Silniční doprava

Nové bezpečnostní systémy

Nové bezpečnostní systémy. S cílem zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců a také usnadnit řidičům práci, zavádí Volvo Trucks řadu nových a inovovaných bezpečnostních prvků pro svá vozidla.

Nové bezpečnostní systémy

Mezi prvky, které byly vyvinuty s cílem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a zároveň usnadnit práci řidiči, patří nový Systém varování o dění před vozidlem. Tento bezpečnostní prvek je navržen tak, aby pomocí předního radaru a kamery detekoval, zda se cyklista nebo chodec nachází v rizikové oblasti před vozidlem, a varuje řidiče, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí kolize. Další funkcí je nový systém Varování před otevřením dveří. Tento systém je navržen tak, aby varoval, že se k nákladnímu vozidlu zezadu blíží chodec, cyklista nebo automobil na stejné straně nákladního vozidla, kde jsou otevřeny dveře.

Přečtěte si také

„Neustále vyvíjíme a zavádíme další bezpečnostní systémy, které mohou zlepšit schopnosti řidiče a pomáhají chránit je i všechny ostatní, se kterými sdílejí silnici. Ve společnosti Volvo Trucks je naší dlouhodobou vizí nulová nehodovost a bezpečnost je smyslem všeho, co děláme. S těmito novými systémy podnikáme důležité kroky k dosažení těchto cílů,“ říká Anna Wrige Berling, ředitelka pro bezpečnost provozu a produktů společnosti Volvo Trucks.

Některé z nových prvků byly vyvinuty tak, aby již nyní splňovaly nebo dokonce překračovaly dané aktualizované bezpečnostní předpisy EU (GSR-General Safety Regulations), které vstoupí v platnost v červenci 2024. GSR, díky kterému je několik pokročilých systémů podpory řidiče povinných, má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit ochranu chodců, cyklistů a řidičů. Zavedením právních předpisů EU očekává, že do roku 2038 zachrání více než 25 000 životů a zabrání 140 000 zraněním.

„Jsme pozitivně nakloněni přísnějším předpisům, pokud jde o bezpečnost, a společnost Volvo Trucks již nabízí další systémy, které budou s GSR povinné v roce 2024,“ říká Anna Wrige Berling.

Nové bezpečnostní prvky od společnosti Volvo Trucks jsou:

Systém varování o dění před vozidlem (součástí GSR)
Přední radar a kamera se používají k detekci, zda někdo není před vozidlem. Prostřednictvím vizuálního a zvukového signálu systém varuje řidiče, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí kolize.

 Inteligentní regulace rychlosti (součástí GSR)
Tato funkce informuje řidiče o rychlostních limitech tím, že detekuje dopravní značky a zobrazuje limit na přístrojové desce. Systém zobrazuje rychlostní limit pro aktuální kombinaci vozidel a také varuje vizuálními i zvukovými výstrahami, pokud je rychlostní limit překročen.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (součástí GSR)
Tento systém monitoruje tlak v pneumatikách nákladního vozidla a návěsu. Nové nařízení GSR stanoví, že pokud tlak klesne o 20 % pod referenční tlak, měl by být řidič informován prostřednictvím displeje. Systém Volvo překračuje zákonné požadavky tím, že umožňuje řidiči, aby byl varován ještě dříve, než je předepsaný 20% pokles tlaku. Systém je schopen monitorovat širokou škálu hodnot podtlaku a přetlaku. Lepší energetické účinnosti je navíc dosaženo tím, že máte vždy optimální tlak v pneumatikách.

Varování před otevřením dveří
Tento systém, který je k dispozici po obou stranách vozidla, upozorní, pokud se pohybující objekt, jako je chodec, cyklista nebo automobil, blíží zezadu v monitorovaném prostoru, na stejné straně vozidla, kde jsou otevřeny dveře. Systém je aktivní, když vozidlo stojí i po dobu dvou minut po vypnutí motoru.

Auto Hold
Funkce Auto Hold pomáhá udržet vozidlo v klidu, dokud se sešlápne plyn a pomáhá řidiči na svazích a v kopcích.

Intelligentní regulace rychlosti bude k dispozici na většině trzích, zatímco ostatní systémy budou k dispozici globálně u vozidel Volvo FH, FM a FMX s naftovým, plynovým a elektrickým pohonem od září tohoto roku. Modely Volvo FL a FE dostanou bezpečnostní systémy jako součást vylepšení GSR do konce roku 2023.

Zdroj
Volvo Trucks

Přečtěte si také

Back to top button