Logistika a sklady

Zlato pro STILL

Zlato pro STILL od EcoVadis. Prestižní ratingová platforma EcoVadis opět udělila hamburské intralogistické společnosti STILL zlatý certifikát udržitelnosti. Společnost STILL jasně vyniká mezi srovnávanými německými společnostmi zejména v oblastech hodnocení „environmentální management“ a „pracovní a lidská práva“.

Společnost STILL je již více než deset let pravidelně hodnocena renomovanou ratingovou agenturou EcoVadis. Společnost STILL již v minulosti dosáhla velmi dobrých výsledků a v roce 2022 opět získá zlatý certifikát udržitelnosti. Obzvláště výrazného pokroku dosáhla společnost v oblasti strategické implementace „environmentálního managementu“ a „pracovních a lidských práv“ a v obou oblastech dosáhla nárůstu o 10 hodnotících bodů ve srovnání s vlastním výsledkem z předchozího roku. Díky tomu dosáhla společnost STILL v těchto kategoriích více než dvojnásobného počtu bodů, než je průměr všech společností hodnocených agenturou EcoVadis.

Přečtěte si také

Zlato pro STILL od EcoVadis

Pozitivně jsou hodnoceny zavedené systémy řízení, které spolehlivě sledují důsledné uplatňování podnikových hodnot a směrnic – jsou měřitelné a transparentně dokumentované. EcoVadis je hodnotí jako mimořádně inovativní a sofistikované. „V uplynulém roce jsme podnikli další důležité kroky k udržitelnému rozvoji sebe sama a našich firemních procesů s ohledem na důležité budoucí otázky řízení životního prostředí a pracovních podmínek,“ vysvětluje Frank Müller, senior viceprezident STILL Brand Management. „Důraz je zde kladen na strategický přístup a hodnocení a průběžnou optimalizaci procesů. Skutečnost, že se to podařilo a že to bylo takto oceněno, je velkým potvrzením naší práce a velkou motivací, abychom v této cestě důsledně a s velkým přesvědčením pokračovali.“

Příklad integrovaného environmentálního řízení jasně ilustruje systematický přístup společnosti STILL: politika „Zdraví, bezpečnost a environmentální standardy“ stanovuje snižování emisí v celém podniku v souladu s národní legislativou. Za tímto účelem společnost STILL v loňském roce provedla řadu opatření, jako například postupný přechod na LED osvětlení v určitých prostorech a optimalizaci řízení sítě dálkového vytápění. Důsledné provádění a následné výsledky se průběžně vyhodnocovaly a oficiálně dokumentovaly a byl identifikován další potenciál pro optimalizaci – pro následná opatření v příštím roce. Tímto způsobem společnost na jedné straně zajišťuje, že se pokyny skutečně uplatňují v praxi, a na druhé straně, že se kontroluje úspěšnost zavedených opatření a v případě potřeby se provádějí úpravy.

Hospodářská činnost v souladu s ekologickými, etickými a sociálními standardy se stále více dostává do popředí zájmu firemní odpovědnosti a stává se stále více značkou kvality podniků – a tím i důležitým diferenciačním faktorem v globální soutěži o zákazníky, zakázky a zaměstnance. To zahrnuje maximální transparentnost v celém hodnotovém řetězci, odpovědné využívání zdrojů od výroby až po likvidaci a zajišťování a podporu vysokých sociálních a bezpečnostních standardů u dodavatelů a partnerů. Ve společnosti STILL jsou tyto standardy pevně zakotveny v poslání společnosti a jsou neustále sledovány a rozvíjeny. „Šetrné využívání zdrojů a vzájemná ohleduplnost jsou základními předpoklady úspěšné a bezpečné budoucnosti. Jako společnost chceme jít dobrým příkladem tím, že neustále zpochybňujeme sami sebe a naše procesy, dále je rozvíjíme a hledáme nové možnosti optimalizace,“ vysvětluje Frank Müller. Důležitou součástí této strategie je pravidelné hodnocení standardů CSR nezávislou ratingovou agenturou EcoVadis.

Zdroj
STILLTisková zpráva

Přečtěte si také

Back to top button