Silniční doprava

VCHD Cargo expanduje do Německa

Česká přepravní společnost VCHD Cargo v loňském roce posilovala. Zaznamenala 9procentní nárůst obratu na cca 700 milionů korun a navýšila počet pravidelných přepravních exportních linek na 130. Investice ve výši více než 83 milionů korun šly do rozšíření vozového parku, informačních technologií a digitalizace. Společnost také expandovala do Německa, kde založila dceřinou firmu.

VCHD Cargo je rodinnou společností, která působí na českém trhu už od roku 1997. Sídlo a centrála společnosti jsou v Kladně, pobočky potom v Brně a Havlíčkově Brodu. Za posledních pět let se zvýšily tržby společnosti o 46 procent, přičemž téměř většina obratu je vygenerovaná přepravní činností, spedice se na obratu podílí jen dvěma procenty. „Jsme rodinná společnost, nyní už dvougenerační, a daří se nám úročit více než 20 let našich zkušeností zejména na poli linkových zahraničních přeprav,“ vysvětluje předseda představenstva VCHD Cargo Petr Kozel, a dodává, „těší nás, že se nám daří a že naši zákazníci oceňují naše profesionální přepravní služby. Jejich základem je nejmodernější technika, IT a naši zkušení profesionální zaměstnanci.“

Přečtěte si také

Moderní vozový park VCHD Cargo zahrnuje 160 tažných vozidel a 170 přípojných zařízení. Investice do přepravní techniky činily jen v loňském roce 78,5 milionu korun, z toho 66 milionů do tažných zařízení a 12,5 milionu do zařízení přípojných. Průměrné stáří vozidel tak aktuálně činí 2,8 roku a celý vozový park splňuje nejvyšší emisní normu EUR 6. Všechna vozidla jsou také vybavena pro přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR. Podíl takových přeprav činí až 80 procent obratu.

V loňském roce VCHD Cargo dokončila projekt digitalizace. Předcházela mu analýza procesů, která nalezla potenciál časových i finančních úspor ve zpracování dat. Společnost tak implementovala nový, na míru vyvinutý informační systém, který po propojení s on-line aplikací pro dispečink poskytuje komplexní data o vozovém parku a pohybu vozidel s výstupy pro dispečink, zákaznický servis i ekonomické oddělení společnosti.

„Za naším úspěchem stojí především naši řidiči. Po celé Evropě jich každý den vyráží na cesty 260 a my se snažíme, abychom jim pro jejich práci připravili ty nejlepší podmínky,“ vysvětluje Petr Kozel, a dodává, „proto investujeme do nejmodernější vozové techniky a také informačních technologií, které práci usnadňují a zároveň jsou naším nástrojem pro další zvyšování kvality.“ VCHD Cargo v loňském roce do informačních technologií investovala více než 5 milionů korun. Dnes je každé vozidlo vybavené moderním tabletem, který je propojený s dispečinkem a kromě jiného umožňuje i funkce, které podle Petra Kozla řidiči velmi oceňují, jak je například vystavení elektronického záznamu o provozu vozidla, takzvané stazky, či automatický výpočet stravného. 

O řidiče se stará tým zkušených dispečerů s výbornou jazykovou vybaveností, který využívá aplikaci s přehledným aktuálním stavem každé jednotlivé linky, každého vozidla na cestě, a predikcí reálného času vykládky. Dispečink je otevřený 6 dní v týdnu 24 hodin denně a díky této aplikaci může včas reagovat na nepředvídatelné události na všech evropských cestách. „Náš systém nám díky dobré analytice umožňuje ještě lepší řízení kvality a vyhodnocování KPI,“ uvádí další výhody Petr Kozel. 

VCHD Cargo je kromě péče o své stávající zaměstnance aktivní také na trhu práce. Před dvěma lety spustila projekt Zařiďte si, který slouží k akvizici nových řidičů. „Situace na trhu práce je už několik let velmi špatná. Generace řidičů kamionů z povolání stárne, zanikly učební obory s možností získání řidičského průkazu skupin C a E a pro mladé lidi se staly atraktivními jiné obory,“ vysvětluje Petr Kozel. „My to řešíme péčí o naše stálé zaměstnance – k dispozici je jim férový systém odměňování a benefitů například za úspornou jízdu i kvalitní technika pro výkon náročného povolání. Ale protože se nám dobře daří a společnost rozvíjíme, hledáme na trhu i nové řidiče. Pro ně slouží naše webové stránky zaridtesi.cz a projekt Zařiď si nový život pro řidiče, kteří by pro nás chtěli pracovat v zahraničí.“ 

VCHD Cargo totiž vloni založila dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH v německém Radeburgu. „Máme v Německu řadu zákazníků a kvůli nařízením pro kabotáž jsme nebyli schopni pokrývat jejich poptávku,“ říká Petr Kozel, a dodává, „v roce 2019 jsme získali všechna potřebná povolení pro zahájení činnosti a od září jsme spustili zkušební provoz.“ Nyní už v Německu jezdí pod značkou VCHD Cargo šest vozidel a společnost plánuje další expanzi. Pracovní místa přednostně nabízí svým osvědčeným zaměstnancům. 

V České republice se v roce 2020 bude společnost VCHD Cargo soustředit na další zvyšování kvality svých služeb v souladu s plánem organického růstu. Investice poplynou do rozvoje poboček, další obnovy vozového parku a vzdělávání zaměstnanců.

Přečtěte si také

Back to top button