Silniční doprava

Schváleno! Na modernizaci železničních úseků půjde až 11,5 miliardy z půjčky EIB

Vláda schválila návrh Ministerstva dopravy na úvěr od Evropské investiční banky na stavbu a modernizaci železnic mezi roky 2019 – 2025. Čerpat bude možné až 11,5 miliardy korun. Konkrétně peníze mohou jít například na dva nejpřipravenější úseky tratí Velim – Poříčany a Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem.

Přečtěte si také

„Úvěrem od Evropské investiční banky se připravujeme na budoucí financování dopravní infrastruktury. Výše prostředků z evropských fond, z kterých je placena většina významných dopravních staveb, bude do budoucna klesat. Přijetí úvěru nám přinese i zkušenosti s dalším možným způsobem financování. Tyto zkušenosti se nám budou do budoucna hodit,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Smyslem schváleného materiálu bylo získání souhlasu vlády k přijetí úvěru od Evropské investiční banky (EIB) do maximální výše 11,5 mld. Kč na úpravu vybraných úseků železničních koridorů, které byly součástí projektu „Odstranění vybraných úzkých míst na předem určených úsecích koridorů hlavní sítě v České republice“ předloženého do tzv. blendingové výzvy Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Tzv. blending spočívá ve financování projektu prostřednictvím kombinace dotace, úvěru EIB a zdrojů státního rozpočtu. Je výsledkem snahy Evropské komise o nalezení nových inovativních modelů financování dopravní infrastruktury. Zjednodušeně řečeno, Evropská komise nás prostřednictvím dotace motivuje k úvěrovému financování dopravní infrastruktury, které umožní její rychlejší budování.

Evropská investiční banka je mezinárodní finanční institucí, jejímž primárním cílem je podpora realizace rozvojových programů členských států Evropské unie. Proto poskytuje výhodnější úrokové sazby v porovnání s dalšími alternativami na trhu. Uzavírání jednotlivých úvěrových smluv a rozhodování o výhodnosti jednotlivých tranší bude zajišťovat ministerstvo financí, které rovněž garantuje na úrovni ČR schopnost splácení úvěru.

Přečtěte si také

Back to top button