Silniční doprava

Čerpání dotací z OPD by mohly převzít kraje

Kraje nabízí ministerstvu dopravy možnost převzít čerpání evropských peněz v případě, že úřad nebude mít dostatek vhodných projektů.

Na dnešním setkání s novináři to řekl hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy za ČSSD Milan Chovanec. Na možnost, že navržené národní prostředky pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 37 miliard korun nebudou stačit pro vyčerpání operačního programu Doprava už dříve upozornil ministr dopravy Pavel Dobeš. Podle ministerstva by ale takovýto přesun prostředků nejspíš zakázala Evropská komise. 
    
„Nevyčerpat evropské peníze na financování silnic a dálnic v České republice je zločin,“ uvedl Chovanec. V případě, že by ministerstvo dopravy vědělo, že nedokáže vyčerpat evropské peníze, tak kraje a města jsou okamžitě připraveny tyto prostředky převzít. Plzeňský kraj má nyní projektovou přípravu na stavbách, které je možné začít okamžitě stavět, v hodnotě pěti miliard korun. Kromě Plzeňského kraje by podle Chovance měly zájem i ostatní kraje, protože jsou všechny významně podfinancované. Evropské peníze by šly zejména do výstavby obchvatů velkých měst, v případě Plzeňského kraje by se mohlo konkrétně jednat o objezd Rokycan. Kvůli těmto stavbám jsou kraje ochotné se i zadlužit, aby je mohly spolufinancovat, dodal Chovanec. 
    
Financování z prostředků operačního programu Doprava se ale týká evropsky významných komunikací částečně v rámci prioritních dopravních tahů, upozornila mluvčí ministerstva dopravy Květa Kočová. Není tak podle ní možné očekávat, že by Evropská komise souhlasila s převodem těchto prostředků na stavbu komunikací druhé a třetí třídy. Případný převod prostředků z operačního programu Doprava do Regionálního operačního programu určeného pro kraje by byl velice složitý, dodala mluvčí. V minulosti se například nepodařilo exministru Vítu Bártovi v rámci operačního programu Doprava převést peníze ze železnic na silnice, upozornila Kočová. Tehdy převod zablokovala právě Evropská komise. 
    
Ministerstvo dopravy požaduje zvýšení prostředků ze státního rozpočtu pro Státní fond dopravní infrastruktury pro příští rok na 49 miliard korun. Rozpočet SFDI totiž nestačí k naplnění plánu dopravní výstavby, tvrdí opakovaně ministr Dobeš. V červnu schválené rozpočtové rámce fondu pro rok 2012 stanovily státní příspěvek 37 miliard korun, stejný limit předpokládají i pro následující roky. Pro zachování výstavby všech plánovaných staveb požaduje ministerstvo zvýšení rozpočtu SFDI alespoň o 8,8 miliardy korun, což je podle Dobeše minimální částka. 
    
Už dříve ministerstvo uvedlo, že snížený rozpočet SFDI pro příští rok mimo jiné neumožní zahájit dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové, zpomalí stavbu dálnice D47 z Bohumína ke státní hranici a povede k pozastavení prací na brněnském silničním okruhu. Výstavbu a údržbu rychlostních komunikací, dálnic a silnic první kategorie spravuje ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Za silnice nižších kategorií zodpovídají kraje.
 

Přečtěte si také

Back to top button