Různé

Konec závislosti na ruském plynu

Konec závislosti na ruském plynu. Jako součást svého plánu REPowerEU dnes Evropská komise oznámila cíl vyrábět do roku 2030 v rámci EU 35 miliard metrů krychlových (mld. m3) biometanu. Tento cíl je historickým krokem vpřed. Ukazuje, že EU má tah na branku a hodnotový řetězec biometanu jej vítá. 

Daný cíl nahradí 20 % zemního plynu dováženého z Ruska udržitelnou, levnější a lokálně vyráběnou alternativou. Biometan také pomáhá snížit dopady kolísání cen potravin, protože digestát, vedlejší produkt výroby biometanu, může nahradit syntetická hnojiva. Ta jsou v současnosti drahá.

Přečtěte si také

Konec závislosti na ruském plynu

Skupina přibližně 30 společností a organizací, kterou koordinují European Biogas Association a Common Futures, loni v prosinci zveřejnili Biometanovou deklaraci. V této deklaraci volají po navýšení produkce biometanu do roku 2030 na 350 TWh, což se rovná přibližně 35 mld. m3. V rámci tohoto cíle 35 mld. m3 chce Komise zdvojnásobit produkci biometanu v EU již v roce 2022. To vyžaduje okamžitou reakci. Biometanový cíl by také měl být začleněn do směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie a do další legislativy.

Konec závislosti na ruském plynu Iveco

Mobilizace udržitelných surovin pro biomasu a investice do nových výrobních kapacit 

Cíle lze do značné míry dosáhnout na základě surovin z odpadu a zbytků (viz příloha). Lze také predikovat určitý význam udržitelných plodin produkovaných ve schématu následné nebo dvojí sklizně, aniž by to bylo na úkor produkce potravin a krmiv. 

Konec závislosti na ruském plynu

Dnes EU produkuje 3 mld. m3 biometanu. Nárůst na 35 mld. m3 vyžaduje mobilizovat udržitelné zdroje biomasy, především odpady a zbytky, a k tomu vybudovat přibližně 5000 nových biometanových stanic. Z technického hlediska je to během následujících osmi let reálné. A je to také rentabilní. Přibližně 80 miliard €, které budou potřeba na kapitálové investice, budou evropské peníze utracené v domácí ekonomice. Umožní produkovat biometan s vynaložením podstatně nižších nákladů, než jaká byla cena zemního plynu za několik posledních měsíců, a to i po odečtení ceny povolenky CO2. A kromě budování nových integrovaných zařízení na bioplyn/biometan bude také možné nákladově efektivně přidávat metanizační jednotky do stávajících bioplynových stanic. Zároveň je potřeba vyzvat k rychlé komercializaci zplyňovacích technologií, které umožní produkovat biometan z dřevních zbytků.

Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button