Námořní a lodní doprava

Povodí Moravy se loni snížily výnosy i čistý zisk

Společnosti Povodí Moravy klesly za loňský rok výnosy na 779,1 milionu korun.

To je o 131,7 milionu méně než v roce 2009. Vyplývá to z výroční zprávy firmy za rok 2010. Firmě klesl i čistý zisk z 15,3 milionu na 8,2 milionu Kč. Společnost plánovala na minulý rok čistý zisk ve výši 5,6 milionu, takže oproti tomuto očekávání profit narostl o 2,6 milionu Kč. 

    
Tržby za prodej vlastních výrobků a zboží loni vystoupaly na 545,5 milionu korun, což je o 14 milionů více než v předešlém roce. Tržby za odběr povrchové vody loni vzrostly na 480,5 milionu korun. „To představuje jejich meziroční nárůst o 5,09 procenta,“ píše se ve zprávě. Celková délka vodních toků, kterou mělo Povodí Moravy ve správě, činila ke konci loňského roku téměř čtyři miliony kilometrů. Pod správu podniku spadalo 37 vodních nádrží, osm rybníků a jedna hospodářská nádrž, 189 jezů, kolem 1130 km ochranných protipovodňových hrází nebo 14 malých vodních elektráren. 

    
Od ledna letošního roku Povodí Moravy přebírá v rámci transformace majetek Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Podle výroční správy přebere Povodí Moravy majetek za tři miliardy korun a do své správy získá 6676 kilometrů toků, 142 vodních nádrží, provozní budovy a stavby. Firma loni obdržela neinvestiční dotace 202 milionů korun, uvádí výroční zpráva. Největší část z nich, 104,2 milionu Kč, tvořil příspěvek na odstranění následků povodní. Další dotace šly na investice do vodních děl nebo údržbu vodní cesty. Firma loni zaměstnávala 674 lidí, na jejich mzdy vydala 208 milionů korun.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button