Motorismus

Přípravy na připojení centrálního registru vozidel k základním registrům vrcholí

Datum připojení centrálního registru vozidel na základní registry (ISZR) se blíží.

Tato zásadní plánovaná změna se má uskutečnit 12. prosince 2012. V rámci příprav na připojení registru vozidel na základní registry proběhla fáze testování i školící workshopy pro úředníky obcí s rozšířenou působností. Úředníci tak měli možnost se v předstihu seznámit se všemi aspekty a informacemi o tom, co vše toto připojení v praxi přinese, včetně situací, kdy žadatelé po připojení k ISZR nebudou na přepážkách obslouženi.
 
Připojení aplikace Centrálního registru vozidel na základní registry provede Ministerstvo dopravy mimo jiné na základě požadavků obcí s rozšířenou působností, které agendu registru vozidel vykonávají. „Chtěl bych poděkovat úředníkům a školitelům obcí s rozšířenou působností, Správě základních registrů i pracovníkům ministerstva, kteří se společně podíleli na přípravě. Napojení na základní registry se má uskutečnit 12. prosince večer po uzavření přepážek na úřadech a ve čtvrtek 13. prosince by už zaměstnanci ORP měli mít možnost toto napojení v praxi využít,“ řekl k chystanému napojení náměstek ministra dopravy a státní tajemník Miroslav Drobný.
 
V rámci příprav na připojení na základní registry provedlo ministerstvo dopravy celou řadů kroků, zejména s důrazem na testování systému, včetně zátěžových testů a několika fází školení pracovníků ORP. V prvním kole školení Ministerstva dopravy pro úředníky byli zaměstnanci ORP ve spolupráci se Správou základních registrů seznámeni se všemi informacemi o základních registrech, jejich správou a logikou nové koncepce vyplývající z odlišného přístupu k občanovi a referenčním údajům, které toto rozhraní základních registrů poskytuje. Ve druhé fázi školení měli možnost si vyzkoušet praktickou ukázku ovládání aplikace, mj. v situaci, kdy v aplikaci registru vozidel budou chtít ztotožnit majitele vozidla. Před napojením na základní registry se ještě uskuteční dva závěrečné semináře se zástupci ORP. Ministerstvo navíc připravilo pro úředníky i příslušné metodické pokyny a pracovní postupy.
  
Během školících workshopů a seminářů byly spolu s pracovníky Ministerstva dopravy a ORP diskutovány i případy, kdy žadatelé po připojení k ISZR nebudou na přepážkách obslouženi, aniž by se jednalo o chybu v aplikaci centrálního registru vozidel. První takovou situací může být, že ISZR nebude dostupný a výkon agendy nebude možný (registrace vozidla, změna vlastníka a provozovatele), další případ nastane tehdy, když klient předloží doklady, ve kterých budou údaje odlišné od údajů vedených v ISZR. Žadatelé ovšem nebudou odbaveni ani tehdy, když ISZR sdělí pracovníkovi ORP, že referenční údaje v ISZR jsou zpochybněny, případně žadatel v ISZR nebude zavedený.
 
Určitým rizikem pro úředníky pak i přes zvýšení komfortu může být i dílčí zpomalení agendy vzhledem k prodloužení odezvy databází třetích stran. „Ve všech těchto uvedených případech nejde o chybu Centrálního registru vozidel. Například v případě kdy občan na přepážce ORP předloží doklady, ve kterých budou údaje odlišné od údajů vedených v základních registrech, si musí nejprve tyto údaje nechat opravit u konkrétního editora základních registrů,“ uvedl k tomu státní tajemník Miroslav Drobný s tím, že do registru vozidel se jen přenáší údaje, které jsou vedeny v základních registrech. Centrální registr vozidel není ze zákona editorem žádného základního registru, a proto úředník ORP na přepážce CRV nemůže údaje v základních registrech měnit a upravovat.
 
Ministerstvo dopravy proto doporučuje všem občanům a právnickým subjektům, aby před návštěvou registračního místa ověřili správnost svých referenčních údajů v základních registrech, a to například návštěvou jakéhokoli místa Czech POINT, případně při vlastnictví datových schránek přímo on-line. Úředníci vykonávající agendu registru vozidel budou mít po připojení základních registrů možnost využívat metodiku postupu a nápovědu práce se základními registry. Další možností, pomocí které úředníci získají informace s ohledem na plánované napojení na základní registry, je Help Desk Správy základních registrů, speciálně určený pro otázky týkajících se funkčnosti základních registrů.
 
Ministerstvo dopravy zároveň pokročilo v řešení připojení obecní policie k Centrálnímu registru vozidel. „Pro přístup městských strážníků byla vytvořena v Centrálním registru vozidel nová role jen pro obecní policii,“ řekl státní tajemník Miroslav Drobný. Proto ministerstvo již v listopadu oslovilo třináct městských policejních sborů s žádostí o zaslání kontaktní osoby pro přístup do ověřovacího provozu. Z toho městské policejní sbory (Brno, České Budějovice, Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Jihlava, Kladno, Pardubice a Liberec) již odpovědělo ministerstvu kladně s tím, že poskytly ministerstvu kontakty na pověřené osoby. Tyto kontaktní údaje o osobách byly následně předány dodavateli ke zřízení uživatelských přístupů, které budou jednotlivým osobám zaslány společně s přístupovými údaji do registru vozidel.
 
Na základě předchozích návštěv registračních míst ORP již v minulosti provedlo Ministerstvo dopravy některé další změny s cílem vylepšení centrálního registru vozidel, zejména směrem k optimalizaci uživatelského prostředí. Jednalo se například o rozšíření transakcí „oprava vozidla“, „výměna ORV“, „výměna TP“, „výměna RZ“ o možnost zrušit omylem zavedené doklady. Dále byla upravena položka výkon vozidla a VIN v záložce „Údaje o vozidle“ dle příslušné metodiky nebo možnost pamatování si země původu dokladů při lustraci dovezeného vozidla, rozšíření operace „Oprava karty vozidla“, možnost vyhledání základního technického popisu vozidla dle kódu a obchodního označení, úprava změnové transakce „Změna doplňkového vybavení“, zaevidování doplňkového vybavení vozidla při volbové transakci „Přestavba“, umožnění trvalého nastavení tiskárny, nasazení funkce „Přehled odhlášek“, možnost exportu informací o vozidle.
 
Mezi další uživatelská vylepšení patřilo i rozšíření formátů pro vkládání údajů technických popisů, možnost vytištění karty vozidla při jejím zobrazení přímo z prostředí webového prohlížeče nebo rozšíření číselníku „Druh RZ“ o položku s názvem Trvale manipulační. Zároveň byla posílena produkční infrastruktura aplikace Centrálního registru vozidel o další servery, které obsluhují uživatele. Toto změna se projevila v přibližně 35-40 % nárůstu výkonu aplikace.
 

V novém Centrálním registru vozidel bylo provedeno od jeho spuštění až do konce měsíce listopadu celkem 1 773 583 transakcí. Z tohoto počtu bylo například 157 386 prvně přihlášených vozidel v České republice, 228 644 přeregistrací, 46 680 výměn registračních značek a technických průkazů.

 

Přečtěte si také

Back to top button