Motorismus

Živý zájem médií o alternativní pohony společnosti Volvo Trucks

Více než devadesát novinářů z celého světa navštívilo v průběhu dvou týdnů společnost Volvo Trucks v Göteborgu, aby absolvovali zkušební jízdy s jejími ekologicky optimalizovanými vozidly: s modely Volvo FM MethaneDiesel, Volvo FE Hybrid a Volvo FH DME.

„Chtěli jsme předvést vynikající kvalitu těchto nákladních automobilů. Jsou to ekonomicky efektivní vozidla, která nás zároveň přibližují i k řešení udržitelné dopravy,“ řekl Lars Mårtensson, ředitel pro záležitosti životního prostředí společnosti Volvo Trucks.

Normální podmínky
Prodej hybridních a metandieselových nákladních vozů začal letos na jaře na vybraných trzích, zatímco bio‑DME (dimetyléter) je palivo příští generace, které v současné době prochází provozními testy. Novináři měli možnost otestovat výkon a jízdní vlastnosti těchto vozů v podmínkách, které odpovídají každodennímu provozu. 

Model Volvo FE Hybrid, který byl zkonstruován především pro městský rozvážkový provoz a sběr odpadu, je proto testován na trase charakteristické častými zastávkami a rozjezdy. „Jsem velmi příjemně překvapen. To je poprvé, co jsem řídil dvacetitunový nákladní vůz, který déle než kilometr jel zcela neslyšně. Je to skutečně fascinující. Nikdy jsem nic takového nezažil,“ řekl Fabian Schmid ze švýcarské přepravní společnosti Strassentransport.


Plynem poháněné nákladní automobily pro regionální dopravu
Na rozdíl od elektrického hybridu jsou nákladní vozy společnosti Volvo FM MethaneDiesel a DME stavěny pro regionální provoz na delší vzdálenosti, čímž jsou mezi plynem poháněnými nákladními vozy unikátní.
„Z hlediska řidiče nevidím u metandieselového pohonu žádné nevýhody,“ řekl Ralf Becker z německého časopisu Lastauto Omnibus, když se s vozidlem vydal na trať. „Tento nákladní vůz je plně naložen, má hmotnost okolo 40 tun, a přesto není žádný rozdíl proti řízení konvenčního náklaďáku. Je stejně komfortní jako jakýkoliv jiný nákladní vůz Volvo.“
 
Alternativní pohony jsou pro budoucnost rozhodující
Přes vynikající výkony nových ekologicky optimalizovaných nákladních vozů ještě zbývá řada věcí k řešení: další potenciál ke zdokonalení má technologie akumulátorů hybridních vozů, pro zkapalněný metanový plyn je nezbytná dokonalejší distribuce s vyšším počtem plnicích stanic a nutná je také implementace velkoobjemové produkce bio‑DME.
„Pro nás jako pro výrobce i pro ostatní spoluhráče na celém světě je důležité lobbovat ve prospěch alternativních paliv a přicházet s větším počtem řešení, která snižují dopad dopravy na životní prostředí. To je pro společnost s udržitelným životním prostředím životně důležitý problém,“ tvrdí Lars Mårtensson.

Fakta: Alternativní pohony

 
Volvo FM MethaneDiesel
▪ Plynem poháněný nákladní vůz konstruovaný pro regionální rozvoz s potenciálem pro provoz na dlouhé vzdálenosti.
▪ Při použití bioplynu se mohou ve srovnání s konvenčním vznětovým motorem snížit emise oxidu uhličitého až o 70 %, při použití zemního plynu o 10 %.
▪ Představen na jaře 2011. Jeho prodej začne ve Švédsku, Nizozemsku a ve Velké Británii, tedy v zemích, které mají nejlépe vyvinutou infrastrukturu pro zkapalněný metan (bioplyn).

Volvo FE Hybrid
▪ Těžký nákladní vůz pro rozvoz ve městech a pro svoz odpadu.
▪ Snižuje spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého o 15 až 20 %; při svozu odpadu, pokud je vybaven elektrickým zhutňovačem odpadu, až o 30%.
▪ Při jízdě se akumulátory dobíjí vždy, když vůz brzdí.
▪ Představen na jaře 2011. Bude prodáván ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Velké Británii, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Nizozemsku, Belgii a Lucembursku.

Volvo FH DME
▪ Při provozu na bio-DME se emise oxidu uhličitého proti naftě snižují až o 95 %.
▪ Bio-DME se vyrábí z biomasy, například z vedlejších produktů papírenského průmyslu.
▪ V současné době se provádějí provozní testy s deseti modifikovanými nákladními vozy Volvo FH.

Popisky
Model Volvo FE Hybrid byl zkonstruován především pro městský rozvoz a sběr odpadu, při nichž pracovní rytmus vykazuje časté zastávky a starty.
Při provozu na bio-DME se emise oxidu uhličitého proti naftě snižují až o 95 %. Tato technologie je slibná, ale je stále ještě ve vývoji.
Model Volvo FM MethaneDiesel je první plynem poháněný nákladní vůz, navržený pro regionální provoz.
 

Přečtěte si také

Back to top button