Silniční doprava

Na Třinecku byla zahájena stavba silnice I/11 v úseku Nebory – Bystřice

Ministr dopravy Antonín Prachař se v úterý 5. srpna osobně zúčastnil slavnostního zahájení stavby silnice I/11 v úsecích Nebory-Oldřichovice a Oldřichovice-Bystřice na Třinecku.

Po dokončení budou stavby součástí propojení České a Slovenské republiky a významně zlepší dopravní obslužnost celého kraje. Silnice I/11 patří mezi nejzatíženější úseky silniční sítě na území Moravskoslezského kraje. Je jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny a její význam je znásoben také díky automobilce Hyundai Motors Company v lokalitě Nošovice a požadavkem na kapacitní propojení s automobilkou KIA Motors na Slovensku.
 
Provozem po stávající komunikaci I/11 je ohrožována bezpečnost obyvatel obcí a vlivem nadměrného hluku a exhalací i jejich zdraví. „Tranzitní doprava, směřující z průmyslové zóny v Nošovicích a z Třineckých železáren na rychlostní silnici R48, způsobuje dopravní kolapsy. Obchvat by měl tuto situaci vyřešit. Důležitá je rovněž skutečnost, že obě dvě stavby jsou součástí definitivního řešení propojení Česka a Slovenska po R48, I/68 a I/11 v úseku Třanovice-Mosty u Jablunkova. I nadále samozřejmě připravujeme stavbu silnice I/68 v úseku Třanovice-Nebory, kde nyní probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků,“ sdělil ministr Antonín Prachař.
 
První řidiči by se po nových úsecích silnice I/11 mohli projet v říjnu 2017. Kompletní dokončení staveb se pak předpokládá na začátku roku 2018.
 
Informace o stavbách
Název stavby:  I/11 Nebory-Oldřichovice
Místo stavby:  Moravskoslezský kraj
Délka: 4860 m
Počet mostních objektů: 13
Počet mimoúrovňových křižovatek: 2
Zhotovitel: „Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S.“ (IMOS Brno, a.s.; D.I.S., spol. s r.o.)
Cena díla: 1 067 333 000 Kč (bez DPH)
 
Název stavby:  I/11 Oldřichovice-Bystřice
Místo stavby:  Moravskoslezský kraj
Délka: 6240 m
Počet mostních objektů: 12
Počet mimoúrovňových křižovatek: 1
Zhotovitel: „Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice MOTA-ENGIL a SDS EXMOST“ (MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., SDS EXMOST spol. s r.o.)
Cena díla: 1 697 728 250 Kč (bez DPH)
 

Přečtěte si také

Back to top button