Zetes nejlépe odpovídá faktorům daným našimi pracovními podmínkami a celkovým kontextem. Závažnost a rozsah tohoto problému znamenají, že si nemůžeme dovolit ztrácet čas výzkumem a vývojem při hledání nového řešení. Potřebujeme systém, který je připravený k nasazení, robustní a snadno použitelný.“
 
Alain Wirtz, ředitel společnosti Zetes, uvádí: „Společnost Zetes má výhodu několika desítek let zkušeností v nemocničním sektoru a realizovala projekty v afrických zemích, kde byly mimořádně náročné podmínky. Jsme rádi, že můžeme tyto zkušenosti využít při pomoci organizaci Lékaři bez hranic. Upřímně doufáme, že naše pomoc jí bude užitečná.“
 

Přečtěte si také

Back to top button