Silniční doprava

MD předloží vládě rozsáhlou novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela zákona 56/2001 Sb., která bude předložena na vládu k projednání, zásadním způsobem mění několik oblastí podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Jedná se zejména o registr a registrace vozidel, schvalování typu vozidla, stanice technické kontroly a stanice měření emisí. Cílem úpravy registru silničních vozidel je vytvoření právního podkladu pro nový registr, který bude odpovídat všem požadavkům na informační systémy veřejné správy.
 
Úprava registrace a zápisu změn údajů v registru nastavuje srozumitelná pravidla a postupy pro zápis a vedení těchto údajů. Tomu slouží zpřísnění požadavků na záznamy o změnách vlastníka nebo provozovatele vozidla i nová úprava vyřazení vozidel z provozu. Novým institutem je zavedení takzvané značky na přání, tedy možnosti zvolit si jako registrační značku určitou kombinaci znaků. „Šli jsme vstříc přání veřejnosti, která vychází ze zkušenosti systému přidělování značek ze zahraničí. Zároveň jde o snahu, jak zabránit případné korupci,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš.
 
Změna ve schvalování typu má zavést srozumitelnější úpravu schvalování typů silničních vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel. Zpřísnění úpravy v oblasti STK a SME má zejména doplnit chybějící vymezení povinností zúčastněných subjektů a jim odpovídající sankce. Významnou částí této úpravy je doplnění úpravy evidenční kontroly včetně kontroly takzvaného přetáčení tachometrů, které má být sankcionováno. Za tento přestupek by hrozila pokuta až 50 000 korun, za správní delikt podnikatele, tedy například autoservisu, pokuta až pět milionu.
 
Novela zákona 56/2001 Sb., byla připravována průběžně už od roku 2007, první paragrafované znění od roku 2009. „Dali jsme dostatečný prostor k připomínkám ze strany laické i odborné veřejnosti. Proto nás překvapuje reakce. České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů, které přišli s výtkami doslova na poslední chvíli. Například ohledně toho, že registrační značka má být vázána na majitele vozidla,“ uvedl ministr Dobeš s tím, že přidělování registračních značek konkrétním vlastníkům přinese nejvýhodnější a nejméně nákladné řešení.
 
Podobně některá občanská sdružení si přivlastňují neprávem lví podíl na pozitivních změnách zákona. Takovým případem je občanské sdružení Věci automobilové, které se ve své tiskové zprávě chlubí, že mnoho změn se událo na jejich podnět. Ministerstvo dopravy to odmítá. Veškeré změny vyplývající z novely jsou výsledkem jednání se širokou i odbornou veřejností, nejenom tedy jedním s tímto sdružením. Zároveň o. s. Věci automobilové mate svými informacemi veřejnost, když tvrdí, že dosáhli změny v oblasti přístupu informací z registru vozidel. Přístup k těmto informacím pro běžné občany se oproti současné právní úpravě v zásadě nemění.
 

Přečtěte si také

Back to top button